MENÜ

Talajkímélés korszerû gumiabroncsokkal

Oldalszám: 69
2014.04.15.

A mezõgazdasági erõ- és munkagépek járószerkezeteinek talajra gyakorolt elkerülhetetlen káros hatása a kerékterhelés és a szlip következtében fellépõ deformáció, amely felszíni és altalaj tömörödés formájában jelentkezik a szántóföldi és kertészeti munka során.

 A taposási kár különösen a nedves talajban okoz komolyabb szerkezeti változást, amelynek megszüntetése csak nagy energiaigényû altalajlazítással lehetséges. A káros hatások a kerekes járószerkezeteknél a megfelelõ gumiabroncsok alkalmazásával csökkenthetõk. Orvosi szóhasználattal: „jobb a megelõzés, mint a mûtét”.Arra kell törekednünk, hogy a talajok térfogattömege ne legyen nagyobb 1,3–1,5 g/cm3-nél, a porozitás ne csökkenjen 40–45% alá, és a talajellenállás ne haladja meg a 2,6–2,8 kg/cm2 értéket.Ennek megvalósítása a korszerû, széles futófelületû, alacsony profilú radiál gumiabroncsokkal lehetséges. Elõnyük, hogy viszonylag alacsony belsõ levegõnyomás mellett kevésbé terhelik a talajfelszínt, ugyanakkor megfelelõ vonóerõkifejtést és komforthatást eredményeznek.

A gumiabroncsok talajnyomását alapvetõen a belsõ levegõnyomás határozza meg, ha ennek értéke – figyelembe véve az abroncs terhelhetõségét – csökkenthetõ, akkor a tömörítõ hatás is enyhíthetõ. A közepes felszíni talajnyomás (pf) megközelítõleg azonos a gumiabroncs belsõ levegõnyomásával (pb):pf = (f)pb [bar]Hozzávetõleges kiszámítására egyes gyártók különféle összefüggéseket ajánlanak.

A Goodyear cég képlete: pf = pb+k, ahol a k korrekciós tényezõ értéke 0,1–0,3 az alacsony profilú radiál traktorabroncsokra vonatkozóan. Ugyanezeknél a Pirelli a pf kiszámítására az 1,05 pb, a Continental az 1,1 pb, és a Vredestein az 1,2 pb öszefüggést ajánlja.

A széles gumiabroncs ugyanazt a kerékterhelést alacsonyabb belsõ levegõnyomással (0,5–0,6 bar) képes viselni, így kifejezetten csökken a talajnyomás, kisebb lesz a talajtömörödés, javul a talaj levegõ-víz háztartása (a talaj „beissza” a vizet, és „tud lélegezni”), ezáltal javulnak a növényfejlõdés feltételei, nagyobb lehet a terméshozam. A belsõ levegõnyomás értéke és a talajkímélés megítélése közötti összefüggést a táblázat tartalmazza.

Kísérletekben vizsgálták a gyökérképzõdés alakulását tömörített talajokban. Árpavetésben az egységnyi területeken talált gyökérszámok elemzésébõl kitûnik, hogy a növényfejlõdés szempontjából ideális talajnyomás, azaz gyakorlatilag a gumiabroncs belsõ levegõnyomása 0,5–1,0 bar között kívánatos. Ekkor várható a legnagyobb fajlagos gyökérképzõdés.

A mai korszerû, tömlõ nélküli traktor- és kombájn gumiabroncsok radiál szerkezetûek. Fõbb elõnyös tulajdonságaik a következõk:

• szélesebb futófelület és nagyobb deflexió, amely nagyobb felfekvõ felületet és ezáltal kisebb talajnyomást eredményez,

• a nagyobb felfekvõ felületen több bordapár érintkezik a talajjal, ez növeli a vonóerõ átvitelt,

• a magasabb bordák a szántóföldön növelik az abroncs kapaszkodóképességét,

• nagyobb a bordák közötti tér, ezáltal a szélesebb profilcsatornák igen jó öntisztulást nyújtanak,

• a koronavonalban átlapolt bordafelületek szilárd burkolatú úton nyugodtabb járást biztosítanak nagyobb haladási sebességnél is,

• a bordák mozgása a teljes felfekvésük miatt kisebb, így kevesebb a kopásuk, nõ az abroncs élettartama,

• a rugalmasabb oldalfal lengéscsillapító hatása növeli a vezetési, utazási kényelmet, nõ a komfortérzet,

• a kisebb gördülési ellenállás következtében csökken az üzemanyag-fogyasztás.

 

 


 

 

A hagyományos, normál profilú standard méretekkel szemben a modern univerzális traktorokon az alacsony profilú radiál traktorabroncsok közül 100 kW-ig inkább a 70-es széria kerül használatra, e felett a 60-as, és legújabban az 50-es széria és különleges körülményekhez pedig a nagy légterû, extrém széles profil alkalmazása a tendencia. Ezeknél nemcsak a vonóerõ számít, hanem kulcsjellemzõi a talajkímélés, a teherbíró képesség és a nyugodt futás nagyobb sebességû közlekedésnél. Utóbbi tulajdonságok növekvõ mértékben érvényesek a különbözõ önjáró betakarítógépekre (kombájnok, járvaszecskázók, cukorrépa betakarítók stb.) is.

A széles, alacsony profilú radiál abroncsok elõnyeit bizonyítják a különbözõ szántóföldi összehasonlító vizsgálatok is. Hazai kutatási eredmények szerint a gumiabroncsok felfekvési felületének (talajlenyomatának) szélessége a tömörítõ hatás szempontjából inkább meghatározó, mint a hossza. A szélesebb felfekvési felületû gumiabroncsok talajtömörítése szignifikánsan kisebb, mint a keskenyebb felületû abroncsoké.

Németországi tesztek során szintén arra kerestek választ, milyen elõnyei és hátrányai vannak a korszerû, alacsony profilú traktorabroncsoknak a kontrollnak választott hagyományos gyártmánnyal szemben, különösen a talajnyomás, a besüllyedés és a vonóerõátvitel tekintetében. A vizsgálatokban szereplõ Michelin gumiabroncsokat 3 t kerékterheléssel, 100 kW (136 LE) teljesítményû traktorral, száraz, homokos vályogtalajon, elmunkált, ülepedett szántásban végezték, alacsony belsõ levegõnyomással.

Az eredmények szerint a legalacsonyabb talajnyomást, a legsekélyebb besüllyedést (ld.: ábra) és a legnagyobb vonóerõt a legszélesebb gumiabronccsal érték el. A vizsgálatok bizonyították, hogy az egyre elterjedtebben használt 650/65 R38 méretû gumiabroncs viszonylag kevésbé tömöríti a talajt, jó a vonóképessége, a közúton oldalstabilitása és rugózása megfelelõ. Alkalmazásával kisebb a káros talajtömörítés.

Nyugati farmerek körében néhány évvel ezelõtt végzett közvélemény kutatás szerint mintegy tízezer különféle márkájú és méretû traktorabroncs közül már 40% széles, alacsony profilú, radiál kivitel volt, amelyekkel átlagosan 2400 üzemórát dolgoztak évente, kétharmadrészt szántóföldön, egyharmadrészt közúton, vontatásban. A korszerûbb abroncsokat a talajkímélés és az egyidejûleg nagyobb vonóerõhatás miatt vásárolták. Figyelmeztetõ azonban, hogy a gépkezelõk csak alig több, mint egynegyede gondoskodott a belsõ levegõnyomás folyamatos ellenõrzésérõl és a munkák jellegének megfelelõen az elõírt, vagy javasolt nyomásértékek beállításáról. Nálunk ennél is rosszabb a helyzet. A gyakorlatban nagyon kevesen csökkentik a belsõ levegõnyomást, ha szilárd burkolatú útról rátérnek a földekre, és viszont. Az aszfaltúton a stabilitás miatt szükséges magasabb nyomás (1,8–2,4 bar) a szántóföldön túl magas, növeli a talajtömörödés mértékét, ugyanakkor a szántóföldön ideális 0,6–0,8 bar levegõnyomású abroncsokkal veszélyes a közúti közlekedés, elsõsorban a nagyobb sebesség miatt.

A gumiabroncs belsõ levegõnyomásának vezetõfülkébõl történõ változtatására fejlesztették ki a központi levegõnyomás-szabályozókat, amelyek segítségével a mindenkori optimális belsõ nyomás gyorsan, könnyen beállítható és folyamatosan ellenõrizhetõ. Ennél még kedvezõbb megoldást nyújt erre a napi problémára a Michelin cég újdonsága, az univerzális XeoBib gumiabroncs, amely szántóföldön és közúton – a terheléstõl függõen – egyaránt 1 bar, vagy az alatti állandó belsõ nyomással üzemeltethetõ, nagyobb sebességtartományban is.

Ez az új termék egy újabb mérföldkõ a mezõgazdasági gumiabroncsok innovációjában. A fejlesztõket elsõsorban a talajkímélés szempontjai (a minél kisebb belsõ levegõnyomás, a nagy felfekvési felület, az alacsony talajnyomás) vezették az új megoldáshoz.

A talajvédelem fontossága, a káros talajtömörödés enyhítése rövid idõn belül – különösen a tavaszi munkák alkalmával – mindenkitõl megköveteli a talajkímélõ járószerkezetek, ezen belül a minél szélesebb gumiabroncsok használatát. Ezt egyre többen felismerik, és az új traktorok vásárlásakor már a nagyméretû, alacsony profilú, radiál gumiabroncsokat igénylik, õk járnak el helyesen.

 

 


 

 

 Antos Gábor mûszaki igazgató, IKR Zrt.