MENÜ

KWS kukoricahibridek az Ön szolgálatában!

Oldalszám: 26
2014.04.15.

Az idei rendkívüli nyári hõséget a különbözõ hibridek eltérõ módon viselték. Itt mutatnánk be, hogy ebben az aszályos évben az új generációs KWS hibridkukoricák miként viselkedtek eltérõ termõhelyeken.

 

 

Elsõként Brenner Lászlót kérdeztem a Dunagyöngye Agrár Kft. növénytermesztési ágazatvezetõjét. A Kft. Tolna megyében mezõségi öntéstalajon gazdálkodik, melyek átlagos AK értéke 21–22. Kukorica vetésterületünk 1300 ha, melybõl a FAO 400 éréscsoport az idei évben 220 ha-t tett ki. A KWS Amandha hibridje ebbõl a területbõl 110 ha-on kapott bizalmat. A fajtára a választás a környékbeli üzemi tapasztalatok, valamint a közelben beállított kísérleti eredmények alapján esett. Talajainkra jellemzõ, hogy tavasszal nehezen melegszenek fel, ami a kukorica kezdeti fejlõdését jelentõsen befolyásolja. Ennek ismeretében is kerestünk hibridet. Az Amandha-t egy mély fekvésû táblába vetettük el, amit õszi búza elõvetemény után felszántottunk, majd tavasszal a szántást elmunkáltuk. A magágy-elõkészítést kombinátorral végeztük. A vetés április elején 72 ezer tõvel történt, melybõl egy 64 ezer növénnyel beállt kukoricaállomány lett.

Az Amandha-ra egyenletes kelés és kezdeti fejlõdés volt jellemzõ, egyik legjobb kukoricánk volt ebben az idõszakban. A fajtát erõs, robosztus, dús lombozatú növényállomány jellemezte az egész tenyészidõ alatt. Szára erõs felépítésû, jó állóképességgel rendelkezik. Csövei zömökek voltak, amelyek a szárazság ellenére szemekkel jól berakódtak. Az idei év problémája volt, hogy a csövek kihullottak, az Amandha-nál ilyen probléma nem jelentkezett. A gyomirtó szeres kezelésre nem volt érzékeny: az acetoklórral szemben semmilyen fitotoxikus tünetet nem mutatott. Az idei évben szárazságtûrését jól bizonyította, üzemi szinten 6,04 t/ha terméssel és 18% nedvességtartalommal takarítottuk be október közepén.

Filotás Istvánt a Bos Frucht Agrárszövetkezet kerület igazgatóját is kérdeztem a KWS kukoricák idei termesztési tapasztalatairól.

A szövetkezet Tamási és Fürged környékén középkötött, jó vízgazdálkodású barna erdõtalajokon gazdálkodik, amelyek átlagos AK értéke 32. A kukorica vetésterület 600–700 ha, amibõl 30% a korai éréscsoportú hibrid aránya.

A KWS kukoricákra kísérleti eredményeink, valamint az üzemi tapasztalatokból származó pozitív vélemények hatására figyeltünk fel. Ezek ismeretében döntöttünk úgy, hogy beillesztjük a vetésszerkezetünkbe. A KWS 2376-tal az idei évben próbálkoztunk elõször. A területet õsszel felszántottuk, majd tavasszal simítóval elmunkáltuk, a magágyat kombinátorral készítettük el. A vetés 74 500 tõszámmal április 18-án történt. A fajtára a gyors, egyenletes kelés és határozott kezdeti fejlõdés volt a jellemzõ, a többi területünkhöz képest szebb képet mutatott. A gyomirtást felületkezeléssel végeztük, a foramszulfuron hatóanyagra érzékenységet nem mutatott. Egész vegetáció során jól viselkedett, virágzása beleért a rendkívül forró idõszakba, ennek ellenére termékenyülése jó volt, kevés meddõ csõ fordult elõ az állományban. A KWS 2376 a száraz évhez képest jól fejlett, szemekkel jól berakódott csöveket nevelt. Kukorica elõvetemény után a KWS 2376-ot üzemi szinten az átlagnál lényegesen jobb terméssel takarítottuk be. Az elmúlt évek tapasztalata alapján érdemes magasabb területen szerepeltetni a KWS kukoricákat a vetésszerkezetben!

A KWS új generációs kukoricái között találunk a korai éréscsoport elsõ felében is magas termõképességû hibridet. Szemejácz Szabolcsot, az Agro Lõrinc Kft agronómiai vezetõjét kérdeztem a Juxxin termesztési tapasztalatairól.

Gazdaságunk 3350 ha szántóterületen gazdálkodik, melybõl 1800 ha-on kukoricát termesztünk. A kukorica vetésterületébõl 450 ha-t a FAO 300 éréscsoport tesz ki. A KWS Juxxin hibridjére többéves kísérleti eredményeink alapján – beleértve az idei évet is – figyeltem fel. Az idei évben 56 ha-on próbáltuk ki, és nem kellett csalódnunk, az egyik legjobban szereplõ fajtánk volt. A Juxxin lapos fekvésû, közepesen kötött barna erdõtalajra került, kukorica elõvetemény után. Õsszel 16:16:16-os mûtrágyából juttattunk ki 5 q-t, tavasszal pedig ammónium-nitrátból 90 kg hatóanyagnak megfelelõ mennyiséget. Az õszi szántást tavasszal simító követte, majd a vetõágy-készítéssel egy menetben a mûtrágyát ásóboronával dolgoztuk be. A vetést április második felében 76 ezer maggal végeztük. A kelése és kezdeti fejlõdése egyenletes volt. A területen preemergens gyomirtást végeztünk, mely során a Juxxin az acetanilid hatóanyagcsoportra érzékenységet nem mutatott.

A Juxxin-re a vegetáció során kiegyenlített állomány volt a jellemzõ. Az idei évben a szárazság ellenére jól termékenyült, amit szép, telt, szemekkel jól berakódott csövei is mutattak. Kiemelném a fajta vízleadását, ami miatt az egyik legkorábban betakarított hibridünk volt. Üzemi területünkön szeptember közepén 7,29 t/ha terméssel takarítottuk be.

Az KWS kukorica hibridjei nemcsak kedvezõ körülmények között gazdálkodók számára alkalmasak a nagyüzemi termesztésre, vannak olyan hibridek, amelyek gyengébb adottságok mellett is stabil termésszintet biztosítanak.

Nyári András, a Sásdi Agro Zrt. növénytermesztési és növényvédelmi fõágazatvezetõje Kuxxar termesztési tapasztalatait osztotta meg velünk.

2700 ha-on gazdálkodunk Baranya megyében, ebbõl 700 ha-t

tesz ki az árukukorica. Kukoricaterületünk 70%-át a korai éréscsoportba tartozó hibridek teszik ki. Ide kerestem egy nálunk jól használható kukoricát. A KWS területi képviselõjének ajánlására és a KWS kiadványok áttekintése után 45 ha-ra a Kuxxar hibridet választottam. A fajta mélyfekvésû, kötött és pangóvizes területre került. A táblát õsszel mélyen megszántottuk, március elején készítettük elõ a talajt. Ezután került 5 q pétisó kiszórásra, és még egyszer egy magágy kivetés következett. Vetéskor a kijuttatott hektáronkénti magszám 72 ezer volt, ebbõl 68–70 ezer kelt ki végül. Gyomirtását foramszulfuron hatóanyagú készítménnyel végeztem, amely nem okozott stresszt az állományban. Ebben az extrém aszályos évben, amikor az üzemi nettó átlagunk 2,5 t/ha lett, a Kuxxar mindössze 8–10 AK értékû táblában 22,5%-os vízzel, szeptember közepén betakarítva 4 t/ha átlagot produkált. Kiemelném erõteljes kezdeti fejlõdését, kiváló aszálytûrését: idén az egyik legtovább zölden maradt hibridünk volt. Kétcsövûség jellemezte és mindkettõt kinevelte. Jövõ évben területét növelem, és ajánlom azon gazdáknak, akik hozzánk hasonló gyengébb adottságokon gazdálkodnak!Pletzer Imre regionális értékesítési vezetõ

–Mocskonyi Róbert területi képviselõ