MENÜ

Magas olajsavas (HO) napraforgó hibridek termésstabilitása és minõsége

Oldalszám: 12-13
Nagyné Kutni Rozália 2014.04.22.

A 1970-es évek közepén a citoplazmás hímsterilitásra alapozott hibridek bevezetése óta, talán a legnagyobb változást az új zsírsav-összetételû genotípusok termesztésbe vonása jelenti.

Kérdés az új hibridek termés- és minõség stabilitása megfelel e a termesztõk és feldolgozók igényeinek? Versenyképesek-e az új minõségi összetételû napraforgók a hagyományos hibridekkel? Ez irányú kutatási tapasztalatainkat szeretnénk közreadni, és segítséget nyújtani a gazdálkodóknak az új minõségi HO hibridek eredményes termesztéséhez.A magas olajsavtartalom jelentõsége

Az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásának és kockázatának feltérképezése nyomán egyre nagyobb az igény az egészséges ételek iránt. Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai kimutatták, hogy a hagyományos legnagyobb mennyiségben linolsavat tartalmazó napraforgó hibridek termésének feldolgozása során olyan transz zsírsavak keletkeznek, melyek a káros LDL koleszterin- szintet emelik elõsegítve ezzel a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Ezért az olajminõség változást igényel; mégpedig az olívaolajhoz hasonló olajsavban gazdag zsírsav-összetételû napraforgóolaj elõállítását. Az ilyen típusú olaj a sütés során füstképzõdés nélkül magasabb hõfokra hevíthetõ, valamint nagyobb oxidatív stabilitása miatt biodízelnek is alkalmas.Genetikai háttér

Mindezen célok eléréséhez megfelelõ biotípusra van szükség. Az ilyen zsírsav-összetételû fajták, hibridek elõállításához az alapot a Soldatov (1976) által mutációval elõállított Pervenets fajta adta, melyet az évek során a különbözõ kutatóintézetek, nemesítõházak tovább fejlesztettek. Az elsõ generációs magas olajsavas hibrideket betegség és stresszérzékenység, hosszú tenyészidõ, rossz alkalmazkodóképesség, valamint az olajsavtartalom ingadozása jellemezte. A stresszérzékenységre jó példa a tavalyi 2006. év, amikor azok a magas olajsavas anyavonalak, hibridek, melyek genetikailag közelebb állnak a mutáns Pervenets fajtához (közvetlen szelekció), a nagymértékû hõingadozásra teljes elágazással reagáltak. Az évek során a kutatók többféle öröklõdési típusú magas olajsavas genotípusokat azonosítottak. Néhány példa: 1 domináns, 1 domináns és 1 recesszív módosító gén, 3 domináns, 1 recesszív fõgén és 1 recesszív módosító gén stb. vehet részt a tulajdonság átörökítésében (J. M. Fernández-Martinez et al. 2004). Ma már a szülõvonalak és a hibridek elõállításához azokat használjuk, melyeknél a magas olajsavat csak 1 domináns gén, vagy 1 domináns és 1 módosító gén örökíti, így stabilabb minõségû, környezeti hatásoktól kevésbé függõ HO hibridek kerülhetnek köztermesztésbe. Az ilyen genotípusokba a rezisztenciagének bevitele is könnyebb, ezért a magas olajsavas hibridek is felruházhatók peronoszpóra, szádor, gyomirtó szer stb. ellenállósággal, mint a hagyományos hibridek.Az olajsavképzõdés környezeti feltételei

Az alacsonyabb olajsavtartalmú hibrideknél az átlaghõmérséklet csökkenésével kevesebb az olajsavtartalom, a magas (90–93%) olajsavtartalmúaknál a hõmérséklet változásának hatása elhanyagolható. Az alacsonyabb 85% alatti olajsavtartalmú hibridek a vízellátásra is érzékenyebbek, zsírsavkomponensük nem állandó, a kaszat fejlõdés-telítõdés idõszaka alatti vízhiány esetén növekedés a telített zsírsavaknál következik be az egyszeresen telített olajsav rovására (J. Roshe et al., 2004). Az olajsavtartalom környezeti hatásokra történõ ingadozása nagymértékben a genetikai háttértõl függ.Kísérleti eredmények

A magas olajsavas hibrideket számos EU tagállamban külön standardokkal hasonlítják össze. Magyarországon a HO hibridjelöltek (ha voltak) a hagyományos hibridekkel versenyeztek, így jelenleg Magyarországon csak egy államilag elismert magas olajsavas hibrid van, az Olsavil (a többi hibrid EU listáról kerül a termesztésbe), ezért a magas olajsavas hibridek teljesítményérõl kevés az összehasonlító kísérletekbõl származó adat.
A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaságban 2003-tól végezzük a magas olajsavas hibridek összehasonlító kisparcellás kísérletét, ahol a magas olajsavas próbahibridek teljesítményét hasonlítjuk össze az Olsavil és EU listán szereplõ magas olajsavas, valamint a hazánkban legnagyobb területen termelt hagyományos (Alexandra, PR63A82, Aréna, Brio) hibridek eredményeivel. A hagyományos és magas olajsavas köztermesztésben lévõ hibridek átlagteljesítményét az elmúlt 4 évben az alábbi diagram mutatja. 2003-ban 92%, 2004–2005-ben a magas olajsavas hibridek átlagtermése 91százaléka volt a hagyományos hibridekének, 2006-ban csak a 85 százaléka, ami a Kiszomboron fellépõ Diaporthe/Phomopsis helianthi fertõzésnek tudható be, mert a jelenlegi magas olajsavas szortiment Diaporthe ellenállósága nem éri el a legjobb hagyományos hibridek ellenállóságát. A rendelkezésünkre álló adatokból kiszámoltuk a két különbözõ zsírsav-összetételû hibridek kaszattermésének százalékos szórását is: a hagyományos hibrideknél CV%= 14,6 a magas olajsavasok esetében CV%=12,87. Kísérleteink alapján azt mondhatjuk, hogy a vizsgált magas olajsavas hibridek alacsonyabb genetikai termõképességgel rendelkeznek ugyan, de évenkénti termésingadozásuk nem haladja meg a hagyományos hibridekét. A termõhely hatását saját fajtajelöltjeinknél 2006-ban Magyarországon, 5 termõhelyen vizsgáltuk (az USA-ból több éves több termõhelyes adatok állnak rendelkezésünkre). Az eredmények azt mutatják, hogy a kaszattermés vonatkozásában a termõhely hatása az évjárathatáshoz hasonlóan nem különbözik a kétféle zsírsavösszetétellel rendelkezõ genotípusoknál. Olajtartalom tekintetében a magas olajsavas hibridek nem maradnak el a hagyományos fajtáktól, több hibridnek olajtartalma az 52–53%-ot is eléri.

Az olajsavtartalom stabilitását izolált (lekötött tányér), valamint szabad beporzásban vizsgáljuk. Azoknál a hibrideknél amelyek stabilak – genetikailag magas az olajsavtartalmuk (90% körüli), és mindkét szülõvonal dominánsan örökíti a tulajdonságot – keresztbeporzás esetén (hagyományos hibridektõl kapott virágpor) sincs különbség az izolált és nem izolált tányérok olajsavtartalma között. A kevésbé stabil olajsavasoknál (pl. több gén vesz részt az örökítésben, gyenge az öntermékenyülõ képesség) keresztbeporzáskor az idegen termékenyülés mértékétõl függõen 20–30%-os olajsavtartalom csökkenés is bekövetkezik. A nemesítõk ismerik hibridjeik e tulajdonságát, így ehhez mérten írják elõ a térbeli izoláció nagyságát. A jelenleg Magyarországon forgalomba lévõ magas olajsavas hibridek között vannak igen stabil és kevésbé stabil nagyobb izolációs távolságot igénylõ genotípusok is.

A magas olajsavtartalmú napraforgó hibridek eredményes termesztésének feltételei:

1. A genetikailag stabil, magas 90% olajsavtartalmú hibridek kiválasztása ellenkezõ esetben a 85% feletti olajsavtartalom csak nagy izolációs távolság, és optimális termesztési körülmények között realizálódik.

2. Magas szintû agrotechnika alkalmazása, ami nem különbözik a hagyományos hibridek termesztés technológiájától, két fontos szempontot viszont kiemelnék:

• Kerülni kell a túl korai vetést. Tapasztalataink szerint a magas olajsavas genotípusok optimális vetésideje április vége, mert így nagyobb a valószínûsége, hogy a kaszatképzõdés-telítõdés magasabb átlaghõmérsékleten történik, ami az olajsavszintézis szempontjából igen lényeges.

• A kórokozók, kártevõk folyamatos felvételezése szükséges, mert a levéltetvek, poloskák, bagolylepkék stb. betelepedése mindig az olajsavas genotípusokon kezdõdik. Gombabetegségek közül a Diaporthe helianthi kártételére fokozott figyelmet kell fordítani, mert fertõzésre hajlamosító idõjárás esetén a vegyszeres védelem elengedhetetlen. A 6 pár leveles korban és csillagbimbós állapotban kijuttatott növényvédõ szer biztos védelmet nyújt e betegség ellen.

Az összehasonlító kísérletek adataiból kitûnik, hogy ma még a magas olajsavtartalmú hibridek a hagyományos hibrideknél kisebb genetikai termõképességgel, de hasonlóan magas olajtartalommal rendelkeznek (az alacsonyabb kaszattermést a magasabb felvásárlási ár kompenzálja). A nemzetközi és saját kutatási eredményeink biztatóak és elmondhatjuk, hogy az új zsírsav-összetételû magas olajsavas hibridek nemesítésére fókuszálva lehetséges a hagyományos hibridek termésszintjét elérõ, stabilan magas 85% feletti olajsavtartalmat produkáló, betegségeknek ellenálló HO hibridek elõállítása.

Nagyné Kutni RozáliaFelhasznált irodalom:

J. Roche, A. Bouniols G.Efimenko, and Oxana M. Borisenko: 2004 Variation of fatty acid content in seeds under scarce water resources for oleic and sandard sunflowers.16th International Sunflower Conference Fargo, North Dakota, USA, august 29-september 2. 2004. Abstracts, pp. 783–789.

José M. Fernández-Martínez, leonardo Valesco, and Begoña Pérez-Vich 2004 Progress in the genetic modification of sunflower oil quality.16th International Sunflower Conference Fargo, North Dakota, USA, august 29–september 2. 2004. Abstracts, pp. 1–14.