MENÜ

Levéltrágyázás EPSO Top-pal

Oldalszám: 14
2014.04.11.

Magnézium levéltrágyázási kísérletekben beigazolódott, hogy az olyan gabonaállományok is, melyekben hiánytünetek nem észlelhetõk, 5%-ig terjedõ többlet szemterméssel reagálnak a keserûsó-oldat permetre, esetenként 8% terméstöbblet is elérhetõ.

Gyakorló gazdák tapasztalata szerint a gabona kezelése keserûsópermettel növeli a szárszilárdságot, nagyobb kalászokat eredményez és a vadkár is kisebb. (A keserûsó a növények számára közvetlenül felvehetõ magnézium-szulfát, kereskedelmi forgalomba EPSO Top® néven kerül).A magnézium felvétele az egész tenyészidõszakban folyamatos

A magnézium nemcsak a klorofillban nélkülözhetetlen, hanem ezen kívül több, mint háromszáz enzim aktiválásával vesz részt az anyagcserében. Ezért lehet a meghatározott fejlõdési szakaszban alkalmazott magnéziumellátás eredményes. A káliumtól eltérõen a felvétele a gabonanövényeknél egészen az érésig tart. Amennyiben ez nem kielégítõ, vagy kedvezõtlen körülmények, mint pl. a szárazság akadályozza a magnézium felvételét, a keserûsó-oldat permetezés termésmeghatározó szerephez jut. Betakarításkor az összesen felvett magnézium 50%-a a szemben található (1. táblázat).

Fontos: a levéltrágyázás semmi esetre sem helyettesítheti a talajtrágyázást. A talajvizsgálatok alapján gyengén ellátott talajokon elengedhetetlen a talajtrágyázás ESTA Kieserittel (25% MgO és 20% S).

 


 

A magnézium levéltrágyázás módja és ideje

Az oldat növényvédelmi permetezõgépekkel kijuttatható, mivel a keserûsó maradék nélkül oldódik, a fuvókák nem dugulnak el. A permetezõ trágyázáshoz javasolt oldatkoncentráció 5%. Amennyiben kis oldatmennyiségeket (200 l/ha) használunk, vagy súlyos hiány esetén, a permetezést 5–10 napos idõközönként ismételjük meg. Kijuttatása összekapcsolható a növényvédelmi permetezésekkel.

A legkedvezõbb alkalmazási idõpontokat a 2. táblázat tartalmazza:

 


1. Alkalmazás bokrosodás és szárbaszökés idején

A magnéziumfelvétel és a növekedés között a szárbaszökés kezdetéig és a szemnövekedés idõszakában szoros a kapcsolat (1. ábra). A magnéziumfelvétel nem tud lépést tartani a növények gyorsan növekvõ igényével, ezért a növények magnéziumtartalma erõsen felhígul, hiánytünetek lépnek fel.

 


 

2. Alkalmazás virágzás és érés idõszakában

A második kritikus idõszak a virágzás utáni idõ. Ekkor vándorol a levelekben képzõdött keményítõ a magvakba. Minél tovább marad a zászlóslevél zölden (marad meg a klorofilltartalma), annál jobb lesz a szemtelítõdés. Ezért nagyon szoros az ezerszemtömeg korrelációja a szem magnézium-tartalmával (2. ábra).

 


 A kezelés átlagosan 700–1500 Ft/ha költséggel igen gazdaságos és hatékony beavatkozás. Az 5%-os keserûsó-oldat alkalmazása abban a stádiumban a legeredményesebb, amikor a kalászok, illetve a bugák már teljesen láthatók.

A keserûsó kereskedelmi forgalomba EPSO Top® néven kerül. Összetétele: 16% MgO és 13% S. Az egyidejû kénpótlással a kénhiány is megelõzhetõ. Gabonákra és kukoricára alkalmazható mikroelemekkel (cink és mangán) dúsított keserûsó az EPSO Combitop®. Összetétele: 13% MgO, 13% S, 1% Zn, 4% Mn.

A cink, mint tápanyag fontos a növekedéshez. Hiánya satnyaságot, aprólevelûséget, rozettaképzõdést, a búzán sárgás-fehéres foltok kialakulását okozza. A mangán számos enzimet aktivál, ezáltal sokoldalú hatást gyakorol a növények anyagcseréjére. Így növeli a növény betegség-ellenállóságát, de a klorofillképzésen keresztül a fotoszintézist, a nitrát-redukciót és az aminosavak képzését is befolyásolja. Hiányában az idõsebb levelek világosabb színûek lesznek, az erek mentén zöld foltok alakulnak ki, de a fiatal hajtások száradását is okozhatja. Hiánya fõleg humuszban és tõzegben gazdag talajokon jelentkezik.Milyen adagokkal?

EPSO Top®-ot gabonára 2 alkalommal, összesen 25 kg/ha dózisban, az EPSO Combitop®-ot búzára és kukoricára, összesen 25 kg/ha dózisban adjuk.

Búza esetén: 2 × 10–15 kg/ha

1. bokrosodás, szárbaszökés kezdetén, 10–15 kg/ha (szemképzõdményekre hat)

2. virágzás után az érésig, 10–15 kg/ha (a szem növekedéséhez szükséges)

Kukorica esetén: 2–3 × 15 kg/ha:

1. 4 leveles állapotban

2. 8 leveles állapotban

3. 10 leveles állapotbanTovábbi felvilágosítást, ill. katalógust kérhet a 30/232-0154-es telefonon

vagy a [email protected] címen.

Dr. Zsom Eszter, szaktanácsadó

K+S KALI GmbH