MENÜ

FRA-450 új rendszerû nedvességszabályozás a STELA gabonaszárítóknál

Oldalszám: 60-61
2014.04.16.

Az eddig eltelt évek során immár közel 100 STELA gabonaszárító alapgéppel mûködõ gabonaszárító telepet építettek fel a Pannonagri Kft. szakemberei Magyarországon és Szlovákiában.

 

 

A szárítók fejlesztése során mindig is kiemelten fontos kérdés volt a kijövõ termény nedvességének szabályozása. Már 1–2% túlszárítás jelentõs veszteséget okoz, a nem eléggé leszárított termény pedig óriási tárolási kockázatot jelent.

A kézi nedvességszabályozás után megjelentek a különbözõ automatikus rendszerek, amelyek hõmérsékletmérés alapján szabályozták – és általában szabályozzák ma is – a gabonaszárítóknál a termény kijövõ nedvességtartalmát. A rendszer a maghõmérséklet vagy a távozó levegõ hõmérsékletének mérésén alapul, ebbõl az értékbõl próbálja átszámítani a termény nedvességtartalmát.

Mindezek az automatikák megbízhatóan, jól mûködtek és mûködnek ma is, mûködésük alapja azonban nem a nedvességmérés, hanem a hõmérsékletbõl történõ nedvességátszámítás, amely nyilvánvalóan pontatlansági lehetõségeket rejt magában.

2000-ben a STELA cég egy – abban az idõben – forradalmian új rendszerrel jelent meg, a radarhullám-terjedés elvén mûködõ nedvességméréssel és nedvességszabályozással.

Maga a rendszer érzékelõje a számítógépiparból, a sziliciumlapkák gyártásának technológiájából származik. Mivel a radarhullámok terjedésének sebessége egyenes arányban változik a közeg nedvességtartalmának változásával, ezért ezt az elvet volt legcélszerûbb alkalmazni a feladat megoldására.

A STELA cég mérnökei is egy ilyen – a számítógépiparból átvett – érzékelõ alapján dolgozták ki rendszerüket. Maga az érzékelõ két hosszú ceruzához hasonlatos, amelyet oldalról a terményáramba szúrunk úgy, hogy a két ceruza egy függõleges vonalban helyezkedik el, egymástól néhány centiméter távolságra (lásd a képeket).

A kibocsátott radarhullámok terjedési sebességét a szerkezet pikómásodpercekben méri.

A hullám terjedési sebessége közvetlen összefüggésben van a termény nedvességével, a szerkezet így valós éréket mér. További elõny, hogy nem egy pontban mér, hanem egy bizonyos térfogat – mintegy 2 dm3 – átlagos nedvességtartalmát határozza meg.

Fontos az egyszerûség. Mindössze két szondára van szükség, amelyek közül az egyik kb. a függõlegesen értelmezett szárítótorony közepén kerül elhelyezésre, azaz ott mér, ahol a mag a szárítási útnak mintegy a felét már megtette és nedvességtartalma bizonyos mértékig már egalizálódott. A második érzékelõ az ürítõ kúpban kerül elhelyezésre.

A szabályozásban tulajdonképpen mind a két érzékelõ részt vesz, ezek oda-vissza jelzik egymásnak a termény nedvességtartalom változását, és ennek megfelelõen szabályozzák milyen idõtartamon keresztül maradjon a szárítandó mag a szárítóban.

A kijövõ termény nedvességtartalmának mérését és kijelzését csak az alsó szonda végzi, hiszen az üzemeltetõ erre az értékre, a kijövõ termény valós nedvességtartalmára kíváncsi.

Az FRA-450 alkalmazásával rendkívül kedvezõ tapasztalatokat szereztünk. Az alábbiakban közlöm a Hungária Közraktár Rt. Által megrendelt SGS vizsgálat ellenõrzési gyorsjelentésének adatait. A gyorsjelentés száma: NY 06-06408, a jelentés készítésének ideje: 2006. augusztus 2.; STELA szárítóval szárított és MAROT tisztítóval tisztított termény tárolásának helye Zichyújfalu 4-es magtár (Elzamajor Kft.); a mintavétel ideje: 2006. október 30, mennyiség 4000 t.

Az alábbi eredmények magukért beszélnek, egyértelmûen bizonyítják, hogy milyen minõségû áru elõállítására képesek a Pannonagri Kft. által forgalmazott és kulcsrakészen felépített berendezések, amelyek a következõk:

STELA vagy LAW típusú gabonaszárítók, MAROT típusú hengerrostás tisztítók és légtisztítók, SKANDIA típusú serleges felhordók és láncos szállítók, SYMAGA típusú gabonatároló silók. Szakértelmünkkel a továbbiakban is készséggel állunk már meglévõ partnerkörünk és jövõbeni tisztelt vevõink, partnereink rendelkezésére.