MENÜ

Egy 225 éves mezõgépgyárban

Oldalszám: 35-36
2014.04.17.

Célkeresztben a nagyüzemek és a bérmunkavállalók

 

 

Várakozással teli érzésekkel ültem újságírók társaságában azon a repülõgépen, amely egy németországi mezõgépgyár meghívására egy ígéretesnek tûnõ gépbemutatóra tartott Hamburg irányába. A meghívás egy neves németországi gépgyártó cégtõl érkezett, aki rendszeresen ilyen módon ad számot legújabb fejlesztési eredményeirõl a nemzetközi újságíró társadalom számára. Azt tudtuk, hogy a meghívót küldõ LEMKEN GmbH & Co KG. egy régi patinás cég, aki korábban Magyarországon fõleg talajmûvelõ gépeirõl, azok között is elsõsorban ekéirõl és kiváló magágykészítõ eszközeirõl volt ismert, de az utóbbi években az általa gyártott portfolió vetõgépekkel és permetezõkkel is kibõvült. Az is tudtuk, hogy a LEMKEN – mert a mindennapi szóhasználat csak így említi – egy 227 éves, kizárólag családi tulajdonban lévõ cég. A várakozás tehát elsõsorban annak szólt, hogy a mai globalizálódó világunkban milyen módon tud egy vállalkozás önmaga erejébõl a kor kihívásainak megfelelni? Továbbá hogyan képes a felhasználók kegyeiért folytatott „gyilkos” küzdelemben a világpiacon helytállni, illetve a nagy multinacionális vállalkozásokkal szemben a versenyt felvenni, olyan kínálatot nyújtva, amely árban értékarányos, minõségben kimagasló, illetve kiszolgálásban is elsõrangú, és éppen ezért hosszú távon is képes garantálni termékeik iránti kereslet folyamatos növekedését.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarogtak bennem, amint Hamburgból az onnan mintegy 200 km-re fekvõ bájos észak-német településre, Kettenkamp-ba, a bemutató színhelyére autóztunk. Itt mûködik a LEMKEN céggel szoros üzleti kapcsolatban álló Dettmer Agrarservice, amely nemcsak egy nagygazdaság, hanem bérmunkát és szállítást is végzõ szolgáltató nagyüzem, negyven állandó, illetve 80 fõt szezonálisan foglalkoztató alkalmazottal, raktárakkal, hûtõházzal, burgonyaválogató gépsorral, sõt még egy biogáz elõállító létesítménnyel is. Itt fogadták és látták vendégül a világ 22 országából, többek között Kanadából, Kínából, Oroszországból és Európa számos országaiból, köztük a kelet-európai régióból is meghívott 80 szakújságírót, és itt is került sor a gépek munkáját kéz-közelbõl látható bemutató megszervezésére.

A bemutatón látottak, illetve a rövid gyárlátogatás során tapasztaltak aztán tökéletesen meggyõztek, hogy céltudatossággal, elkötelezettséggel és nem utolsó sorban jó szakértelemmel, amelyekkel Victor Lemken, a még ma is aktív 67 éves tulajdonos vezérigazgató és leánya Nicola Lemken vezérigazgató helyettes, valamint vezetõ munkatársaik rendelkeznek, meg lehet felelni a mai kor kihívásainak.

A bemutató elsõdleges célja a fejlesztés legújabb eredményeinek megismertetése volt, de szûkre szabott idõ ellenére a szervezõk lehetõvé tették a meghívottak számára az Alpenben alapított törzsgyár, illetve a Meppen-i gyár mûködésébe való rövid bepillantást is. Mindenesetre figyelmet érdemel és jelzésértékû, hogy a végrehajtott és az alábbiakban röviden bemutatásra kerülõ fejlesztések mindegyike elsõsorban a professzionális termelõk igényeit célozza, még a kivételnek látszó új „Hydromatic” túlterhelés elleni ekefej biztosítás is, mivel az ilyen „extra” megoldások megfizetésére csak az extraprofitot is termelni képes gazdaságokban lehet számítani.

HELIODOR rövidtárcsa 12 m munkaszélességû GIGANT változata

A LEMKEN a talajmûvelõgép gyártók között talán az egyetlen, akinek programjában két rövidtárcsa is szerepel: az egyik a Rubin, a LEMKEN sikermodellje, amelynek nagyobb átmérõjû tárcsái tökéletesen aprítják és keverik be a tarlómaradványokat, illetve zöldtrágyát a talajba, a másik a Heliodor, amely kisebb tárcsáival jól használható tarlóhántásra repce és gabona után, vagy szántás utáni magágykészítésre.

A LEMKEN most kifejlesztette a Heliodor rövidtárcsa (munkaszélessége 6,0 m, traktor teljesítmény igény 96 kW/130LE) 12,0 m munkaszélességû GIGANT változatát. Mint az eredeti HELIODOR, ez a nagy munkaszélességû változat is elsõsorban könnyû, illetve középkötött talajok mûvelésére szolgál, ahol mind tarlóhántás, mind szántás elmunkálás esetén jó minõségû, eltömõdés-mentes munkavégzésre képes. A gép nagy méretébõl, nagy területteljesítményébõl és nagyobb vonóerõ igényébõl adódóan használatát azonban a nagyobb táblákkal rendelkezõ nagyüzemek számára javasolják.

Az új gép lényegében két 6,0 m-es Heliodor rövidtárcsa kombinációja, amelyek egymással párhuzamosan egy közös gerendelyen keresztül hárompont felfüggesztés útján csatlakoznak a két gumiabroncsozású járókeréken gördülõ vonókerethez, mely utóbbi a traktor vonófejéhez kapcsolódik (IMG_0616.jpg kép). A függesztõszerkezetek paralel felfüggesztése (1. kép) lehetõvé teszi a két rövidtárcsa hidraulikus úton talajra való terhelésének növelését is, amely különösen nehezebb talajviszonyok esetén lehet indokolt.

A közös gerendely hidraulikus munkahengerrel mozgathatóan csuklósan csatlakozik a vonókerethez, mely által biztosítható munkaeszközök együttes kiemelése, illetve munkahelyzetbe állítása.

Szállítási helyzetben a háromtagú gerendely a munkaeszközökkel együtt elõször hidraulikus úton felhajtható, majd ezt követõen a két szélsõ szárny elõre hajtható, biztosítva a 3,0 m megengedett maximális szállítási szélességet (2. kép).Új GIGANT 12: tarlómûvelés 12 m munkaszélességben

A GIGANT 12 kifejlesztésével a LEMKEN tarlómûvelõ, illetve magágykészítõ eszközeinek 12 m munkaszélességre való növelését oldotta meg, amelyeknek üzemeltetésére mostantól a nagyteljesítményû szántótraktorok (≥ 400 LE) is igénybe vehetõk.

Az új konstrukciójú GIGANT 12 – a fent bemutatott Heliodor GIGANT változatához hasonlóan lényegében egy vontatható hordozókeret, amely lehetõvé teszi a keretre hidraulikus kapcsolóberendezés útján felfüggesztett két tarlómûvelõ eszköz egymással párhuzamos üzemeltetését.

Annak következtében, hogy a hordozókeretre függesztett munkagépek, elöl a két széles (600, vagy 800 mm), alacsony nyomású gumiabroncsozású járókerekekre (talajkímélet!), illetve hátul az egész munkaszélesség mentén a talajra felfekvõ lezáró hengersorokra támaszkodnak, a teljes munkaszélesség mentén egyenletes, eltömõdés-mentes munkavégzést, és jó talajegyengetõ hatást biztosítanak.

Az új GIGANT 12 (3. kép) azonban annyiban is több a Heliodor GIGANT változathoz képest, hogy a vonókerethez egy a munkagépek felett átnyúló, hidraulikus úton mûködtethetõ karos mechanizmus csatlakozik, a végén önbeálló támasztókerékkel (farkerék) ellátva. A farkerék révén a gép szállítási helyzetében, illetve táblavégi fordulókban mérsékelhetõ a függesztõszerkezetek terhelése, illetve a traktor tengelyterhelése.

Szállítási helyzetben a gép szélessége az alkalmazott munkagépektõl függõen 3,5, illetve 4,0 m-re, a farkerék révén pedig a tengelyterhelés is 10 t alá csökkenthetõ (4. kép).

Az új konstrukciójú GIGANT 12 hordozóeszközzel lehetõség nyílik különféle LEMKEN talajmûvelõ eszközök így a RUBIN rövidtárcsa, a SYSTEM-KOMPAKTOR magágykészítõ, illetve a LEMKEN SMARAGD szántóföldi kultivátor üzemeltetésre. Ezzel a konstrukcióval a LEMKEN elsõsorban a professzionális nagyüzemek számára kínál megoldást a tarlómûvelés teljesítményének növelésére. A gépcsoport akár óránként 16 ha terület megmûvelésére is képes.„Hydromatic” új túlterhelés elleni ekefej biztosítás

Elõször mutatta be a LEMKEN a VariTansanit váltvaforgató ekéjén a „Hydromatic” új automatikus, hidraulikus rendszerû ekefej-biztosítási megoldását (5. kép). Az új fejlesztésû „Hydromatik” túlterhelés gátlónak köszönhetõen az eketest akadály esetén képes oldalirányba 20 cm-rel, felfelé 38 cm-rel kitérni, majd az akadály kikerülése után üzemi helyzetbe visszaállni. A kioldási erõ ráadásul a traktorülésbõl a mindenkori talajviszonyoknak megfelelõen szabályozható. A rendszer további elõnye, hogy nem igényel karbantartást, így ezen a szerkezeti egységen zsírzófejek sem találhatók.

A „Hydromatic” új ekefej biztosítással szerelt ekék elõrendelésre 2008. évi szezontól állnak a felhasználók rendelkezésére.Új LEMKEN Compact-Solitair 9 mostantól starter mûtrágya kijuttatásra is.

A LEMKEN Compact-Solitair kombinált magágykészítõ vetõgépének új változatát mutatta be, amellyel a magágykészítéssel és vetéssel egyidejûleg az indító (starter) mûtrágyák is kijuttathatók (6. kép). A géppel mind a hagyományos, mind a konzerváló talajmûvelés után elsõsorban a rövidebb tenyészidejû növények, pl. tavaszi vetésû gabonafélék folyamatos tápanyagellátása biztosítható a vegetáció során. A gép 3,0, illetve 4,0 m munkaszélességû változatban készül.

A 3500 l-es tartály két részre osztott, amelyeknek mindegyikében 1750 kg vetõmag, illetve mûtrágya helyezhetõ el. A tartályok töltõcsigával, vagy nagyzsákokból egyaránt feltölthetõk. Az adagoló tengelyek meghajtását egymástól függetlenül elektromotorok végzik, amelyekkel a kijuttatható magmennyiség hektáronként 1,5-300 kg, a mûtrágya 50-400 kg között fokozatmentes szabályozható. Minden mozgó rész rozsdamentes kivitelben készül. Az adagolás beállítására, ellenõrzésére és szabályozására a traktor vezetõfülkéjében elhelyezett „Solitronic” fedélzeti számítógép szolgál.

Az új vetõegységgel kombinált Compact-Solitair 9 3,0, illetve 4,0 m munkaszélességû változatban 2008 tavasztól áll a felhasználók rendelkezésre és ára kerek 15%-kal haladja meg a „standard” kivitel árát.Új , 6,0 m munkaszélességû LEMKEN Compact-Soliltair kombinált talajmûvelõ-vetõgép

Az elmúlt szezonban nagy sikerrel debütált, 3,0, illetve 4,0 m munkaszélességû Compact-Solitair 9 kombinált talajmûvelõ-vetõgép kombináció a 2008. évi szezontól 6,0 m munkaszélességû-, és a szállíthatási helyzetben összecsukható kivitelben is rendelkezésre áll. Ezzel a megoldással a LEMKEN elsõsorban a professzionális gazdálkodást folytató nagyüzemek számára kíván univerzális magágykészítõ vetõgép kombinációt kínálni, amely akár hagyományos, akár ún. „konzerváló” (szántás nélküli) talajmûvelés után is alkalmazható (7. kép).

Szállítási helyzetben a gép rövid és kompakt jelzõkkel illethetõ: a paralelogramma felfüggesztésû tartály önmagával párhuzamosan elõre billenthetõ, helyet adva a gumiabroncsozású, 1070 mm átmérõjû tömörítõ keréksor két szélsõ, szállítási helyzetben felcsukódó szárnyának. (8. kép) Ugyancsak felhajtható a tartály alatt elhelyezkedõ kétsoros tárcsás talajmûvelõ egység két szélsõ szárnya, valamint hátul a vetõegység is, lecsökkentve ezzel a szállítási szélességet 3,0 m-re.LEMKEN Solitair 9 a CLAAS Xerion Trac VC eszközhordozó nagytraktorhoz

A Solitair 9 magágykészítõ-vetõgép kombináció mostantól a CLAAS Xerion Trac VC eszközhordozó nagytraktorhoz is rendelkezésre áll 6,0 m munkaszélességû kivitelben .

A XERION traktor lehetõséget nyújt a Solitair 9 magágykészítõ-vetõgép szerkezeti egységeinek osztott elrendezésére, ezzel kedvezõbb tömegelosztás megvalósítására. A 2300 liter ûrtartalmú tartály ebben az esetben nem a munkagépen, hanem a traktoron a fülke mögött helyezhetõ el, míg a LEMKEN forgóborona és a vetõegység a hátsó függesztõberendezéshez csatlakoztatható. Ha indokolt, közvetlen szántás után a mellsõ függesztõszerkezetre szerelt gyûrûs hengersorral a magágykészítést és vetést megelõzõ szántáselmunkálására is lehetõség nyílik. A sorbevetõ gép helyett pedig akár szemenkénti vetõgép is alkalmazható, lehetõvé téve a gépkombinációt például kukoricatermesztésben is.

Szállítási helyzetben a mûvelõ egységek szélsõ szárnyainak hidraulikus úton történõ felhajtásával a gép szélessége 3,0 m-re csökkenthetõ.

A gépkombinációval 15 km/h munkasebesség és 8 ha/h területteljesítmény érhetõ el. Gazdaságos alkalmazása megfelelõ gépkihasználást feltételez, amelyre a nagy területekkel/táblákkal rendelkezõ mezõgazdasági nagyüzemekben, illetve bérmunkavállalóknál nyílik lehetõség.

 

Képek

Dr. Demes György

Agrofórum, 2007. augusztusi szám