MENÜ

Repceújdonságok a Summit-Agro Hungária Kft-tõl

Oldalszám: 82-83
2014.04.18.

Az õszi káposztarepce vetésterülete az eddigi legmagasabb szintre emelkedett, meghaladta a 233 ezer ha-t és az elmúlt évhez képest 68%-os növekedést produkált.

Úgy tûnik, hogy ez még tovább fokozódik azáltal, hogy egyre többet lehet hallani a biodízel gyártás hazai beindulásáról, ami kétségtelenül sokat lendítene az ágazaton. Az egész Európát behálózó rendkívül jelentõs ipari igényen túl, változatlanul nagy a kereslet a repce humán célú felhasználására is. A repce igazi stratégiai növénnyé nõtte ki magát azáltal, hogy az EU meghirdette a tagországokra nézve kötelezõ biodízel programot.A repcetermesztés technológiája rendkívül sokat fejlõdött az utóbbi években. Ez jól tükrözõdik a 2,3 t/ha fölötti országos termésátlagban valamint, hogy a beltartalmi eredményekkel sincs probléma. Valamikor az a mondás járta, hogy „a cukorrépa minõsíti az agronómust”. Mára úgy tûnik, hogy egyre inkább a repcére igaz ez, mivel szántóföldi növényeink közül ez igényli a legtöbb gondoskodást és odafigyelést, a technológiai elemek pontos betartását, a növényvédelmi ismereteket. Aki kellõképpen kiszolgálja a repcét, annak bõséges terméssel hálálja meg a belévetett bizalmat.

Jövedelmezõségi szempontból a repce felveszi a versenyt társaival, bár halkan ugyan, de ki kell mondani, hogy csak a 3 t/ha termésátlag fölött érdemes vele foglalkozni.

A tenyészidõszak során eddig tapasztalt idõjárási körülmények nagyban eltérnek a megszokottaktól, rendkívül szélsõséges elemeket tartalmaznak (nagyon enyhe fagymentes tél, korai nyárra jellemzõ forró tavasz, hosszú, száraz csapadékmentes idõszakok), de bízzunk abban, hogy repcéink jól elviselik ezeket a szélsõségeket, és nem okoz jelentõs terméskiesést.

A termesztés során fellépõ összes technológiai elem, döntõen tudja befolyásolni a jövedelmezõséget, de talán ezek közül az egyik legfontosabb a fajtaválasztás megkerülhetetlen kérdése.

A Summit-Agro által forgalmazott francia repcék, amelyek az Euralis-Rustica cégcsoport nemesítõi munkáját dicsérik, felveszik a versenyt a hazai fajtakínálat bármelyik szereplõjével.

Mivel a cég fajtái közül a legtöbb a többi EU országban is regisztrált, bátran kijelenthetjük, hogy a Rustica repcéi erõs nemzetközi mezõnyben is megállják a helyüket.


ELVIS

A korai éréscsoport vezetõ hibridrepcéje az ELVIS. Kiemelkedõ termõképességét nem csupán az OMMI kísérleteiben, de a köztermesztésben is évek óta bizonyítja. Elismerésével meghozta azt az áttörést, amit a termelõk már régóta vártak, hogy a korai éréscsoportnak is legyen egy meghatározó hibridrepcéje. 2004-ben az OMMI vizsgálataiban abszolút elsõ helyen végzett valamennyi hibrid- és fajtarepce között.
 Az ELVIS agronómiai tulajdonságai közül ki kell emelni azt, hogy különösen jó kezdeti fejlõdési eréllyel rendelkezik. Ha az idõjárás engedi, akár szeptember közepén is elvethetõ. Nem ritka eset, hogy õsszel, retardáló szer alkalmazásával kell a fejlõdését megállítani.

• A legelsõként minõsített korai hibrid,

• kiemelkedõ magtermés,

• duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom,

• kiemelkedõ olajtermés,

• kiváló kezdeti fejlõdés,

• alacsony pergési hajlam,

• kitûnõ állóképesség.ELEONORE

Korai éréscsoportba tartozó kiváló termõképességgel rendelkezõ fajtarepce. A termelõi vélemény sokszor még ingadozik a fajta vagy hibrid kérdésen, amit egyértelmûen tán nem is lehet és kell eldönteni. Tény az, hogy a hibridrepcék genetikai potenciálja mintegy 10–15%-kal múlja felül a fajtarepcékét, de ez nem minden esetben és nem mindenhol érvényesül.

Azok részére, akik ragaszkodnak a fajtarepcékhez, ajánljuk az ELEONORE-t, amely 2004 óta van jelen a magyar piacon. A repcetermelõk megszerették ezt a megbízható fajtát, mert kiváló, hibrideket megszégyenítõ termõképességével és jó olajhozamával vívta ki magának a méltó elismerést. Nagyon jó termésstabilitás és alkalmazkodóképesség jellemzi.

• A korai éréscsoportba tartozó fajtarepce,

• termõképessége és olajhozama kimagasló,

• éréscsoportjának legmagasabb olajtartalmával rendelkezik,

• kiváló télállóságú,

• állóképessége, szárszilárdsága kiemelkedõ,

• duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom jellemzi.ES ASTRID

A szabadelvirágzású középérésû csoport egyik legnagyobb genetikai potenciáljával rendelkezõ fajta. Az OMMI kisparcellás kísérleteiben az összes fajtát felülmúló eredményt produkált 2005-ben, nem kevesebb, mint húsz versenytársát utasította maga mögé. Ez azért is figyelemre méltó eredmény, mivel a gyakorlati termesztés során a vásárolt vetõmag döntõ hányada, ebbõl a fajtacsoportból kerül ki.

Az ES ASTRID fajtánkat bátran ajánlhatjuk minden repcetermelõnek, mert eredményei alapján biztosan nem fog csalódni benne. Termõképessége mellett kiemelkedõ a hektáronkénti olajtermése is.

2005. OMMI ES ASTRID magtermés 3,70 t/ha 112,7% 1. hely

• Középérésû csoportba tartozó fajtarepce,

• kiemelkedõ magtermés,

• kiváló olajtartalom és olajtermés jellemzi,

• duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom,

• jó kezdeti fejlõdési erély és télállóság,

• alacsony növénymagasság.OLANO

A középérésû csoportba tartozó, rendkívül nagy termõképességgel rendelkezõ 00-ás hibridrepce. Az OMMI kisparcellás kísérleteiben az elmúlt évben igazolta, hogy a versenytársakhoz képest jelentõs szemtermésre képes.

• Kiváló termõképesség,

• magas olajtartalom és olajtermés,

• közepes növénymagasság,

• nagyon jó télállóság.
ES ARTIST

Újdonság a Summit-Agro palettáján. Kiemelkedõ termõképességû, 00-ás, középérésû hibridrepce. Rendkívül ígéretes, termõképessége mellett kitûnõ beltartalmi mutatókkal is rendelkezik.

• Kimagasló télállóság,

• gyors kezdeti fejlõdés,

• kiváló állóképesség,

• közepes termet,

• toleráns a csírakori Phoma spp és a Cylindrosporium spp.-re.Ezzel a pár sorral szerettem volna azon repcetermelõ gazdák figyelmét felhívni, akik egyrészt érdeklõdnek és fogékonyak az újdonságokra, másrészt pedig még nem döntöttek arról, hogy milyen fajtát, illetve hibridet vessenek. A választás során mindenképpen érdemes figyelembe venni az egy hektárra esõ vetõmag költséget, ami esetenként a jövedelmezõséget is eldöntheti. Természetesen tudom, hogy a termésátlagok növeléséhez sok mindenre szükség van, azonban az a genetikai potenciál és belsõ értékmérõ tulajdonságok halmaza, ami egy adott fajtában megtestesül, nélkülözhetetlen a sikeres és jövedelmezõ repcetermesztés érdekében. Bizalommal ajánlom, hogy válasszák a Summit-Agro repcefajtáit!Kiss Péter

www.summit-agro.hu