MENÜ

Informatika a növénytermesztésben - megtérülõ befektetés

Oldalszám:
2014.04.16.

A bizonylatok, nyomtatványok kitöltése nem csupán kötelezettség, hanem a gazdaságos termelés feltétele is egyben. A korrektül vezetett nyilvántartások (táblatörzskönyv) a szakemberek számára mindig is elengedhetetlenek voltak, azonban az elmúlt években a mezõgazdasági támogatások feltételeként zsebbevágó kérdéssé is váltak. A nagyüzemek számára a hagyományos könyvelés és adminisztráció mellett ugyanakkor nélkülözhetetlen információt jelenthet a táblaszintû költségelemzés. Az adatkezelésre fordított idõ minimalizálása mellett ezek azok a szempontok, ami alapján célszerû számítástechnikai megoldásokat választani, növénytermesztési szoftvert vásárolni.

Az informatika már évekkel ezelõtt megjelent a mezõgazdasági felhasználók számára is, (könyvelõprogramok, bérelszámolás) azonban a termeléshez szorosabban kapcsolódó adatkezelés kb. 10 éve kezdett elszakadni a hagyományos papíralapú nyilvántartásoktól.

A mai szoftver-piaci kínálat egyaránt tartalmazza a külföldrõl származó, de magyar nyelvû és teljes egészében magyar fejlesztésû növénytermesztési programokat. Ezek a termékek mind árban, mind az adatkezelés összetettségében jelentõsen eltérnek egymástól.

A Landasin Agrogazda saját fejlesztésû növénytermesztési szoftvere a 4G AgroSystem sokféle szempont figyelembevételével, több éves fejlesztõi munka eredményeként került a piacra, melyeket röviden a következõkben lehet összefoglalni.

• A lehetõ legtöbb adat egyidejû kezelése könnyen áttekinthetõ, szerkeszthetõ kezelõi felületen. Az adatbázis magában foglalja mezõgazdasági munkafolyamatok, vegyszer- és mûtrágya-kijuttatások tábla szintû rögzítését, a ráfordítások és megtérülés parcellához rendelt kiértékelését, a bérleti szerzõdések és földhasználat adatait, valamint grafikai felületet a GPS rendszerekbõl, területmérõ készülékekbõl származó adatok, táblahatárok, térképek megjelenítéséhez. Mindez azt a célt szolgálja, hogy lehetõleg a leggyorsabban lehessen a szükséges információkat rendezni, táblázatokat, kiértékeléseket készíteni.

• Kapcsolódási lehetõséget biztosítunk a programon belül a már meglévõ külsõ adatsorokhoz, pl. bizonyos információk automatikusan beemelhetõk. Így (pl. az IKR szaktanácsadásból származó) talajvizsgálati, tápanyag-kijuttatási és hozameredmények rögtön megjeleníthetõk a parcellához tartozó adatok között. Ezen kívül lehetõség van a mezõgazdasági gépekre kifejlesztett, úgynevezett flottakövetõ rendszer adatainak fogadására, amely a munkagépekre szerelt érzékelõk, GPS pontokhoz rendelt információinak kezelését teszi lehetõvé. A naponta elvégzett munkamûveletek, a ténylegesen megmûvelt terület adatai a papírmunka elkerülésével kerülhetnek ilyen módon közvetlen rögzítésre.

• Ugyanakkor szükséges a megfelelõ formátumban papír alapú nyomtatványok kitöltése, vagy esetleg elektronikus úton történõ adatszolgáltatás is, mint erre már volt példa az idén a területalapú támogatások beadása során. Az adatexportálás és a nyomtatási funkció lehetõséget biztosítanak ezeknek a feladatoknak a megoldására is.

• A rugalmasság a fejlesztõmunka fontos szempontja, mely egyrészt jelenti a piaci igényekhez való alkalmazkodást, az eltérõ tulajdonviszonyokhoz való igazodást a családi gazdálkodóktól a közepes- és nagyüzemekig. Ennek érdekében összetett de kisebb egységekbõl (modulokból) felépíthetõ komplett rendszert kínálunk, mely a szükségleteknek megfelelõ programrészeket tartalmazza, de mindezt a bõvítés lehetõségével. A rugalmasság jelenti másrészt a jelenleg még változóban lévõ törvényi, szakhatósági elõírásokhoz, a nyomtatványokhoz való igazodást. Jó példa erre a Gazdálkodási Napló, melynek évente változó táblázatainak kitöltését a 4G AgroSystem használatával igyekszünk segíteni. A rugalmasság egyben a folytonos fejlesztést is jelenti, hiszen a jövõ útja az elektronikus bevallás, amely jövõre talán a Gazdálkodási Napló esetében is megvalósulhat. A 4G AgroSystem készen áll a megoldásra!

Landasin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.

Telefon/fax: +36-22/322-650 • Mobil: +36-70/342-3887

www.agrogazda.hu