MENÜ

Simbával a pápai határban

Oldalszám: 48
2014.04.18.

Az Agroprodukt Zrt. Pápa, az Észak-Dunántúl mezõgazdaságának meghatározó üzeme.

10000 hektár feletti területen gazdálkodik. Kapcsolt vállalkozásaival együtt 50000 hízósertést bocsát ki, több mint 24 millió liter tejet értékesít. Jelentõs több kultúrában a vetõmag elõállítása és feldolgozása, 4–5000 tonna gyümölcsöt juttat hazai és külföldi piacokra.
Azt, hogy a piacra jutó termékek – hús, tej, vetõmag – milyen követelményeket állítanak a szántófölddel, a növénytermesztéssel szemben, Pethõ Zoltán a részvénytársaság növénytermesztési igazgatója így foglalja össze:

olcsó és jó minõségû tömeg-, szálas- és abraktakarmányokat, kiváló minõségû vetõmag alapanyagot és jövedelmezõ árunövényt kell produkálnunk. Mindezt a Pápa környékére jellemzõ heterogén és zömmel kedvezõtlen talajviszonyok mellett. Nem tervezhetünk magas hozamokat. Az adottságainknak megfelelõ, a termõhelytõl elvárható produktum csak úgy lehet olcsó és egyben jó minõségû ha a ráfordításaink szoros kontroll alatt vannak. Az input anyagok – mivel nagyrészt vizsgálatokra alapozott a felhasználásunk már nem jelentenek komoly megtakarítási lehetõséget. Határozottan tudjuk azonban, hogy az energiafelhasználásban még komoly tartalékokat kell kiaknáznunk. A mélymûvelés nálunk nem elhagyható eleme a talajmûvelési rendszernek. Viszont több év vizsgálata igazolja, hogy – legalábbis a nyár végi, õszi vetések esetében – a forgatás nélküli mûvelés (lazítás) terméstöbbletet eredményez. Ennek kiváló eszköze a Simba Solo.

Milyen elõnyökrõl beszélünk a lazításos talajmûvelés esetében:

• igen jelentõs vízmennyiséget takarít meg ami által a következõ mûveletek száma redukálható – rendszerint egy magágynyitásra van csak szükség,

• minden károsan tömörödött réteg hozzáférhetõ, megszüntethetõ általa, az eketalp is,

• nem rögösít és megfelelõ beállítással a felszín csak a kívánt mélységben kerül átkeverésre,

• jól illeszkedõ felszíni tömörítõ eszközzel, mélynyomó hengerrel ellátott – így a mélyebb rétegekben sem marad röghézag,

• nem csak az utómûveletek számát csökkenti, de maga a mûvelet is olcsóbb (35–40%-kal), beleértve a fenntartási költségeket is,

• nagyobb a területteljesítménye, ezáltal jobban szervezhetõ egy kampánymunka.Természetesen ez az eszköz csak egyik eleme a mûvelései rendszernek. Mert a rendszer egésze teszi lehetõvé azt, hogy a legfontosabb célnak megfeleljünk: a vetõmag jó talajba kerüljön és a növény harmonikusan és erõteljesen fejlõdjön. Takarékoskodni pedig csak úgy lehet, ha minden gép, minden mûvelet azt és csak azt végzi el amit a fenti cél érdekében neki feladatul szántunk.Pethõ Zoltán

Agroprodukt Zrt., Pápa,

növénytermesztési igazgató