MENÜ

Különbözõ fehérjeforrások hatása a fiatal malacok teljesítményére

Oldalszám: 105
2014.04.18.

A fiatal malacok számára a megfelelõ fehérjeforrás kiválasztása nem könnyû feladat.

Számtalan termék áll a receptúra összeállítójának rendelkezésére, melyek mind árukban, mind értékükben igen különbözõek lehetnek. Az alábbi összehasonlítással azoknak szeretnénk segíteni, akik a legmegfelelõbb takarmányt szeretnék adni állataik számára, de a gazdasági szempontokat is szem elõtt tartják.Kísérletünket 120 malaccal folytattuk le, hogy összehasonlítsuk a HP 300 fehérjekiegészítõ (a Hamlet Protein A/S, DK8700 Horsens, Dánia terméke), egy szójafehérje-koncentrátum és egy fullfat szójakészítmény választási malacok teljesítményére gyakorolt hatását.

A kísérlet a reusi székhelyû Spanyol Takarmányozási Kutatóintézet (IRTA) Takarmányozási Részlegének állatházaiban zajlott, három fázisban: május 5-tõl 36 állattal, május 12-tõl 48 állattal, ill. június 9-tõl 36 állattal.

Vizsgálatunkat három hetes korban választott egyedekkel végeztük, az állatok átlagos testtömege a kísérlet kezdetekor 5,7 kg volt. Az istállózási körülmények lehetõvé tették a négy egyedbõl álló csoportok kialakítását, így a falkán belüli stressz mértékét minimalizálni tudtuk.

Az állatokat három takarmányozási csoportba osztottuk. Három héten át a hasonlóképp összeállított, de különbözõ fehérjekiegészítést tartalmazó (1, HP 300; 2, szójafehérje-koncentrátum; 3, fullfat szója) kísérleti takarmánykeverékek egyikével etettük. A harmadik hét után az állatok ugyanolyan összetételû takarmánykeveréket kaptak négy héten át, így vizsgálhattuk a különbözõ fehérjeforrások késõbbi teljesítményre gyakorolt hatását is.


 

Az állatok testtömegét mértük a kísérlet kezdetén, majd a 14., 21., 35., 42. napon és a kísérlet végén (49. nap). A kísérletünket a kezdõ-, és végsúly, a napi tömeggyarapodás, a takarmányfelvétel és a takarmányértékesítés adatai alapján értékeltük.

Két állat (egy a HP 300-as és egy a fullfat szójás csoportból) ki lett zárva a kísérletbõl az elsõ 14 nap során, gyenge általános állapotuk miatt. Ezen állatok négyes csoportjának takarmányfelvétele és takarmányértékesítése ezen idõszakban nem lett figyelembe véve az értékelés során. A 35. napon egy állat akut szívelégtelenség következtében elhullott. A továbbiakban – miután bebizonyosodott, hogy eredménye az átlagot nem befolyásolja – értékei a csoport átlagával lettek behelyettesítve. Minden további állat sikeresen fejezte be a kísérletet.

Vizsgálatunk eredményeit összegezve az alábbi megállapításokra jutottunk: a kísérlet elsõ két hetében a HP 300 kiegészítést fogyasztó állatok szignifikánsan többet ettek, és többet gyarapodtak, mint a szójafehérje-koncentrátumot, ill. a fullfat szóját fogyasztó társaik (P<0.05). A szójafehérje-koncentrátumot fogyasztó malacok szintén szignifikáns mértékben többet ettek, és többet gyarapodtak, mint a fullfat szóját fogyasztó társaik (P<0.05).

A kísérlet 14–21. napja közti idõszakban, nem volt szignifikáns különbség a HP 300-at, ill. a szójafehérje-koncentrátumot fogyasztó állatok értékei között (P>0.05), azonban mindkét csoport takarmányfelvételi és testtömeg-gyarapodási értékei is jobbak voltak, mint a fullfat szóját fogyasztó csoport egyedeinek (P<0.05).

A teljes prestarter fázist (0–21. nap) tekintve a HP 300 kiegészítést fogyasztó állatok teljesítménye mutatkozott a legjobbnak, õket követték, mind takarmányfelvétel, mind testtömeg-gyarapodás tekintetében a szójafehérje-koncentrátum kiegészítést fogyasztó csoport egyedei. Mindkét csoport szignifikánsan jobb eredményeket ért el, mint a fullfat szóját fogyasztó malacok.

A 21. nap után, amikor az állatok már azonos takarmányt fogyasztottak, a korábban elért különbségek fennmaradtak.

A kísérlet teljes idõtartama alatt (0–49. nap) a HP 300 kiegészítést fogyasztó állatok nyújtották a legjobb teljesítményt. Õket követték a szójafehérje-koncentrátumot fogyasztó állatok, majd a fullfat szóját tartalmazó takarmányt fogyasztó malacok. A testtömeg-gyarapodás és a takarmányfelvétel értékeit tekintve, a különbségek mindhárom csoport között szignifikánsak voltak (P<0.05).

A kísérleti csoportok malacainak átlagos testtömegét a lenti grafikonon is összehasonlítottuk. Jól látható, hogy már a második héten jelentõs különbség volt a csoportok között, és ez a különbség a továbbiakban tovább fokozódott.

Következtetésként elmondható, hogy a kísérletünkben vizsgált, 3 hetes korban választott malacok számára a HP 300 értékesebb fehérjeforrás, mint a vizsgált szójafehérje-koncentrátum, ill. a kísérletben résztvevõ fullfat szója. A prestarter fázisban elért jobb teljesítmény késõbb, a starter idõszakban is fennmaradt, amikor a malacok már azonos összetételû takarmányt kaptak.A kísérlettel kapcsolatban részletesebben az Agro Napló szakportáljának kutatás-fejlesztés rovatában informálódhatnak.

http://www.agronaplo.hu/index.php?oldal=kutfejl&kutfejl=15
Dr. Csutorás István

A termékkel kapcsolatos bõvebb információ:

NOACK Magyarország Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 243.

+36-1/246-6527

[email protected]