MENÜ

A repce mûtrágyázásáról

Oldalszám: 75
2014.04.14.

A repceolajnak a hagyományos felhasználási területek mellett az alternatív energiaforrásként való felhasználása is egyre nõ.

A vetésterülete ugyan évrõl-évre ingadozik, de hosszú távon az éghajlati igény és vetésváltás szabta korlátokon belül területének növekedésére, és piacainak bõvülésére számíthatunk.

A felfutó, erõteljes EU-szubvencióval mûködtetett biodízel-piacon a biodízel mennyiségének több, mint kb. 90%-a repcébõl származik.A repce a melegebb, csapadékosabb középkötött és az annál lazább, mezõségi és erdõtalajokat kedveli. Fontos a megfelelõen laza altalaj, amely a mélyben való gyökeresedés szempontjából lényeges.

Az õszi káposztarepce a nagy tápanyagigényû növények közé tartozik, de a felvehetõ tápanyagokból a nagyobb mennyiséget csak tavasszal igényli. Õsszel megfelelõ talajokon a foszfor és kálium mellett csak annyi nitrogént juttassunk ki, amennyi a tél beálltáig szükséges fejlettség eléréséhez nélkülözhetetlen. Figyelni kell a bór, kén és magnézium megfelelõ kijuttatására is, hiszen ezen elemek egyrészt az általános kondíciójavításon túl az olajtartalom szempontjából is kiemelten fontos szerepet játszanak. A kén kísérõ elemként általában a foszfor és a komplex mûtrágyákkal kellõ mennyiségben kikerül a szántóföldre.

Az õszi kalászosok kitûnõ korán lekerülõ elõveteménye, mélyre hatoló gyökérzete jó talajlazító, szervesanyag-pótló. A talajban visszamaradt növénymaradványai kedvezõ hatásúak a nematódák ellen.

 


 A tavaszi nitrogént lehetõleg két részletben juttassuk ki. Az elsõ fejtrágya idõpontja a vegetáció beindulását követõen azonnal, a másodiké pedig áprilisban, zöldbimbós stádiumban legyen. A foszfornak fontos hatása van az elágazódások képzõdésében és így a nagyobb tényleges termésmennyiség kialakulásában.

A fajlagos tápanyagigény alapján számított foszforadagját 200 ppm felett a jó termõképességû talajokon 50–70%-kal, a közepes termõképességû talajokon 30–60%-kal, a káliumét pedig 250 ppm felett 50–80%, ill. 40–70%-kal lehet csökkenteni.

A virágzás elõtt egy héttel elvégzett 3 l/ ha dózisú Genezis Pétibór Extrával való kezelés javítja a terméseredményt. Ez az aktuális növényvédelmi munkákkal és a kalcium-, illetve magnéziumpótlással is jól összekapcsolható.

A korábbi évek tapasztalata alapján a háromévenkénti, mérleg szerinti PK-kijuttatás helyett az évenkénti kisebb megosztott dózist javasoljuk a jó ellátottságú talajokon.

 

 

 


A pontos és szakszerû tápanyag-visszapótlás érdekében szükséges a talajvizsgálat és az arra épülõ szaktanácsadás!

Nitrogénmûvek Zrt.