MENÜ

Új, perspektivikus többhasznú takarmánynövény a Keleti kecskeruta (Galega Orientalis Lam)

Oldalszám: 84-85
Makai Péter Sándor, Dr. h. c. Makai Sándor, Dr. Bushuyeva V. I. 2014.04.18.

Közismert tény, hogy okszerû, fenntartható mezõgazdálkodás ma már nem folytatható évelõ pillangós takarmánynövények nélkül.

Ezek közül ma Magyarországon az állattenyésztõ gazdaságokban a lucerna és a vörös here termesztése a legelterjedtebb, mint jelentõs takarmányforrás, zölden és tartósított formában.A takarmány-elõállítási költségek nagymértékben befolyásolják az állattenyésztés (tej- és hústermelés) jövedelmezõségét. Gazdasági szempontból meghatározó, hogy egységnyi területen milyen mennyiségû tömegtakarmányt állítunk elõ, és milyen annak minõsége, a telepítési, a mûvelési költségek, valamint az élettartam, arányban áll-e az elérhetõ táplálóanyag hozammal.

2005 évben kezdtük meg Magyaróváron azokat a kísérleteket, melyek a keleti kecskeruta (Galega Orientalis Lam.) „Nesterka” fajta termesztésére, gazdasági értékének meghatározására irányulnak.

Kutatásainkat a Belorusz Állami Mezõgazdasági Akadémia kutatóival, nemesítõjével szoros együttmûködésben folytatjuk.

A Keleti kecskeruta nagy termõképességû évelõ pillangósvirágú növény, mely sokoldalú felhasználhatósága miatt gyakorlati jelentõséggel bír a talajtermékenység fenntartásában, mint nitrogéngyûjtõ, a takarmánygazdálkodásban, az okszerû vadgazdálkodásban, a méhészetben és nem utolsósorban a népgyógyászatban.

A Keleti kecskeruta mezõgazdasági termesztésben történõ elterjedését véleményünk szerint, nagymértékben befolyásolja e kultúra biológiai sajátosságainak ismerete, termesztéstechnológiájának hazai adottságokhoz történõ adaptálása.

Nemzetközi kutatócsoportunk e feladatok megoldásán intenzíven dolgozik. Az eddig elért eredményeink nagyon biztatóak, ezeket szeretnénk minél elõbb a gyakorlati termelésnek átadni.Termesztésének rövid története


E növényfaj kultúrnövényként történõ termesztésbevonása, viszonylag újnak tekinthetõ. Az elsõ feljegyzések a keleti kecskerutát, mint gyógynövényt említik, melyet a XVII–XVIII. században Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Grúziában és más országokban sikerrel alkalmaztak

fertõzõ betegségek ellen, vizelethajtóként, féreghajtóként, antidiabetikus- és tejelválasztás fokozó hatású szerként. Takarmánynövényként történõ felhasználása ezekben az országokban a XVIII. század végén kezdõdött.

Oroszországban és Belorussziában takarmánynövényként történõ hasznosítására irányuló céltudatos nemesítési és hasznosítási kutatások 1930-ban kezdõdtek, az Észak-kaukázusi területeken található vadon termõ populációból történõ introdukcióval. 1932-ben a Vavilovi Tudományos Kutató Intézetben kiterjedt kutatásokat folytattak biológiai sajátosságainak, botanikai jellemzõinek, takarmányozási értékének meghatározására, termesztéstechnológiájának kimunkálására. Kidolgozták a vetõmagtermesztés lehetséges módszereit, melyet sikeresen alkalmazhatnak különbözõ ökológiai viszonyok között. Megállapították, hogy a keleti kecskeruta nagyon jól alkalmazkodik a különbözõ éghajlati körülményekhez, télállósága, szárazságtûrése kiváló. Ellenálló tulajdonságokkal rendelkezik a különbözõ betegségek és kártevõkkel szemben (ezt saját kutatásaink is alátámasztják), nagy zöldtömeget ad, melyet az állatok szívesen fogyasztanak.

Az alapos, minden részletre kiterjedõ kutatómunka mind a mai napig intenzíven folyik. Ennek eredményeként ma már mintegy 50, különbözõ ökológiai adottságú régióban, Oroszország és Belorusszián kívül a baltikai államokban nagy területeken termesztik szántóföldi takarmánynövényként, legelõk és kaszálók komponenseként.
Az utóbbi két évben, kutatómunkánk eredményeként e szántóföldi takarmánynövény vetésterülete Belorussziában elérte a 2000 ha-t. A termelõüzemek, felismerve gazdasági értékét, egyre nagyobb területen termesztik.

A lucernához és a vörös heréhez viszonyítottan hosszú élettartamának köszönhetõen, a telepítések akár 12–20 évig is hasznosíthatók, anélkül, hogy terméshozama jelentõsen csökkenne. A szántóföldi takarmánynövények közé beillesztve zöld futószalag kialakítására, nagy fehérjetartalmú takarmány elõállítására alkalmas.

A Keleti kecskeruta fejlõdése már kora tavasszal megindul, május közepére eléri a 40–60 cm növénymagasságot. Fagytûrõ képessége lehetõvé teszi, hogy október vége, november eleje idõszakig folyamatos, jó minõségû zöldtakarmányt biztosít. A takarmánynövények közül tehát tavasszal a legkorábbi, õsszel a legkésõbbi takarmányt biztosít az állatok részére. Egy vegetációs idõszakban elérhetõ 55,0–75,0 t/ha biomassza, jó minõségû friss zöldtakarmány, széna, szenázs, siló és zöldliszt elõállítására alkalmas. Dús levélzettel rendelkezik, a levelek a szárítás során sem válnak le a szárról. Mivel jól bírja az igénybevételt, taposást és a rágást, legelõk pillangós komponenseként alkalmazható, minden állat szívesen legeli. Legelõkeverékekben történõ alkalmazását akadályozhatja specifikus alkaloid tartalma a galegin, mely elsõsorban az orvosi kecskerutára (Galega officinalis L.) jellemzõ (0,5–1,5%). Ennek jelenléte a zöld növényi részeiben keserû ízt ad, amelyhez az állatok nem szoktak hozzá. A tartósítás során a galegin lebomlik, így az állatok szívesen elfogyasztják. Legelõkeverékekben célszerû alkaloid-mentes fajtákat alkalmazni (ilyen az általunk nemesített és vizsgált „Nesterka” fajta is).
Szarvasmarhák legeltetését a kecskeruta szárképzõdés idõszakában kell megkezdeni. Megállapítást nyert, hogy felfúvódást nem idéz elõ, laktogóg hatása kedvezõ a tejtermelés növelése szempontjából. Megfigyeléseink szerint a tejelõ szarvasmarhák szívesen fogyasztják, a tejtermelés, mint egy 13%-kal, a tej zsírtartalma 0,2–0,23%-kal növekedett.

Különösen jó legelõ takarmánya a juhoknak és a kecskéknek, de a sertések és baromfik (tyúk, liba, kacsa, pulyka) is szívesen legeli. Ez utóbbiaknál a tojástermelés fokozódását tapasztalták, jelentõsen csökkenthetõ volt a fehérjetakarmány kiegészítés.

Fehérjetartalom, ásványi anyag, vitamin- és karotintartalom tekintetében nem marad el a lucernától, valamint a vörös herétõl.

Méréseink szerint a szárított zöldtakarmány beltartalmi értékei: 15–26% nyers fehérje, 24,3–29,0% nyers rost, 11,4% hamu, 2,99–4,66 nyers zsír, 0,40–0,47% foszfor, 1,1–1,3% kalcium, 7–11% cukor, 19,0–20,5% aminosav, 183–200 mg/kg karotin a szárazanyagra vetítve. A Keleti kecskeruta zöldjének emészhetõsége kiváló: 74,4–82,4%. Mint magas fehérjetartalmú növény, viszonylag alacsony cukortartalommal rendelkezik (3–4%), ezért célszerû más takarmánynövénnyel együtt (kukorica, cirok stb.) 1:1 arányban együttesen lesilózni, szenázst készíteni.

Különös figyelmet érdemel e növényfaj talajtermékenységére gyakorolt hatásának vizsgálata, a talaj N és szerves anyag készletének, a talaj fizikai szerkezetére gyakorolt pozitív hatása.
Vizsgálataink szerint 298 kg/ha N, 103 Kg/ha P2O5 és 192 K2Og/ha kálium hatóanyaggal gazdagította a talajt, míg ugyanilyen körülmények között a lucernánál 132 : 36,9 : 108, a szarvaskerepnél 138 : 30,9 : 72,3 értékeket mértünk. Érthetõ, hogy ilyen tápanyag felhalmozás mellett kiváló elõvetemény értékû növények közé sorolandó, mely nem csak az elsõ, de a következõ 3–4 évre is kihat, biztosítva az utónövény tápanyagellátását (gabonák esetében 1,0–1,6 t/ha, burgonyánál 6,0–8,0 t/ha terméstöbbletet adott).

„Neszterka” fajta jellemzése: szára 100–150 cm magas, egyenesen felálló, a talaj felszínén elágazó. Szártagok száma 7–14 db, rendkívül jól bokrosodó, 10–18 hajtást fejleszt. Levelei nagyok, 15–30 cm, világos zöld színûek. A hüvelyek egyenesek, 2–4 cm hosszúak. Ezermag tömege 6–8 g, a kemény magvak aránya 30%, pergésre nem hajlamos.

Mint minden hüvelyes növény, így a keleti kecskeruta is, specifikus N-kötõ baktériumokkal rendelkezik (Rhizobium galegae). Termesztésének sikerét, terméshozamát, és annak minõségét alapvetõen meghatározza az inokulált maggal történõ telepítés.

Részletes termesztéstechnológiáról, a termesztés- és hasznosítási eredményeinkrõl, magyarországi kutatás-fejlesztés eredményeinkrõl kutatócsoportunk publikációk formájában folyamatos információt kíván adni, annak érdekében, hogy az általunk nagyon értékesnek tartott növényfaj, a vizsgált fajta, mielõbb elfoglalhassa megérdemelt helyét a köztermesztésben.

E cikk a szerzõk elsõ magyarországi közlése, az abban leírt információk a szerzõk tulajdonát képezik.