MENÜ

Nyilatkozat

Oldalszám: 25
2014.04.15.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Magyar Kukorica Klub a hazai agrárágazat információellátásának javítását tûzte ki tevékenysége fõ céljául, vállalt kötelességének tartja az e területen tapasztalható káros, etikátlan és törvényellenes jelenségekkel szembeni fellépést.

 A Magyar Kukorica Klub kijelenti, hogy a tájékoztatás és az információhoz jutás demokratikus jogai, az általános és szakmai etikai követelmények, és a törvényi elõírások tiszteletben tartása mellett hozza a tárggyal kapcsolatos határozatait, s ezek figyelembe vételével cselekszik.

Fentiekre tekintettel a Magyar Kukorica Klub Egyesület az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

a Magyar Kukorica Klub kizárólagos tulajdonának tekinti az általa 2006-ban meghirdetett, majd 2007-ben bevezetett Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszert, annak módszertanával, minden eredményével és közlési anyagával együtt.

A Magyar Kukorica Klub törvénysértõnek, etikátlannak és károsnak tartja, hogy az agrársajtóban úgynevezett „PR” cikkek formájában szakmailag kifogásolható közlemények jelennek meg. Ezek az írások egyes cégek kifejezett marketing érdekeit szolgálják oly módon, hogy hamis, s szakmainak tûnõ szövegkörnyezetben igazolhatatlan, ellenõrizhetetlen állításokat tartalmaznak.

A Magyar Kukorica Klub nem tudja elfogadni mások tisztességének indokolatlan megkérdõjelezését, jó hírnevének tudatos rongálását.

A Magyar Kukorica Klub tiltakozik az ellen, hogy a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. kísérletet tegyen a Magyar Kukorica Klub nevének meghurcolására, tisztességének és szakmai hitelének megkérdõjelezésére.

A Magyar Kukorica Klub tiltakozik, hogy bárki az õ vizsgálati eredményeit fizetett reklámban felhasználja, azokra hivatkozzon anélkül, hogy a hivatkozásra engedélyt kért volna.

A Magyar Kukorica Klub kijelenti, hogy a továbbiakban is a törvényi keretek, az etikai normák, és a tagsága által elfogadott Alapszabály szellemének megfelelõ magatartást tanúsít mind a szakmai, mind a polgári közéletben.

A Magyar Kukorica Klub kéri az agrársajtó képviselõit, hogy tegyenek meg minden tõlük telhetõt a hazai sajtó szakmaiságának javításáért, a törvényi elõírások és az etikai normák mind teljesebb követéséért.

 


 


 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület Elnöksége nevében

Dr. Szieberth Dénes elnök

Magyar Kukorica Klub Egyesület

(A fajtakísérletekre vonatkozó teljes adatközlés

a www.magyarkukoricaklub.hu oldalon olvasható.)