MENÜ

Cseresznye - és meggyfák korai pusztulása

Oldalszám: 68-69
2014.04.16.

Cseresznye- és meggyültetvényekben az idõjárás hatására egyik napról a másikra súlyos következményekkel járó, baktérium vagy gomba okozta járványok léphetnek fel.

Egyes években váratlan rovar felszaporodás, gradáció okoz gondot. Ilyen esetekben általában õsszel derül ki, hogy milyen veszteséget jelentett egy elmulasztott védekezés, a helytelen növényvédelmi terv, vagy a permetezések teljes elhagyása. A legnagyobb kárt azonban a fák korai, hirtelen, „gutaütés-szerû” elhalása, a fák korai pusztulása okozza.

 

A fák vegetációs idõben történõ kipusztulásának az apoplexiának két formája van

Az egyik esetben, ha az alany is elpusztult, a talajszint alatt kell keresni a pusztulás okát. Egyszerûbb a károsító meghatározása, ha a fa kiásása után megtaláljuk a cserebogár pajorok rágásának a nyomát a gyökereken, vagy a kószapocok rágását a gyökérnyakon. Nehezebb a diagnózis, ha csak azt tapasztaljuk, hogy a vékony gyökerek deformálódtak, megvastagodások, gubacsok találhatók rajtuk, vagy a gyökereken nincs hajszálgyökér, vagyis hiányzik a felszívó öv. Ebben az esetben, talajban élõ fonálféreg károsításra, vagy a gyökérkéreg alatt élõ gyökérgombára gyanakodhatunk. A fonálféreg kimutatása vékony gyökereket is tartalmazó talajminta, a gyökérgombák kimutatása gyökérmintákból történik. Nagyon sok fonálféreg vírusterjesztõ, ezért a veszélye még nagyobb.

A másik esetben a kipusztult fa tõsarjból, gyökérsarjból kihajt, tehát az alany egészséges. Ebben az esetben a károsítót a föld fölött, a hajtásrendszeren kell keresni. A pusztulást okozhatta súlyos sérülés, baktériumos vagy mikrogombás fertõzés, de a metszés helyén, vagy roncsolt sebzésen megtelepedõ farontó taplógomba is. Ez a cikk a földfeletti hajtásrendszer, a törzs és vázágak fertõzõdésével és hirtelen pusztulásával foglalkozik.Sebparazita xilofág taplók

A pusztuló fák vastagabb ágait vagy a törzset elfûrészelve megfigyelhetjük az álgeszt képzõdést és kezdeti revesedést. Ezt a szimptómát általában xilofág bazidiumos nagygombák, közismert nevükön a taplók okozzák. Nagyon fontos a pontos diagnózis, mert csak a kórokozó ismeretében lehet felmérni a betegség várható terjedését és a védekezés lehetõségeit. Mivel a gyümölcsfák oltása, szemzése „sebészeti beavatkozás” sebzést okoz, nagyon fontos a fertõzésmentes alany és nemes felhasználása, a higénikus faiskolai munka. Amennyiben nem ellenõrzött törzsültetvénybõl gyûjtik be a szemzõhajtásokat, vagy oltócsapokat a rügypikkelyek alatt vagy a rügyek felülete fertõzött lehet réteggombával. Eszközeinkkel, metszõollóval, szemzõ-, oltókéssel is fertõzhetjük a sebfelületeket. A fiatal cseresznye- és meggyfák pusztulási okait vizsgálva, az elmúlt 5 évben leggyakrabban a borostás réteggomba (Stereum hirsutum) és a lilás réteggomba (Chondrostereum purpureum) indítja el. Ezek a taplógombák nagyon lassú fejlõdésûek, a szemzéshelyen megtapadva egy ideig nem akadályozzák a nemes szem forradását, és a kalluszosodást. Csak évek múlva erõsödik meg annyira, hogy a termelt mikotoxinja a fa fejlõdésének akadályozója, majd pusztítás okozója lesz. A Stereum hirsutum mikotoxinja, a sejtfalak feloldásával, intenzív mézgásodást, a Chondrostereum purpureum mikotoxinja a levelek ólomfényûségét okozza. A kórokozót azonban nem könnyû kimutatni, meghatározni, mert a bazidiumos gomba termõteste gyakran csak a már elpusztult faanyagon fejlõdik ki. Az elszáradt fákon nagyon gyakori és a nyesedéken is gyakran kifejlõdik a hasadtlemezû gomba (Schizophyllum commune). Ez a feltûnõ fehéres szürke termõtestek sokaságát kifejlesztõ tapló ugyan lehet parazita, de általában nem az elsõ a sorban. Mindig más gomba által már megtámadott, vagy éppen lemetszés miatt száradó, elszáradt ágakon kezdi meg a fehér revesítését.Sebparazita mikrogombák

Csapadékos években tapasztalható, hogy korábban jó kondíciójú, elõzõ évben bõ termést adó fák ágai száradnak, a törzsek, vastagabb ágak kérge elszínezõdik, lehámlik, majd rákosodik. A részletes vizsgálat felderítheti, hogy a vékonyabb ágakon, de a törzs és vastagabb vázágak kérgén is található ágrákosodást, ágszáradást Nectria és Leucostoma fajok fertõzése okozta. Ezek a kéregrákosodást okozó mikrogombák sebparaziták, elsõsorban faiskolában, vagy telepítés után, a szemzéshelyen fertõzve, fiatal korban pusztítják el a gyümölcsfákat. Egyes, vékonyabb ágak elszáradását, az átoltás sikertelenségét ugyan okozhatják, de a vastag vázágakat, törzset csak más kedvezõtlen körülmények között, a fák gyengültségi állapotában képesek elpusztítani. Ilyen meglepetésszerû károsodást tapasztaltunk egy fiatal, 3 éve telepített meggyesben. A rovarkártevõk közül szinte minden vizsgált fán elõfordultak a szúbogarak okozta lyukak a törzseken. A szúbogarak a sínylõdõ fákat keresik fel, a fakadó rügyeket rágják, majd befúrnak vesszõkbe, ágakba, törzsbe és járataikba helyezik el tojásaikat. A tojásból kikelõ lábatlan lárvatípus, a kukac rágásával tovább károsítja a megtámadott fát. Cseresznye- és meggyfákon a nagy kéregszú (Scolytus mali), a kis kéregszú (Scolytus rugulosus) és a púpos szú (Xyleborus dispar) elõfordulása és károsítása a leggyakoribb. A Scolytus fajoknak évente két nemzedéke van, májusban-júniusban és július-augusztusban érdemes figyelni a rajzásukat. Az apró lyukakkal borított kérget levágva a kéreg és a fatest között találjuk meg a járatokat. A kis kéregszú járatai keresztezik egymást, a nagy kéregszú járatai egymástól mindig azonos távolságban vannak. A Xyleborus fajnak évente csak egy nemzedéke van. A megtermékenyített nõstény telel át, és májusban számíthatunk a rajzásra és tojásrakásra. A púposszú járatai a fatestben vannak. Az anyajárat egy évgyûrû ívét követi, ebbõl elágazó további járatok egymással és a faággal, vagy törzzsel is párhuzamosak. A lárvák a járatokban tenyészõ gombaszövedéket fogyasztják. Az ágat vagy törzset felvágva a Monilia candida gomba micéliumát találjuk a járatokban. A szúbogarak veszélye fokozódik, ha a közelben elhanyagolt idõs gyümölcsös, nyesedékhalom, vagy erdõ van. A vegyszeres védekezés akkor hatásos, ha figyelemmel kísérjük a lárvák fejlõdését és a bogarak rajzásakor rovarölõ készítménnyel permetezünk. A védekezésben nagyobb jelentõsége van a permetezés idõpontjának, mint a rovarölõ szer hatóanyagának. A fák felületén érési táplálkozást folytató bogarak ellen bármelyik, rágó kártevõk ellen javasolt készítmény hatásos, a már fatestben élõ lárvák és bábozódó bogarak ellen nincs eredményesen használható készítmény. A szúbogarak okozta sérüléseken sebparazita kórokozók támadtak. A helyszíni szemlén leggyakoribbnak a leukosztómás ágelhalást okozó Leucostoma cincta mikrogombát és a cseresznye-meggyen hazánkban ritkán elõforduló, a fás részek elhalását okozó Nectria cinnabarina narancssárga, korál színû szemölcsszerûen kiemelkedõ sztrómáit. Ez a kórokozó általában az alma és a körtefák, esetenként a kajszi ágelhalásának az okozója. Eddigi tapasztalataink szerint a gomba kórfolyamata olyan gyors, hogy a fertõzött ágak elhalnak, mielõtt rákosodás kialakult volna. Egy rokon gombafaj, a Nectria galligena ugyan okozhat hosszú lefolyású, krónikus ágrák betegséget, de ez a faj nem fertõzi csonthéjas gyümölcsfáinkat. Ezért volt számunkra szokatlan a kezdetben durván „piszkosnak” tûnõ, majd deformálódott héj, késõbb zárt, majd nyílt rák keletkezése. A laboratóriumban azonban minden ágdarabon, ami a fenti tünetet mutatta, kifejlõdött a határozáshoz szükséges sztroma.

Jogos a kérdés, hogyan vált ilyen gyakorivá ez a Prunus-fajokon ritka kórokozó a fiatal meggyültetvényben? A magyarázat feltehetõen gyengültséget okozó állapotban, körülményben keresendõ. A helyszín ismeretében lehet erre utólag következtetni. Lehet egy késõi telepítés, mélyültetés, száraz, aszályos vagy éppen egy hosszabb ideig tartó vízállásos idõszak, ami a fák fonnyadásához vezetett. Az ilyen körülmények okozta fonnyadás, még reverzibilis, ha öntözünk, vagy elvezetjük a pangó vizet, és permetezéssel védjük a fákat a gyengültségi parazitáktól. A vizsgált ültetvényben a fonnyadás hatására szúbogarak támadták meg a fákat, és érési táplálkozásuk, majd tojásrakásuk nyomán fertõzött a sebparazita, Nectria cinnabarina és Leucostoma cincta mikrogomba.

A pusztulás okának megállapítása még egyetlen fa esetében is fontos, mert csak a vizsgálat eredménye alapján lehet eldönteni, hogy pótolható-e a kipusztult fiatal oltvány vagy a már termõ gyümölcsfa. A gyümölcstermesztõnek fontos azt is tudni, hogy számíthat-e járvány kialakulására, vagy a beteg, elpusztult fát kivágva, eltávolítva megelõzhetõ a további fertõzõdés. A pusztulás okainak felderítése, a diagnózis felállítása után lehet csak védekezési javaslatot adni, „növényvédõ szer receptet felírni.”

 

   Dr. Véghelyi Klára