MENÜ

Új DEKALB napraforgó korszak - vezetõ genetika a napraforgóban is!"

Oldalszám: 34
2014.04.16.

Az elmúlt években a világpiaci trendeket figyelemmel kísérve jelentõs átrendezõdésnek lehetünk tanúi.

Az olajos növények hagyományos felhasználási céljai mellett jelentõsen megemelkedett a környezetvédelmi célkitûzések teljesítése miatt is egyre fontosabbá váló bioüzemanyag – jelen esetben biodízel – elõállítás volumene, amely minden valószínûség szerint az EU tagállamain belül is folyamatos termelésnövekedést fog mutatni. Ennek a megnövekedett biodízel gyártásnak egyértelmûen hatása van az olajosnövények árupiaci mozgására mind alapanyag elérhetõség, mind pedig a felvásárlási árak tekintetében. A biodízel elõállítása jelentõs repce volumeneket köt le, és az így keletkezõ, fõként az élelmiszercélú növényolaj-gyártás esetleges alapanyag-ellátási problémáinak megoldása a napraforgó lesz.

A világ napraforgó-termelési volumene a FAPRI elõrejelzése szerint a jelenlegi 26 millió hektárról 2014-re 30 millió hektárra nõ, amely igen jelentõs, 15,4%-os növekedés. Az Európai Unióban a megnövekedett keresletet elsõsorban a kelet- és közép-európai országok tudják majd kielégíteni, ahol az ehhez szükséges növekedési potenciál leginkább realizálható, de ezzel együtt is az EU jelentõs növényolaj-importõr a világpiacon, tehát az igény még mindig nagyobb, mint amennyit elõállít. Ennek természetesen hatása van és minden bizonnyal hatása is lesz a felvásárlási árakra.

Éppen ezért vált a napraforgó stratégiai fontosságú növénnyé számunkra is. Magyarország kiváló földrajzi elhelyezkedése, ökológiai adottságai és meghatározó termelési potenciálja miatt az egyik legfontosabb beszállítója lehet ennek a keresleti piacnak.

A gyártókapacitások folyamatos üzemeltetése rendkívül fontos a növényolaj-elõállítóknak is, legyen az bioüzemanyag vagy étolaj, hiszen a gyártástechnológiába fektetett eszközök megtérülése és kihasználtsági foka termelékenységük és üzleti sikerük egyik alappillére. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mekkora jelentõséggel bír az üzemek számára a folyamatos, ebbõl a szempontból lehetõleg minél alacsonyabb kockázatot jelentõ, megbízható beszállítók köre, akikre lehet tervezni.

A helyzetet nehezíti, hogy napjainkban a napraforgó termesztõknek fokozódó kihívásokkal kell szembenéznie, egyre gyakoribbak a termesztés eredményét, annak biztonságát negatívan befolyásoló idõjárási szélsõségek.

Mindezen okok miatt egyre jobban felértékelõdnek a termés megbízhatóságát elõsegítõ tulajdonságok: a kiváló alkalmazkodóképesség, betegségellenálló képesség, és a csapadék kiszámíthatatlansága miatt a rugalmas gyomirtás lehetõsége.

Szükséges továbbá megemlíteni, hogy a piacon új, speciális területként jelent meg az élelmiszercélú felhasználás szempontjából lényegesen kedvezõbb beltartalmi értékekkel rendelkezõ, ún. magas olajsav-tartalmú – „HO” – napraforgó fajták iránti igény.

A piaci trendek és a termesztõk számára kihívást jelentõ éghajlati változások ismeretében a MONSANTO új generációs napraforgó hibrideket fejlesztett ki, amelyek célzott, professzionális nemesítõi munka eredményei, hogy a lehetõ legjobb genetikai képességeket ötvözve a biztonságos megoldást nyújtsák a termelõknek a sikeres napraforgó termesztéshez és az új piaci igényeknek való megfeleléshez. A DEKALB napraforgók legnagyobb elõnye a biztonság, amely versenyképes és kiegyenlített teljesítményt jelent különbözõ termõhelyeken és eltérõ évjáratokban is.I. Hagyományos, nagy teljesítményû hibridek

PIKASOL:


A nagy termõképesség, az alkalmazkodóképesség és a betegség ellenállóság ötvözete.

Kiknek javasoljuk:

azoknak a termelõknek, akik az élvonalbeli teljesítmény és megbízhatóság harmonikus kombinációját megtestesítõ hibridet keresik.

*A 2007–2008-as szezonban felár nélküli exkluzív technológiai csomagban kapható!FLOYD:

A legkoraibb DEKALB napraforgó.

Termésben felveszi a versenyt a korai hibridekkel, olajtartalomban a legjobbak egyike, a 2007-es nagyüzemi kísérletek olajtartalom rekordere!

Kiknek javasoljuk:

azoknak a termelõknek, akik állományszárítás nélkül is korán betakarítható, igen korai, jó minõségû hibridet akarnak termelni.RUMBASOL:

Élvonalbeli kaszattermés, kiemelkedõ olajtartalom és betegség-ellenállóság jellemzi, melyet már évek óta bizonyít kiváló eredményeivel.

Kiknek javasoljuk:

elsõsorban azoknak a termelõknek, akik maximális termésre és a biztos pozitív olaj-bonifikációra terveznek, és ehhez az átlagosnál kedvezõbb termesztési körülmények állnak rendelkezésre.II. Gyomirtási rugalmasság – herbicid-rezisztens napraforgó hibrid

FLEXISOL CL

A rugalmasság biztonsága

A MONSANTO megoldása a rugalmasabb és hatékonyabb napraforgó gyomirtáshoz.Kiknek javasoljuk:

a FLEXISOL CL hibridet minden napraforgó termelõnek javasoljuk, mert használata esetén nagymértékben megnövekszik a termelési biztonsága a gyomirtási lehetõségek kibõvülésének és rugalmasságának köszönhetõen, mindezt versenyképes teljesítmény mellett.

Termesztése abban az esetben is ajánlott, ha a termelõ a preemergens gyomirtási technológiát részesíti elõnyben, mert amennyiben szükséges, a FLEXISOL CL herbicid-rezisztenciájának köszönhetõen még lehetõség van egy Pulsar 40 SL-lel elvégzett postemergens beavatkozásra. Ezt a rugalmasságot biztosítja az FLEXISOL CL hibrid, nagymértékben megnövelve a napraforgó termelés biztonságát.III. „HO” – Magas olajsavas hibridek – válaszul a napjainkban jelentkezõ új olajminõségi igényekre.

ULTRASOL

A nagy kaszattermés, a kívánalmaknak megfelelõ magas olajsavtartalom és az ellenállóképesség kiváló harmóniája.Kiknek javasoljuk:

azoknak a termelõknek, akiknek a speciális piaci igények kielégítése mellett a megbízható teljesítmény is elsõdleges szempont.

*A 2007–2008-as szezonban felár nélküli exkluzív technológiai csomagban kapható!AURASOL

Évek óta megbízható teljesítmény és magas olajsavtartalom jellemzi.

Az elmúlt 4 év franciaországi tapasztalatai – még 2007-ben is a szegmens vezetõ hibridje volt Franciaoországban! – kiváló referenciát és biztonságot kínál a hazai termelõk számára is.Kiknek javasoljuk: azoknak a termelõknek, akik minõségben és mennyiségben is a biztonságot tekintik elsõdlegesnek!Kiss Istvánné dr. fejlesztõmérnök

–Wágner József olajosnövény és üzletfejlesztési menedzser