MENÜ

A MONSANTO napraforgó ajánlata a 2007-es kísérleti eredmények tükrében

Oldalszám: 13-15
2014.04.15.

November második felében és decemberben zajlanak a szokásos év végi partnertalálkozók, ahol munkatársaink beszámolnak az elmúlt év eredményeirõl – beleértve cégünk, a MONSANTO fejlesztési eredményeit és a vevõinkkel kialakított együttmûködések szakmai és üzleti eredményeit is.

Számadás ez a javából, hisz nemcsak az eredményekrõl, tapasztalatokról kell tájékoztatást adnunk, de ezek alapján meg kell határoznunk, és be kell mutatnunk a fejlesztés és az elõrelépés lehetõségeit is.

Nos, úgy gondolom, a 2007-es év emlékezetes és tanulságos lesz a jövõre nézve. A ránk nehezedõ kedvezõtlen évjárat – ahogy Szanyi István kollégánk találóan jellemezte: a „brutális” aszály – újra rávilágított néhány olyan alapvetõ technológiai hibára – s egyben lehetõségre – melyre a saját érdekünkben tudatosan jobban oda kell figyelnünk a jövõben.

Így a víztakarékos talajmûvelés – köztük is elsõ helyen a tarlóhántások azonnali elvégzése, a szántások elmunkálása, a helyes vetésforgó – az elõvetemény-hatások várható figyelembevételével, a harmonikus tápanyag-visszapótlás, a vetésidõ lehetséges széthúzása, a tõszám optimális beállítása (a téli félév csapadékmennyisége és a hibridek sajátos igényei alapján), a gyomirtási alternatívák számbevétele, és természetesen a megfelelõ fajtaszerkezet kialakítása mind-mind azt szolgálja, hogy az eddiginél jobban kivédhessük az elmúlt években egyre többször elõforduló száraz vagy szélsõséges idõjárás terméscsökkentõ hatásait.

Mindamellett, hogy a fentiekben leírt „védekezési stratégiát” általánosan kell alkalmaznunk, szólnunk kell a növényfajok közötti reakció különbségekrõl is. Ha csak a legfontosabb szántóföldi növényeink országos átlagterméseit is vesszük figyelembe, miszerint az õszi búza 3,6 t/ha, a kukorica 3,8t/ha (becsült) a napraforgó pedig egyes források szerint 2,05, egy korábbi becsült elõreljezés szerint 1,7 t/ha átlagtermést hozott 2007-ben, és viszonyítjuk a lényegesen kedvezõbb, csapadékosabb tavalyi, 2006-os eredményekhez, láthatjuk, hogy míg a két gabonanövény súlyos, 30–50%-os aszálykárt szenvedett, addig a napraforgónál ez az érték még a rosszabbik termésátlagot figyelembe véve is csak 20%-os. Ha pedig a sokkal nagyobb gondossággal és szakmai igényességgel beállított üzemi kísérleteink termés- és olajeredményeit hasonlítjuk össze a két évben, megállapíthatjuk, hogy a napraforgó terméscsökkenés nélkül vészelte át a szokatlan hõséget és szárazságot. (1. táblázat).

 


 


 

 

 A száraz körülményekkel szembeni toleranciája tehát jóval meghaladja a búzáét és a kukoricáét.

Ezzel a ténnyel együtt is, a napraforgó esetében is a nemesítés jövõbeni alapvetõ feladatai:

1. A hibridek szárazságtûrésének és ezzel együtt a termelés biztonságának javítása.

2. A napraforgó technológiájában kulcs-szerepet játszó gyomirtási lehetõségek javítása – herbicid-rezisztens változatok elõállításával.

3. Az olajtartalom mennyiségének és az olaj minõségének javítása a napjainkban erõteljesen megnövekedett magas olajsavas hibridek iránti igény alapján.

4. A betegségekkel szembeni rezisztencia/tolerancia javítása figyelembe véve a klímaváltozás hatására, vagy az átlagosnál melegebb és szárazabb évjáratokban markánsan fellépõ újabb betegségekre való ellenálló-képességet is. (Idén éppen az eddig nem, vagy csak jelentéktelen mértékben fertõzõ Macrophomina Phaseolina domináns megjelenésének lehettünk tanúi, mely a mediterrán- szubtrópusi viszonyok jellemzõ napraforgó betegsége!)Többéves és évenkénti kísérleti eredményeink – melyeket találkozóink, konzultációink során, termékismertetõinkben, leveleinkben vagy éppen a média segítségével megismertetünk partnereinkkel, termelõinkkel, azt bizonyítják, hogy a MONSANTO talán még soha ilyen erõs portfolióval és kedvezõ ajánlásokkal nem tudott kiállni vevõi elé, mint éppen most. A 2008-as szezonra elsõ ízben meghirdetett un. Exkluzív Technológiai Csomagunk arról gyõzheti meg vásárlóinkat és termelõinket, hogy az elmúlt évek nemesítési és fejlesztési munkájának eredményeként olyan innovatív termékeket tudunk kínálni, melyek valódi hozzáadott értéket jelentenek.

Lássuk, miben rejlik a hozzáadott érték?1. A kiváló genetikában, mely elsõsorban a kínált DEKALB hibridek terméspotenciáljában és termésbiztonságában nyilvánul meg. Hibridjeink közül az elmúlt két/három évben megbízhatóan a legjobbak között szerepelt a PIKASOL, a RUMBASOL és a FLEXISOL-CL, maga mögött hagyva, vagy azonos teljesítménnyel a mai hazai napraforgó választék piaci arányaiban is meghatározó hibridjeivel. (1-2. ábra)

Ezekrõl a hibridekrõl nemcsak a termõképesség és stabilitás, de az olajtartalom és a betegség-ellenállóság tekintetében is kiváló eredményeket kaptunk.

Ezen túlmenõen a PIKASOL nemcsak a legjobban termõ hibridek egyike, hanem a legszebb, legszabályosabb felépítésû hibrid is egyben, mely szárszilárdságban, korai fejlõdési erélyben, szár-Sclerotiniával és Macrophominával szemben is a legjobb értékekkel jellemezhetõ. (3. ábra)

 


 Nemesítõink naprakészségét jelzi új magas olajsavas hibridünk, az ULTRASOL bevezetése a következõ szezonban. Az ULTRASOL úgy termõképességében, mint olajtartalmával és olajminõségével, valamint betegségekkel szembeni kimagasló ellenállóképességével elõrelépést jelent a már jól ismert AURASOL _ Franciaországban a magas olajsavas –HO_ hibridek szegmensében 5. éve piacvezetõ hibridünkhöz viszonyítva.2. Szolgáltatásainkban

a. Ezek között elsõ helyen említhetjük a teljes körû vetõmagvédelmet, mely rovarölõ szeres csávázást (Cruiser) is nyújt a PIKASOL, FLEXISOL, és ULTRASOL hibridek esetében az eddig megszokott standard Fungicides (metalaxyl) csávázás mellett a 2008-ban forgalomba hozott vetõmagok esetében.

b. 2008-ban gyomirtási rugalmasságot kínálunk ugyancsak elsõ alkalommal, mégpedig herbicid rezisztens hibridünk, a FLEXISOL CL bevezetésével. A FLEXISOL az elsõ olyan

IMI = imazamox-rezisztens hibrid, mely kiváló termõképessége, stabilitása és ellenállóképessége révén önmagában, hibridként is versenyképes a legjobbakkal. Az ugyancsak herbicid-rezisztens versenytárshoz viszonyítva ezen értékeiben a különbség még határozottabb és meggyõzõbb! /4. sz. ábra/ Ugyancsak elõnyként értékelhetõ a 2007-es év jellemzõ betegségeként fellépõ Macrophoniás szárfertõzéssel szembeni ellenállóképessége, mely határozottan a legjobbnak bizonyult a legnagyobb fertõzési nyomásnak kitett iregszemcsei kísérletben (5. ábra).

Itt a hozzáadott érték – a fentieken túlmenõen – a postemergens beavatkozás lehetõsége, melyet szükség esetén alkalmazva megmenthetjük napraforgó állományunkat a veszélyes gyomnyomás által okozott jelentõs – akár 30–100%-os! – termés depressziótól.

 


 


 

 

c. Táblaszintû adaptációs szolgáltatást tervezünk, melynek segítségével a partnereket, termelõket látogató kollégáink fajtához technológiát – technológiához fajtát ajánlanak majd ugyancsak elsõ alkalommal a nemrégiben kidolgozott technológiai munkalapok megbeszélésével, kitöltésével.Legfontosabb megkülönböztetõ alapelvünk a partnereink bizalmának elnyerése, mely meghatározza együttmûködéseink eredményességét, és egymás iránti elkötelezettségünket a jövõben.

Itt elsõként a szakmailag megalapozott, valós, és statisztikailag értékelhetõ tényeken alapuló kommunikációs gyakorlatunkat említem. Ez abban áll, hogy:

• csak homogén kísérleti helyekrõl származó, csak a kísérleti értékelés szabályainak szigorú betartásával kapott eredményeket használjuk fel kommunikációs anyagainkban;

• az eredmények mérésénél biztosítjuk a lehetõséget a tõlünk független kontrollra;

• a mért eredményeket nem módosítjuk, a valóságnak megfelelõen hozzuk nyilvánosságra.Úgy gondoljuk, hogy ezt a MONSANTO-ra hosszú évek óta jellemzõ gyakorlatot a termelõk is érzékelik és értékelik.Fentiekben leírtak alapján úgy gondoljuk, hogy joggal mondhatjuk, a MONSANTO most már a napraforgóban is élvonalbeli genetikát és szolgáltatásokat kínál. Teszi ezt akkor, amikor minden jel arra mutat, hogy az olajos növények termesztése nemcsak elõnyös, de stratégiai fontosságú is lesz a jövõben. A napraforgó iránt megnövekedett kereslet az elõrejelzések szerint tartósnak látszik, hazánkat pedig kedvezõ földrajzi elhelyezkedése és eddigi termelési gyakorlata és színvonala alapján az Európai Unió elsõszámú beszállítójaként veszik számításba.

A MONSANTO szívügyének tekinti a hazai napraforgó termesztés eredményességének támogatását, és arra törekszik, hogy mind a biológiai alapok innovatív javításában, mind pedig a termesztési technológia hatékony fejlesztésében az úttörõk között legyen!Kiss Istvánné dr fejlesztõmérnök

MONSANTO