MENÜ

Kalászosokban is nélkülözhetetlen!

Oldalszám: 70-71
2014.04.14.

Avagy a Sergomil-L 60 felszívódó rézkészítmény és alkalmazásának ígéretes tapasztalatai búzában

 

 

A termésbiztonság megteremtése érdekében a fejlett szántóföldi és kertészeti kultúrákkal rendelkezõ országokban egyre átgondoltabb, a hatékonyságot és gazdaságosságot messzemenõen figyelembe vevõ optimális tápanyagellátás, valamint a környezetvédelmi elvárásokkal leginkább szinkronizáló növényvédelmi eljárások következetes kivitelezése a cél. A magyarországi tendenciák is hasonlóak, azaz a mezõgazdaság elméleti és gyakorlati szakembereinek a feladata gondoskodni arról, hogy a vegyipar által rendelkezésre bocsátott mûtrágyák és egyéb készítmények megalapozott módon és a legnagyobb hatékonysággal kerüljenek felhasználásra.
Mind az egyes, mind az összes tápanyaggal való elégtelen, vagy túladagolt ellátás megzavarja a növény növekedésének és fejlõdésének normális lefolyását, az egészséges növényhabitus többé-kevésbé jellegzetes morfológiai elváltozásait okozza, ill. lerontja a termék mennyiségi és minõségi paramétereit.

A tápanyagellátás területén a réznek mint mikroelemnek a szerepe kiemelkedõ! A Cu-hiány kihatásairól majdnem annyiféle adat található, mint amilyen sokféle funkciója van ennek a mikroelemnek a növényi anyagcsere folyamataiban. A kérdéskör kalászos gabona, ill. fõleg búza és árpa vonatkozásában azért kiemelt súlypontú, mert a termesztés eredményességét alapvetõen meghatározza!

Kalászos növényeink tehát a rézhiányra különösen érzékenyek! A kérdés gyakorlati szempontból mégis mostoha, mivel a mikroelem-pótlás oldaláról nem teszünk meg mindent, ill. a mellékhatások érvényesítésének érdekében a felszívódó rézkomplexek újszerû lehetõségét sem használjuk ki! Fontos tudni, hogy a kalászosoknál a rézhiányt különösen nehéz azonosítani, ill. a látens kártétel fordul elõ a leggyakrabban. Ha ezt a Cu-hiányt a generatív fejlõdési szakasz elõtt nem tudjuk pótolni, a mennyiségi és minõségi veszteség bekövetkezik.

A réz szakmai megítélés szerint a mikrotápelemek közé sorolható, melynek hiánya alapvetõen zavarhatja a növény fejlõdését, mivel a növények anyagcseréjében okozhat súlyos gondokat. Elsõsorban enzimatikus folyamatokban katalizátorként játszik szerepet a különbözõ enzimek közvetlen összetevõjeként, vagy azok aktiválásában nélkülözhetetlen! A növények rézhiányos állapotának kialakulásában a talajjellemzõk, az idõjárás száraz volta egyaránt szerepet játszik. Jellegzetes tünet a kalászosoknál a fehér pettyezettség, a zászlóslevél kifakulása, a kalászok kifehéredése. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Cu-hiány esetén fokozódik a betegségekkel szembeni érzékenység is! Fontos tehát a kondicionálás, ill. a rézhiány szakszerû pótlása!

A fent vázolt problémák, valamint a növények gyenge állapota orvosolható a Sergomil-L 60 lombtrágyával, mely a rezet újszerû, felszívódó formában tartalmazza. A növények szöveti szerkezetében olyan kedvezõ átalakulásokat stimulál, melynek következtében azok saját belsõ „immun-rendszere” közvetett szereplõként a káros hatásokkal szemben érdemben fellép. Ily módon nemcsak a hiánybetegségek elõzhetõk meg, hanem a növények jobban ellenállnak a gombás és baktériumos fertõzéseknek is! A Sergomil-L 60 közvetlen mellékhatásai miatt is külön figyelmet érdemel, hiszen növényi kórokozókkkal szembeni eredményessége erre kiemelten feljogosítja. (In vitro és in vivo analizisek növényi betegségekkel szembeni igazolt hatékonyságot mutatnak Alternaria tenuis, Cytospora cincta, Apiosporium sp. ellen).

A Sergomil-L 60 újszerû rézkomplexet tartalmazó készítmény, mely ily módon felszívódó formában tartalamazza a növények számára nélkülözhetetlen mikroelemet, sõt monoglukozid-tartalma miatt a gyors felszívódás következtében jelentõs és látványos energia-közvetítésre is alkalmas.

A Sergomil-L 60 alkalmazása során a növények által felvett réznek köszönhetõen fokozódik a polyfenol és és fitoalexin tipusú vegyületek szintézise, így a növény összes energetikai folyamata élénkül. Ez által fokozódik a fentebb említett közvetett ellenállóképesség valamennyi betegséggel szemben.

A Sergomil-L 60 esetében a szokásosan ismert iónos réztartalom nem található meg. A réz olyan komplex molekula formátumban van jelen, mely nem tud kristályosodni, ill. nem képes egyszerû rézsó formájában kiválni a permetezés során.

A Sergomil-L 60 alkalmazása során – az elõbbiekben említett kedvezõ formulázási módszernek köszönhetõen – a kezelés során túlzott rézadagolásból, vagy a kedvezõtlen sókiválásból adódó fitotoxikus tünetek nem léphetnek fel.

Keverési próba nem tisztázott esetekben mindig javasolt!Újabb tapasztalatok õszi búzában

A kalászosok termesztése során az utóbbi idõben egyre gyakrabban és kiterjedtebben találkozhatunk a korompenész (Apiosporium spp.) által okozott fertõzésekkel. A tünetek messzirõl felismerhetõek, a táblán gyakran a foltos megjelenés jellemzõ, az állomány megritkul. Ahol a növények kiritkultak, feketések és alacsony növésûek, ott a kalászok soványak és léhák. Ezek a tünetek nagymérvû termés-veszteség okozói lehetnek. A közvetlen kalászfertõzõttség megítélése és kezelése különösen súlypontos kérdés, ezért a rézhiány pótlásával egymenetben kivitelezett permetezések lehetnek igazán ideálisak. A Sergomil-L 60 alkalmazásával a kérdés komplex módon megoldhatónak látszik!

In vivo szabadföldi vizsgálatban 2007. Dunaszegen az 1. ábra, ill. Szekszárdon a 2. ábra szerinti eredmények születtek.

Az eredmények alapján látható, hogy a Sergomil-L 60 kalászhányáskori kijutattása a hozamra és a korompenészes fertõzés visszaszorítására különösen kedvezõ hatással volt. A kezelések hatására a korompenészes kalászfertõzöttség nem alakult ki, miközben a kezelt kontroll parcellán Dunaszegen epoxikonazol + fenpropimorf esetében (mely egyébként a korompenészre külön is ajánlott), jelentõs, mintegy 21%-os kalászfertõzõttség volt mérhetõ (3., 4. és 5. ábra). A kezelt területeken a Sergomil-L 60 javára jelentõs (400–600 kg/ha) terméstöbbletek voltak mérhetõek. Egyéb kórokozók esetében regisztrálható fertõzöttségi szintek, ill. különbségek nem alakultak ki.

 

 


 


 


 

 

 

Felhasználási javaslat kalászosokban

A Sergomil-L 60 kezeléseket bokrosodás végétõl, ill. kalászhányás idején javasolt elvégezni. A Sergomil-L 60 kalászhányáskor alkalmazva Topsin-Metil készítmények valamelyikével (WP, LV) kombinálva különösen elõnyös. A Sergomil-L 60 javasolt dózisa: 2,0–2,5 liter/ha.

A Sergomil-L 60 alkalmazásának elõnyei:

• gyors felszívódás és rézpótlás (búzában kalászhányáskor is eredményes, a legkedvezõbb Apiosporium spp. elleni mellékhatásokkal),

• ellenállóképesség javítása, közvetett hatás betegségek ellen,

• kedvezõ egyéb közvetlen mellékhatások gombák ellen.A Sergomil-L 60 keverhetõsége:

• lúgos kémhatású készítményekkel nem keverhetõ,

• MCPA valamint protox inhibitorokkal gyomírtáskor nem keverhetõ,

• Dimetoat hatóanyagú készítményekkel nem keverhetõ,

• egyebekben keverhetõségi próba javasolt.A Sergomil-L 60 egy olyan újszerû, immár hazánkban is kapható készítmény, mely tulajdonságait tekintve egyedülálló. Gyors felszívódó képességébõl adódó komoly elõnyeit, figyelemre méltó növénykórtani mellékhatásait, ill. igen kedvezõ ár/érték arányát kihasználandó, minden termelõ gazdának kiemelten javasoljuk!Mándoki András

Summit-Agro Hungária Kft.