MENÜ

Pioneer stúdiumok: objektíven a Pioneer kukoricahibridek aszálytûrésérõl

Oldalszám: 24-25
2014.04.16.

A napokban befejezõdött a kukorica betakarítása Magyarországon. Ezzel egyidõben a különbözõ kukorica kísérletek eredményei is ismertté váltak.

 

 

Az ország számos helyén – lefedve minden tájegységet – jelentõs mennyiségû, úgynevezett vegyes típusú kukoricakísérlet került beállításra a termelõk által. Ezek a kísérletek több fajtatulajdonos hibridjeit tartalmazták és nagy elõnyük, hogy a hibrid-összehasonlítások nyilvánosak, a szezon során ki vannak táblázva, sok közülük bemutatásra került és az eredmények mindenki számára elérhetõek. A vetõmagot általában a fajtatulajdonosok bocsátották rendelkezésre, viszont a kísérletek kivitelezését, betakarítását nem a fajtatulajdonosok végezték.

2007-ben a Pioneer igen nagyszámú – ilyen jellegû – összehasonlításhoz biztosított vetõmagot.

A továbbiakban bemutatjuk a Pioneer kukoricahibridek és az egyik legfontosabb versenytárs hibridjeinek szereplését ezekben a kísérletekben. Hangsúlyozzuk, hogy 2007 rendkívül aszályos év volt. Elõtérbe került a hibridek aszálytûrése, stressztûrése. De nem csak hibrideket akarunk vizsgálni, hanem azt is meg kívánjuk világítani, hogy a Pioneer genetika, a Pioneer márka mit jelent az aszály elleni küzdelemben. A Pioneer márka ma már egyértelmûen nem csak kiváló termést meghatározó tulajdonságokat jelenti, hanem az aszálytolerancia nemesítési eredményét is. A Pioneer a termelés biztonságát nyújtja, az összes többi fontos hibridtulajdonság mellé.

Az 1. ábrán 41 kísérleti helybõl annak a 36-nak az összesített eredményeit mutatjuk be, ahol a Pioneer hibridek és az említett versenytárs nemesítõ vállalat hibridjei együtt voltak elvetve. A grafikon a hibridek átlagtermését és a termésbõl realizálható árbevételt mutatja fajtatulajdonosonként. A 36 kísérleti hely cégenként közel 400 hibridösszevetést tartalmaz. A nagyszámú adat egyrészt növeli a megbízhatóságot, másrészt lefedi az egész országot. A kb. fél tonna terméselõny mai árakon (55 000 Ft/t) számolva hektáronként, átlagosan 26 000 forint árbevétel többletet jelent a Pioneer hibridek javára.

A 2. és 3. ábrán két kísérleti hely eredményét mutatjuk be a 36-ból. Egyet a Dunántúlról, egyet pedig az Alföldrõl. A versenytárs hibridjeit kódszámmal jelöljük.

 


 


 

 

Dalmand

Általában az ország legjobb kukoricatermõ vidékeinek egyike az idén komoly aszálykárt szenvedett. A 7,0 t/ha körüli átlagtermés itt nem magas. A Pioneer hibridek aszálytoleranciája már a nyári hõség idején látszott, hiszen a Pioneer sor sokkal tovább volt zöld, mint a többi. Természetesen ez nem perdöntõ, de a termés már az. Ez jól látható a grafikonon. Dalmand példája jól mutatja, hogy a hibridválasztásnál a sterssztûrést nagyon is figyelembe kell venni. A Pioneer márka elõnye itt átlagosan 22 000 forint hektáronként.Kamut

Kevésbé szenvedte meg az aszályt, azonban 11,0 t/ha-os termésszinten sincs szégyellni valójuk a Pioneer hibrideknek – teljesítményük kiváló. Ezen a termésszinten az árbevétel különbség már 38,500 forint hektáronként (3. ábra).

A grafikonokon megjelenített eredmények esetében a kísérlet beállítóitól kértük és megkaptuk hozzájárulásukat az adatok publikálásához. Kamuton 2005-ben és 2006-ban is volt hasonló hibridösszevetés. Ezek eredményeit a Pioneer és versenytársa hibridjeinek átlagtermésével és betakarítási víztartalmával az alábbi táblázatban közöljük, eleget téve a kísérlet beállítója kérésének.

A harmadik fél (termelõ, forgalmazó) által beállított kísérletek kiértékelésekor két termésszinten is megvizsgáltuk a Pioneer hibridek termését – 8 t/ha alatti és 8 t/ha feletti termésszinten (4. és 5. grafikon). Összesen 24 kísérletet tudtunk így összehasonlítani, ahol a Pioneer és a két versenytárs egymás mellett szerepelt.

A 8 t/ha alatti és feletti termésszintek összehasonlításakor fontos figyelembe venni azt is, hogy a 8 tonna alatti helyek átlaga nem éri el a 6 t/ha termésszintet. Szembetûnõ különbség, hogy az alacsony termések esetén a Pioneer hibridek elõnye – százalékosan – nagyobb. Ez egyértelmûen azt jelenti, hogy a Pioneer hibridek aszálytûrése jóval jobb, mint a versenytársaké. Azaz, ha a körülmények mostohák, kevés a víz, nagy a hõség, akkor a Pioneer hibridek nagyobb termésbiztonságot, ezen keresztül jelentõsen magasabb jövedelmet nyújtanak. A termésekben egyértelmûen visszaköszön tehát az, amit a nyári hõségek után a kísérleti sorokban, vagy a termelõk tábláin tapasztaltunk: a Pioneer hibridek zöldebbek maradtak a versenytársaknál.

A Pioneer üzemi kísérleteibõl kigyûjtöttük azokat, amelyek 5 t/ha alatti termésszintet mutattak (6. grafikon). A grafikon azért tanulságos, mert információt ad arról, mely hibridek voltak a legellenállóbbak a súlyos aszály esetén. Mirõl is van szó? Arról, hogy egyáltalán lesz-e termés az ilyen alacsony termésszinten. Milyen hibrideket célszerû választani, ha ilyen súlyos szárazság a jellemzõ? A grafikonon látszik, hogy a 2007-ben bevezetett PR37F73, PR37Y12 és a PR36D79, valamint a már ismert PR37D25, PR38A24 mellett az új hibridek – PR38A79, PR37N01, PR35F38 – azok a kukoricák, amelyek még ilyen szélsõséges körülmények között is profitot képesek termelni.

A fenti fénykép egy versenytársakkal együtt elvetett kísérleti sort mutat, ahol a Pioneer hibridek szemmel láthatóan jobb állapotban vannak. A kép a júliusi aszály és hõségek után készült, de ugyanezt tapasztalhattuk országszerte máshol is, azaz a Pioneer kukoricák több zöld levél megtartásával vészelték át a kritikus idõszakot és így még maradt asszimiláló felület a szemtermés szárazanyag beépítéséhez.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy független, nagyüzemi kísérletek eredményei alapján a 2007-es aszályos évben a Pioneer hibrideket termelõ gazdák jelentõs árbevétel többletet könyvelhettek el, kihasználva a Pioneer kukoricahibridek kiváló stressz- és aszálytûrését.

Nem tudhatjuk, hogy milyen idõjárást hoz a 2008-as év, bár a tendenciák további aszályos éveket sejtetnek. Gondoljunk erre a tervezés során, és válasszuk a legnagyobb biztonságot nyújtó Pioneer hibrideket!

Végül szeretnénk felhívni a figyelmet a saját kísérleti adatainak hitelességét biztosító garanciára. A Pioneer kísérleti rendszere minden elemében az ISO 9001 Minõségbiztosítási Rendszer követelményei alapján kerülnek kivitelezésre. Ez vonatkozik az általunk használt mérõeszközökre is, amelyeket a szezon kezdetén az ISO szerint kalibrálunk.

 


 


 Fábián László termékmenedzser

–Kara Béla operatív marketing menedzser