MENÜ

A szántóföldi permetezõgépek választéka

Oldalszám: 57
2014.04.15.

Jelenleg szántóföldi permetezõgépek rendkívül nagy választéka áll a gazdálkodók rendelkezésére. A 2007 évi gépkatalógusban több, mint 2300 típus található, 11 ország termékeit kínálják a gyártók és kereskedõk.

Nem könnyû feladat a méretben, felszereltségben, kivitelben, és nem utolsó sorban árban nagymértékben különbözõ gépek közül a gazdaság adottságainak leginkább megfelelõt kiválasztani. A permetezõgép döntõ mértékben meghatározza a védekezések teljesítményét és minõségét, a termelés eredményességét, ezért a vásárlás elõtt számos szempontot érdemes mérlegelni. A gépkínálatban történõ jobb eligazodáshoz és a megalapozott döntéshez kívánunk az alábbiakban segítséget adni.A szántóföldi permetezõgépek nagy kínálata azért is lehetséges, mert a gyártók a gépeket építõszekrény elv szerint készítik, gépcsaládokat alakítanak ki, amelyekben az egyes típusok azonos gyártmányú, de különbözõ méretû, és teljesítményû részegységekbõl szerelhetõk össze. A membránszivattyúk lehetnek például 2, 3, 4 és 6 kamrás kivitelûek, a szórókeretek pedig azonos konstrukcióban készülhetnek 12, 18, 24, és 27 méteres változatban. Nagy- számú típus kialakítását megkönnyíti az is, hogy a fõbb részegységek nagy választékban szerezhetõk be erre szakosodott gyártóktól. Ezek fõleg olasz kis- és közepes vállalatok, amelyek rendkívül nagy darabszámban állítanak elõ többek között szivattyúkat, tartályokat, armatúrákat, vagy más részegységeket. Ezek ára elsõsorban a nagy darabszám, a korszerû gyártástechnológia, és a kis ráfordítás következtében igen kedvezõ. Ezért ma már a gyárak többsége olasz részegységekbõl szereli össze típusait, és csak néhány nagy gyár készíti saját gyártmányú részegységekbõl a gépeit.Kötelezõ a forgalmazási engedély

Figyelembe kell venni azonban, hogy a katalógusban szereplõ típusok nagy része nem rendelkezik hazai forgalmazási engedéllyel, pedig a növényvédõ gépek 2004 óta csak az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet engedélyével hozhatók forgalomba. A forgalmazók nagy része, ha olyan gépre kap megrendelést, amelynek nincs engedélye, akkor azonnal megkéri, és az intézet rövid idõ alatt kiadja azt. Ez azért is lehetséges, mert a típusok nagy része az EU más országában már átesett az ellenõrzésen, és az ottani intézet minõsítését az MGI elfogadja, a hazai forgalmazási engedélyt egyszerûsített eljárás keretében gyorsan kiadja. Az engedélyt a forgalmazónak a gépen feltûnõ helyen elhelyezett matricával kell tanúsítania. A forgalmazási engedély azért is fontos, mert a támogatás csak a megfelelõ bizonylatokkal rendelkezõ típusokra jár. Nem megfelelõ típus beszerzése további gondokat okozhat a permetezõgépek közeljövõben bevezetésre kerülõ idõszakos felülvizsgálatánál is. Ha valaki típusengedéllyel rendelkezõ gépet vásárol, akkor biztos lehet benne, hogy jó minõségben, a környezetszennyezést elkerülve tudja a vegyszereket kiszórni. Az ilyen gépek jól üríthetõ és tisztítható permetlé tartállyal, homogén permetlevet biztosító keverõ berendezéssel, pontos manométerrel és szintjelzõvel, csepegésmentes, pontos szórófejekkel, jól állítható, kielégítõ egyenletességû szórószerkezettel, elõírásos kiegészítõ részegységekkel vannak felszerelve. Az engedélyezett gépek választéka (amely az intézet www.típusminõsítés.fvmmi.hu honlapján is megtekinthetõ) is jelentõs, több száz típusból áll.A gépek választéka

Ha a gépkatalógusban kínált gépek fõbb jellemzõit is megvizsgáljuk, megállapítható, hogy a permetlé tartályok térfogata a függesztett gépeknél elõforduló 200–300 litertõl a vontatott típusoknál jellemzõ 3000–5000 literig terjed, de vannak 6000, sõt 10 000 literes tartállyal szerelt gépek is. A szórókeret szélessége hasonlóan nagy határok (6–48 m) között mozog. Még nagyobb különbségek tapasztalhatók akkor, ha az árakat vizsgáljuk meg, itt mintegy 200-szoros különbségek is elõfordulnak. Kaphatók függesztett gépek 200 ezer Ft alatt, de a legnagyobb és legjobban felszerelt vontatott gépek ára meghaladja a 40 millió Ft-ot is. A drágább gépek nemcsak lényegesen nagyobb méretûek, hanem általában felszereltségük is jóval nagyobb, kivitelük lényegesen igényesebb.

A függesztett és vontatott gépek mellett jelentõs a kínálat a magajáró szántóföldi permetezõgépekbõl is. Ezek nagy része hidas kivitelû, általában 150–300 cm szabadmagassággal. Elterjedésüket elsõsorban az amerikai kukoricabogár megjelenése és hazai elterjedése indokolta, hiszen ez ellen a kártevõ ellen a növények fejlett állapotában, teljes magasságánál is védekezni kell. A hidas permetezõgépek használhatók más, magas növésû növények kezelésénél is, például napraforgó deszikkálására. A 150 cm-es szabad magasság nem elegendõ minden növényállománynál, a kezelések jelentõs részénél a 180–200 cm hasmagasságra is szükség lehet. A magajáró és hidas permetezõgépek általában 100–200 kW teljesítményû motorral, 2000–3000 literes tartállyal és 18–32 m munkaszélességû szórókerettel készülnek.

A hidas permetezõgépek iránti keresletet növelni fogja az is, hogy az EU be akarja tiltani, vagy legalábbis rendkívül erõsen korlátozni fogja a repülõgépes növényvédelmet.A választás szempontjai

A szántóföldi permetezõgép kiválasztásánál általános irányelv, hogy érdemes igényes kivitelû, jó minõségû, üzembiztos típus mellett dönteni. A választás során figyelembe kell venni többek között a kezelendõ terület nagyságát, terepviszonyait, az üzemeltetõ erõgép felépítését, teljesítményét, a védendõ növényeket, az alkalmazott védekezési eljárásokat. A védekezéseknél a költségek nagyobb részét a vegyszerek teszik ki, a korszerû permetezõgépek nagyobb ára a vegyszerek megtakarítása, illetve jobb hasznosulása révén általában gyorsan megtérül. A permetlé egyenlõtlen kiszórása vagy a gyakori üzemzavarok, meghibásodások a gép beszerzési költségénél lényegesen nagyobb károk forrása lehet. Törekedni kell tehát arra, hogy az alkalmazott permetezõgép lehetõleg jó minõségû és üzembiztos legyen.

A 10–20 hektáros területen alkalmazzák a kisebb, 300–600 literes tartállyal felszerelt, 8–12 m munkaszélességû szórókeretes gépeket. Általában hegesztett idomacél vázon helyezkedik el a polietilén permetlé tartály, a szivattyú, valamint a nyomásszabályozó és kapcsoló armatúrák a manométerrel. Két vagy háromkamrás membránszivattyú szállítja a permetlevet a szórófejekhez. A vázhoz rögzített szórókeretek nyitása és zárása, valamint magasságának állítása kézi mûködtetéssel történik. A függesztett gépeknél fontos szempont, hogy olyan traktor álljon rendelkezésre, amellyel a stabilitás a gép felszerelése és feltöltése után is megfelelõ marad. Az egyszerû kivitelû, olcsó gépek üzembiztossága és tartóssága nem mindig kielégítõ, eredményes üzemeltetésükhöz megfelelõ hozzáértés és nagy gondosság szükséges.

Nagyobb felületeken 1000–3000 dm3-es tartállyal 18–24 m-es kerettel készült vontatott permetezõgépek alkalmazása lehet célszerû, ezekkel gyorsabb és gazdaságosabb munka végezhetõ. Ebben a kategóriában a legnagyobb a választék, különbözõ kivitelû, felszereltségû és minõségû gépek kaphatók.

A gépeken a legtöbb esetben 3–6 kamrás, 15–20 bar nyomású membránszivattyút alkalmaznak a folyadék szállítására. Az igényesebb típusokon a göngyölegeket nem kell a tartály tetejére felemelni, mert a gép oldalán elhelyeztek vegyszerbemosó szerkezetet. Ennek kialakítása többnyire olyan, hogy a kiürített göngyölegek (kannák, ballonok, zsákok) kimosását is lehetõvé teszi. Ez különösen fontos, mert a növényvédõ szeres göngyölegek veszélyes hulladéknak minõsülnek, amelyeket csak megfelelõ mennyiségû tiszta vízzel történõ kimosás után vesznek vissza az értékesítés helyén. Ehhez a gépeken külön víztartály áll rendelkezésre. A permetlé tartály fontos tartozéka a pontos szintjelzõ, amely segítségével követni lehet a tartályban lévõ folyadék mennyiségét, így a töltést a kezelendõ terület nagyságának megfelelõen lehet elvégezni.

A szórófejekhez irányuló folyadék nyomásának és mennyiségének beállítása leggyakrabban a traktor ülésébõl távvezérléssel történhet. A nagyobb teljesítményû, igényesebb gépek ma már többnyire fel vannak szerelve szabályozó automatikával. Ez biztosítja, hogy a fajlagos permetlé felhasználás (dm3/ha) állandó maradjon a fordulatszám, vagy a haladási sebesség változásai esetén, továbbá adatokat szolgáltat az üzemeltetés jellemzõirõl (nyomás, szórásteljesítmény, kezelt terület nagysága, a kiszórt permetlé mennyisége stb.), megkönnyítve a kezelõ munkáját.

A 18 m-es és nagyobb szórókeretek nyitása-zárása általában hidraulikus munkahengerekkel történik. A permetezés minõsége szempontjából döntõ fontosságú, hogy a szórófejek és a permetezett felület távolsága megfelelõ és állandó legyen. Ezért a keret magasságának állítása ezeken a gépeken szintén hidraulikus úton végezhetõ. A gép mozgása következtében lengõ keret rontja a keresztirányú szórásegyenletességet. A lengések csökkentésére az igényes gépeken különbözõ csillapító megoldásokat alkalmaznak, amelyek a szórófejek elmozdulását minimálisra csökkentik.

A keretre szerelt korszerû szórószerkezetet úgy alakítják ki, hogy legfeljebb 4,5 m-es szakaszokat külön lehessen kapcsolni. Ezáltal lehetõvé válik a nagyobb távolságokon bekövetkezõ nyomásesés elkerülése mellett az is, hogy olyan esetekben, amikor nem kell teljes munkaszélességben permetezni (például a tábla szélén), a felesleges szakaszok lezárhatók legyenek, és így elkerülhetõ legyen egyes területek kétszeri kezelése.A szórófejek és fúvókák szerepe

A permetezés minõségét alapvetõen a fúvókák határozzák meg. A fúvókák, illetve a folyadék megvezetésére alkalmas magjuk bronzból, mûanyagból, rozsdamentes acélból vagy kerámiából készülhetnek. A kopásállóság, illetve az élettartam ennek a sorrendnek megfelelõen jelentõs mértékben növekszik. Tehát nagyobb éves teljesítménnyel üzemelõ gépekhez feltétlenül érdemes kopásálló fúvókákat választani, mert így a szükséges állandó szórásteljesítmény és a megfelelõ munkaminõség hosszabb idõre biztosítható. Az olcsó, igénytelen fúvókák alkalmazása a pontatlanságokból adódó hibák mellett a gyakori cserék miatt jelentõs költségnövekedést is okoz. A különbözõ védekezési feladatokhoz eltérõ kialakítású és méretû fúvókák alkalmazása lehet célszerû.

Egyenletes szántóföldi permetezésre rendszerint a réses fúvókák a legalkalmasabbak, a hagyományos fúvókák azonban igen apró cseppeket képeznek. Ez elõnyös a permetlé eloszlása szempontjából, de a kisméretû cseppek könnyen elsodródnak, elpárolognak. Ez különösen a tavaszi vegyszeres gyomirtási munkáknál okoz problémát, amikor a felázott talajok, illetve a növényzet gyors növekedése miatt a rendelkezésre álló idõ meglehetõsen rövid, és az ilyenkor gyakori erõs szelek is csökkentik a permetezésre alkalmas napok számát. Az injektoros fúvókák lényegesen nagyobb cseppeket képeznek, ezért ezekkel nagyobb szélsebesség mellett is biztonságosan lehet dolgozni.

A növényzet jobb és egyenletesebb kezelése céljából és a cseppek elsodródásának még hatékonyabb megakadályozására használhatók a légzsákkal felszerelt permetezõgépek. Ezeken a szórófejek felett elhelyezett mûanyag tömlõbe (esetenként légszekrénybe) nagy teljesítményû axiálventilátor nyomja a levegõt. Ebbõl az alul kiképzett nyílásokon át áramlik ki a levegõ és a cseppeket a célfelületre szállítja. Növényállomány kezelésénél a légáram megnyitja a permet elõtt a lombozatot és olyan örvénylést kelt, amely lehetõvé teszi a növény teljes felületének viszonylag egyenletes kezelését. Ez azért fontos, mert a kártevõk és kórokozók többsége a lombozat belsejében, illetve a levelek fonák oldalán támad.

 


 

 

Nagy teljesítményû gépek

A legnagyobb, több száz-, vagy ezerhektáros gazdaságokban, illetve bérmunka vállalkozók üzemeltetésében alkalmazhatók eredményesen a 3000–10 000 literes tartállyal és 24–48 m munkaszélességû szórószerkezettel felszerelt vontatott, valamint a magajáró permetezõgépek. Ezek számos olyan újszerû megoldással vannak felszerelve, amelyek a nagy teljesítmény és a pontos munkavégzés biztosítása mellett a kezelõ kényelmét is szolgálják. A légkondicionált vezetõfülkében Joy-stick segítségével irányítható a gép. Az üzembiztosság, a teljesítmény és a munkaminõség szempontjából egyaránt elõnyös, hogy a gép alváza pneumatikus rúgózással van ellátva. A csillapított rezgések következtében kényelmesebb az üzemeltetõ munkája, kisebb a gép elemeinek igénybevétele, nagyobb munkasebesség alkalmazható, kisebb a szórókeret lengése, és javul a kereszt-,

illetve hosszirányú szórásegyenletesség. A keret optimális magasságának biztosítására egyes gépeken elektronikus rendszer ügyel. A szárnyakon ilyen esetben ultrahangos érzékelõk vannak elhelyezve, amelyek a talajtól való távolságot mérik. Ennek alapján történik a szabályozás, amelynek során, ha a keret túlságosan megközelíti a talajt, akkor a vezérlés mûködésbe lép, és automatikusan megemeli a szárnyakat. A különbözõ terepviszonyok között végzett munka biztonságát és jó minõségét szolgálja az, hogy a szórókeretet a gép helyzetétõl függetlenül a lejtõvel párhuzamosan lehet mûködtetni. A lengéscsillapítás természetesen ebben a helyzetben is biztosított.

Ilyen korszerû mûszaki megoldásokkal felszerelt, nagy teljesítményû, hidrosztatikus hajtású, hidas permetezõgép látható az ábrán. A Damman-trac DT 2000H típusú gépet, amely az AGROMASH-EXPO kiállításon nagydíjat kapott, hathengeres Daimler Chrysler motor hajtja. Közúton és tavaszi munkákban 120 cm szabadmagassággal mûködhet, a növényállomány növekedése esetén a szabadmagasság 190 cm-ig növelhetõ. Légszekrényes szórószerkezete olyan kialakítású, hogy a penetráció megkönnyítése, és az elsodródás megakadályozása érdekében a szórófejek elõtt és mögött is légáramot biztosít. Permetezés mellett repítõtárcsás mûtrágyaszóró adapterrel tápanyagpótlásra is használható.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a nagy teljesítményû vontatott, vagy magajáró gépek hatékony, eredményes alkalmazásának feltétele a kellõ nagyságú mûködési terület mellett a megfelelõ üzemeltetési feltételek biztosítása. A gépek gyors áttelepítését teszi lehetõvé például, hogy a gépek egy része már 40–50 km/h sebességgel közlekedhet.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a szántóföldi növényvédelemhez nagy választékban állnak rendelkezésre különbözõ méretû és kivitelû permetezõgépek. A gyors mûszaki fejlõdés eredményeként egyre újabb, korszerûbb típusok jelennek meg. A kiválasztás megfelelõ körültekintést és gondosságot igényel. Fontos, hogy forgalmazási engedéllyel rendelkezõ gépet vásároljunk. Az adottságoknak megfelelõ gép kiválasztása és szakszerû üzemeltetése a biztosítéka a védekezések idõben történõ, biztonságos elvégzésének, a megfelelõ munkaminõség elérésének, a vegyszertakarékos kezeléseknek és a környezet megkímélésének.Dr. Dimitrievits György

FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet