MENÜ

Pioneer Stúdiumok

Oldalszám: 18-19
2014.04.10.

A Pioneer repcében is hibrideket nemesít!

 

 

Immár több, mint 80 esztendeje, hogy a Pioneer megismertette a világgal a hibridizáció fogalmát a kukorica nemesítésén keresztül. A hibridkukoricák ugrásszerû teljesítményjavulása jelentõs elõnyöket adott a gazdálkodóknak. Ez a teljesítményjavulás azóta folyamatos, évrõl évre jobb, elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezõ hibridek kerülnek a köztermesztésbe. A nemesítés a módszert már régóta nem csak a kukoricánál alkalmazza, más kultúrnövényeinknél is jelentõs teret nyert. Így a repce esetében is bebizonyosodott több év távlatából, hogy a hibridek túlteljesítik a fajtákat!

A Pioneer repce nemesítõi tevékenysége Európában 1989-ben kezdõdött a franciaországi nemesítõ állomás alapításával. Fontos mérföldkõnek számít az Allelix vállalat kanadai repcenemesítõ programjának felvásárlása 1990-ben, és a németországi kutatóállomás alapítása 1992-ben. 1996-tól a Pioneer deklaráltan a hibridek nemesítésére fókuszál repcében is, a gyorsabb genetikai elõrehaladás és a köztermesztésben a gazdálkodók számára elérhetõ elõnyök érdekében.Hibridek elõnyei a fajtákkal szemben

A teljesség igénye nélkül, nézzük is át, melyek azok az elõnyök, amelyekkel általánosságban a hibridek rendelkeznek, valamint mely tulajdonságokban térnek el a hibridrepcék a szabad elvirágzású fajtákhoz képest.

• A heterózis hatásból származó ugrásszerû teljesítményjavulás 5–10%-kal nagyobb terméspotenciált biztosít a hibridrepcéknek a fajtákhoz képest.

• A hibridek szélesebb adaptációs képessége miatt az eltérõ környezeti tényezõkhöz jobban alkalmazkodnak, mint a fajták, ezáltal nagyobb a termésstabilitásuk.

• A vetésidõre kevésbé érzékenyek, az optimális idõ végén vetve is kellõ fejlettséget érnek el a téli idõszakra.

• Erõsebb, fejlettebb gyökérrendszerüknek is köszönhetõen jobb télállóság jellemzi õket.

• Intenzívebb elágazások, az elágazásokon nagyobb becõtömeg, aminek köszönhetõen alacsonyabb növénysûrûség esetén is optimális állomány alakul ki.

• A hibridizációnak köszönhetõen speciális tulajdonságok, hasznosítási irányok jöhettek létre, így például a gyomirtószer toleráns változatok, magas olajsav- tartalmú hibridek, vagy a MAXIMUS® féltörpe repcehibridek megjelenése.A hibridrepcék számos elõnyét már a gyakorlat is visszaigazolta, a jelenlegi magas felvásárlási árak is indokolják az intenzívebb technológiák alkalmazását, ezért a Pioneer is határozottan a hibridek választását javasolja a repcetermelõknek!

A genetikai hátteret tekintve a Pioneer az OGURA-INRA nemesítõi alapokra támaszkodik. A köztudottan ebbõl a genetikai körbõl kikerülõ magas glükozinolát tartalmú hibridekhez képest a Pioneer végérvényesen megoldotta ezt a problémát, már a szülõi vonalak rendkívül csekély mértékben tartalmazzák, ennél fogva a hibridrepcéink mind alacsony glükozinolát tartalommal rendelkeznek.

Az 1989-tõl máig tartó idõszakban az intenzív nemesítõi munkának és a rendelkezésre álló szülõi vonalak nagy számának köszönhetõen évrõl évre számos új Pioneer hibridrepce került állami elismerésre Európában. 2005-tõl ismerhették meg a gazdálkodók a Pioneer egyre népszerûbb MAXIMUS® féltörpe hibridjeit, amelyeket 2007-ben már közel 200 000 ha-on vetették kontinensünkön.

 


 
Miért is váltak ilyen népszerûvé, melyek az elõnyei a MAXIMUS® hibridrepcéknek?

• A féltörpe növénymagasság és a nagy kiterjedésû fejlett gyökérzet kiváló ellenállóságot biztosít a növénydõléssel szemben, valamint a télállóságuk is jobb ezekbõl következõen.

• A MAXIMUS® hibridek termesztéséhez nem feltétlenül szükséges regulátor használata, lassabb, de folyamatos õszi növekedés jellemzõ rájuk, nem hajlamosak az õszi „túlnövésre”, az ebbõl eredõ termesztési kockázat lecsökken.

• Az optimális vetésidõ szélesedik a termesztésükkel, korábbi vetésekre alkalmasabbak, mint a hagyományos hibridek.

• Az alacsonyabb növénymagasság miatt egyszerûbb és hatékonyabb növényvédelem, a permetezõgép könnyebben halad az állományban, kevesebb taposási kárral számolhatunk, a hatóanyagoknak pontosabb lesz a kijuttatása.

• Intenzív, kifejezett elágazások jellemzõk a MAXIMUS® repcékre, ezért még alacsonyabb növénysûrûség mellett is optimális növényállomány alakul ki (1. kép).

• Az intenzív, kifejezett elágazások biztosítják a terméspotenciált, ugyanis a becõk 85–90%-a az elágazásoknak (diagram).

• A biomassza képzõdés kb. 20%-kal kevesebb, ezáltal javul a szemtermés aránya az összes biomasszához képest, kedvezõbb lesz a mûtrágya hatóanyagok hasznosulása.

• Könnyebb, gyorsabb és költségtakarékosabb a betakarításuk, a kombájnolási költségek jelentõsen csökkennek.Összességében elmondhatjuk, hogy a Pioneer MAXIMUS® repcék a legjobb hibridekre jellemzõ terméspotenciállal rendelkeznek, ez mellett költségtakarékosabban, jóval kevesebb kockázattal termeszthetõek.A Pioneer 2008-as ajánlatában 6 hibridet ajánl a repcetermesztõknek:Pioneer MAXIMUS® féltörpe hibridrepcék

PR45D01

A Pioneer elsõ MAXIMUS® hibridrepcéje, a korai és középérésû határán. 2006-os bevezetésének évében már közel 100 000 ha-on került elvetésre Európa- szerte. Itthon is igen kedvezõ fogadtatásra talált. Glükozinolát-tartalma rendkívül alacsony (12 µmól/g), növénymagassága 120–125 cm.

Javasolt termõtõ: 30–40 db/m2PR45D03

Új generációs Pioneer MAXIMUS® hibridrepce. 2–3 nappal virágzik késõbb mint a D01-es, érésideje is ennyivel hosszabb, a középérésû csoportba tartozik. Olajtartalma 1–1,5%-kal magasabb, termésben 4–5%-kal tud többet az elõdjénél. Glükozinolát-tartalma alacsony, 12–13 µmól/g. Növénymagassága 120–130 cm.

Javasolt termõtõ: 30–40 db/m2.Hagyományos Pioneer repcehibridek

PR46W31


A legnagyobb területen termesztett ha-gyományos Pioneer hibridrepce. Stabil, megbízható termõképességével az eltérõ évjáratokban és idõjárási viszonyok között is megbízhatóan teljesít. Középérésû, állóképessége nagyon jó, megdõlésre nem hajlamos. Glükozinolát tartalma 13–17 µmól/g, növénymagassága 160–170 cm. Kiváló a télállósága. Európa-szerte már több, mint 200 000 ha-on vetették 2007-ben.

Javasolt termõtõ: 35–45 db/m2.PR46W09

Kimagasló termõképességû hibrid a hagyományos termékkörbõl. Megdõlésre nem hajlamos, növénymagassága 155–165 cm. Glükozinolát-tartalma rendkívül alacsony, 11–12 µmól/g. Olajtartalma 1–1,5%-kal jobb a W31-esnél. Kórtani tulajdonságai közül kiemelendõ a fóma és cilindrospóriumos betegségekkel szembeni jó ellenálló képessége.

Javasolt termõtõ: 35–45 növény/m2.PR46W10 ÚJ

Középérésû hagyományos Pioneer hibridrepce. Nagy termõképességû hibrid. A termesztési körülményektõl függõen 160–165 cm-es átlagos növénymagasság jellemzi Glükozinolát-tartalma igen alacsony, 12-13 µmol/g. Olajtartalma a W09-hez és a D01-hez hasonlóan magas, a fómás betegséggel szemben jól, a Cylindrosporium-mal szemben igen jól tolerál.

Javasolt termõtõ: 35–45 növény/m2.PR46W14 ÚJ

Új, középérésû hibridrepce kimagasló olajtartalommal. A magyarországi kísérleteinkben a legmagasabb olajat produkálta 2007-ben, terméspotenciálja a W09-hez hasonló. Dõlésre nem hajlamos, 160–170 cm-es növénymagasság jellemzi. Glükozinolát-tartalma a Pioneer hibridekre jellemzõen rendkívül alacsony, 12–13,4 µmól/g.

Javasolt termõtõ: 35–45 növény/m2.