MENÜ

Õszi káposztarepcét természetesen a KWS-tõl!

Oldalszám: 70
2014.04.18.

A következõ írásban Kedves Olvasó, rendhagyó fajtaajánlatot szeretnék az Ön kezébe adni, ahol nem csak a fõbb fajtajellemzõket olvashatja, hanem sikeres magyar gazdaságok által alkalmazott, bevált termesztéstechnológiákat is megismerhet a KWS repcékhez kapcsolódóan.

 

 

A KWS Magyarország Kft. ajánlatában az õszi káposztarepce már közel 10 éve van jelen a magyar vetõmagpiacon. Legismertebb KWS repce a TRIANGLE hibrid. Jó hírének és elismertségének köszönhetõen 2006-ban is a legkeresettebb hibridek között szerepelt!

A Triangle 2002. óta van jelen a magyar hibridrepce piacon. Kiváló télállóság, alkalmazkodóképesség és termésstabilitás jellemzi a gyengébb termõhelyeken is. Jó állóképesség, erõs középmagas, gazdagon elágazó szár, ezért nagy produktivitás jellemzõ rá. Mivel hibridrepcérõl van szó, jellemzõen inkább az intenzív termesztés technológiát igényli.

Sikerét mi sem jelezhetné jobban, mint a termelõk visszaigazolása. A Galgamenti Mg. Szövetkezetnél, Turán beszélgettem Lukács Józseffel a Triangle szerepérõl a gazdaságukban. Elmondása szerint, 3000 ha-os területeiken belül 2001. óta termesztenek repcét 250–300 ha-on. A Triangle-t 2002. óta vetik. 2002-ben 10 fajtás saját, üzemi kísérletet vetettek, ahol minden repcefajta és hibrid 10 ha-os területet kapott, azonos körülmények mellett. A 2002–2003-as igen kemény telet a legjobban a Triangle bírta ki a versenytársak közül (ezt igazolta az OMMI fagytûrõ képességi vizsgálatában elért 1. helye is). Ezt követõen a repce vetésterület 70%-án mindig Triangle került vetésre! Az elmúlt évek során 2005-ben, 150 ha átlagában 4,4 t/ha, 2006-ban, 200 ha átlagában 3,6 t/ha-os terméseredményeket produkált a Triangle. 2006 õszén is 200 ha-on a KWS hibridje került vetésre.

Tekintsük át, milyen termesztéstechnológiát alkalmaztak eddig 2006/07-ben a turai Galgamenti Mg Szövetkezetnél a Triangle esetében. A hibridet jó adottságú, kötött talajokra vetették, hogy a benne lévõ terméspotenciált ki tudják használni. 2006. õszén tárcsás alapmûvelést alkalmaztak. Õszi alaptrágyaként 400 kg 15:15:15 NPK mûtrágyát szórtak ki. Vetés elõtti bedolgozásos gyomirtást követõen, szeptember elsõ hetében került vetésre a Triangle. A kivetett vetõmag mennyisége 3 kg/ha volt. Október közepén, 6 leveles állapotban repcedarázs álhernyója ellen fungiciddel védekeztek, egyben a regulátor hatást is kihasználva.

Tavasszal 200 kg/ha ammónium-nitráttal fejtrágyáztak, a savanyú talajokra pedig 250 kg/ha pétisót szórtak. A fejtrágyázást követõen újra gyomirtást végeztek. Március közepén repce szárormányos ellen permeteztek. Zöldbimbós állapotban a repce fénybogár ellen védekeztek. Virágzáskor pedig utolsóként Piktor-t kapott.

Az eddig leírt gyakorlatot követve az elmúlt években is mindig 3 t/ha feletti terméseredményeket tudtak elérni a Triangle-val.

A KWS, a fajtarepcék terén is kiváló, versenyképes fajtákat kínál, az intenzívebbek közül a Rodeo-t és a Remy-t, a félintenzíven is termeszthetõ Forza-t és az extenzív Adder-t.

2006. õszén nagyon kelendõ volt az intenzív termesztés technológiát igénylõ RODEO. Néhány fõ jellemzõje: nagy termõképesség (4 t feletti!), kiváló télállóság, középmagas, robosztus, hibridekre emlékeztetõ növények, és ami szintén kiemelendõ az alacsony pergési hajlama és kiváló beltartalmi eredményei.

A ráckevei Keve Szövetkezetnél Varnyú János, a szövetkezet elnökének elmondása alapján 2006. õszén vetett 150 ha repcébõl a fajták között a legnagyobb területen, 60 ha-on került vetésre Rodeo. Az Elnök Úr szerint mindenképpen fajtarepcét kerestek és az OMMI kísérletekben 2005-ben elért 1. helyezésének, az adonyi kísérletben elért 4,2 t/ha-os terméshozamának eredményeként valamint kiváló tulajdonságainak ismeretében döntöttek a Rodeo mellett.

A szántásos alapmûvelést követõen a Rodeo vetésére szeptember 1. hetében került sor 3,5 kg/ha vetõmag mennyiséggel. Õszi alaptrágyaként 200 kg/ha 15:15:15 NPK mûtrágyát kapott. A szövetkezetnél kelés elõtti gyomirtást alkalmaztak. A repcedarázs álhernyója ellen õsszel inszekticiddel védekeztek. Tavasszal fejtrágyaként két menetben 200 kg ammónium-nitrátot és 100 kg DASA-t kapott. Ezt követõen még virágzás elõtt lombtrágyát is kijuttattak.

A KWS fajtarepcék közül feltörekvõként jelentkezik a FORZA. Kiemelkedõ termõképesség jellemzi, amit az OMMI kísérletekben 2005-ben elért 2. hely, 2006-os 1. hely is igazolt. Erõteljes, gyorsan záródó állomány és középmagas növények jellemzik. Nagyon jó alkalmazkodóképességgel bír. Az intenzív technológiát meghálálja, de a félintenzív viszonyokat is jól bírja.

A Forza termesztéséhez gyakorlati példaként az 1300 ha-on gazdálkodó Jászkarajenõi Mg. Zrt. említendõ meg. Szûcs Sándor fõmezõgazdász elmondása alapján 2006–2007-ben 160 ha-on termesztenek repcét. Repce területeik átlagos AK értéke 17. A KWS repce fajtáját, a Forza-t 80 ha-on vetették. A fõmezõgazdász elmondása szerint választásuk azért esett, e fajtára, mert olyan repcét kerestek, amely a gazdaságuk szélsõséges viszonyainak is megfelelve megbízható és viszonylag magas termésekre képes.

Néhány szó az alkalmazott technológiáról: augusztus 17-én vetettek, alaptrágyaként 220 kg/ha vegyes, 8:20:30 NPK mûtrágyát kapott és tavasszal még 200 kg/ha N-mûtrágyát. Az õszi gyomirtás és repcedarázs álhernyó elleni védekezés egy menetben történt. Október közepén regulátorozták a szépen fejlõdõ állományt. Március 10-én repce szárormányos ellen védekeztek, ezzel egy menetben kapott lombtrágyát is. Március 20-án 2 q/ha nitrogén mûtrágyát kapott.

Amint az, az eddigiekben látható volt, az említett gazdaságok körében inkább az intenzív vagy az ahhoz közelítõ technológiát alkalmaztak. Köszönhetõ ez annak, hogy elismerik a befektetett költségeket, tehát aki többet fektet be, akármilyen évjáratnak is néz elébe, bizton várhatja a jó, de mindenképpen átlagon felüli eredményeket. A nagyobb terméseredményekrõl a mai felvásárlási árak mellett ma lemondani annyit jelent hogy a jövõbeli profitot kockáztatjuk.

Végezetül köszönetet szeretnék nyilvánítani a fent említett cégek vezetõinek szíves tájékoztatásukért, repcetermesztési technológiájuk ismertetéséért!

Kérdése esetén forduljon bizalommal szaktanácsadó kollégáinkhoz!

Ne feledje! Az Ön sikere a KWS-sel folytatódik!Berecz Balázs, területi képviselõ

Telefon: 06-20/5831-774

E-mail: [email protected]