MENÜ

A Saaten-Union 2008. évi hibridrepce ajánlata

Oldalszám: 25-26
2014.04.09.

A Saaten-Union, mint Európa meghatározó repcenemesítõje több évtizedes nemesítési ill. a hibridrepcék piacvezetõjeként szerzett több millió hektár vetésterülete mögött meghúzódó gyakorlati termesztési tapasztalata – alapján egyedülállóan széles portfóliójából – olyan hibrideket kínál, melyek az évjáratoktól függetlenül minden évben lehetõvé teszik a legmagasabb termésszint mellett a magas olajtartalom és a biztonságosan alacsony glükozinolát-tartalom elérését.

Mindezen genetikai tulajdonságok mellett hibridjeink olyan komplex agronómiai elõnyökkel rendelkeznek (vitalitás, fejlõdési erély, télállóság, állóképesség, betakaríthatóság), melyek a legnehezebb és legszélsõségesebb körülmények között is a magas szintû termésbiztonság alapjait képezik. A hibridrepcék piacvezetõjeként az idei évben is olyan hibrid-újdonságokkal és technológiai ajánlásokkal jelenünk meg, melyek lehetõvé teszik, hogy a Saaten-Union csúcshibridjei mellé javasolt Saaten-Union termesztés-technológia a legmagasabb szintû jövedelmezõséget biztosítsa a hazai repcetermesztõk számára.Rohan

A ROHAN az MSL-hibridrepcék legújabb generációját képviseli, létrehozása új MSL-anyavonalak nemesítésbe integrálásával vált lehetõvé. Ötvözi a nagy termõképességet és a nagyon magas olajtartalmat. Erõteljes gyökérzet, kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságok biztosítják a magas termésszintet. Kiválóan tolerálja az abiotikus stresszhatásokat, legyen az a legkeményebb téli fagy, vagy nyári szárazság. Hibridekhez mérten mérsékelt magassága kiváló állóképességgel párosul, betegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat. Glükozinolát-tartalma alacsony. A közepes és jobb termõhelyeken új termésszintek elérésével biztosíthatja a jövedelmezõséget.

 


Merano

A hibridek között is kiemelkedõ termõképessége és rendkívül magas olajtartalma mellett kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságai biztosítják magas szintû termésbiztonságát.

Erõteljes kezdeti fejlõdése, kiemelkedõ stressztoleranciája alkalmassá teszi a nem klasszikus, gyengébb talajadottságú termõhelyeken történõ termesztéshez éppúgy, mint mulcsvetésekhez. A középérésû csoport elején virágzik és érik. Valódi robosztus hibridrepce, kiválóan alkalmas olyan területekre is, ahol a stressztûrés meghatározó szempont. Glükozinolát-tartalma alacsony.

 


 

Elektra

Évek óta a repcetermesztõk egyik nagy kedvence, hiszen a „szokásos” MSL-elõnyök mellett – termõképesség, vitalitás, stessztûrés, széles vetésidõ intervallum, télállóság – az ELEKTRA már magán viseli a modern hibridgeneráció jegyeit is: kimagasló termõképessége mellett olajtartalma és állóképessége is a versenytárs hibridek elé helyezi.

Õszi és tavaszi fejlõdése igen gyors, virágzása is igen korai és egységes. A hibrideknél megszokott növénymagasságnál jóval alacsonyabb, kompaktabb állomány jellemzi, ami lehetõvé teszi a növényvédelmi beavatkozások hatékony elvégzését. Állóképessége kiemelkedõ a teljes hibridszortimentben, betakaríthatósága gyors, problémamentes. Mélyre lehatoló, erõteljes gyökérzete biztosítja a talaj víz- és tápanyagkészleteinek maximális kihasználhatóságát, mely még nehéz körülmények között is magas ezermagtömeget biztosít. Glükozinolát-tartalma igen alacsony. Intenzív és extenzív termõhelyekre valamint mulcsvetéshez egyaránt ajánlott.

 

 


Herkules

A minõsítõ kísérletekben a HERKULES a st. hibridek termésszintjét közel 3%-kal, a versenytárs korai fajták teljesítményét több mint 17%-kal múlta felül. Olajtartalma átlagos, 44-45% körül mérhetõ.

Rendkívül gyorsan fejlõdõ gyökérzetének köszönhetõen õszi fejlõdése erõteljes, télállósága kiváló. Gyors tavaszi fejlõdés, korai virágzás és érés jellemzi. Nehéz termesztési körülmények között is biztosan képes magas hozamszintek elérésére, termésbiztonsága még gyengébb talajokon, szárazságra hajlamos termõhelyeken is magas jövedelem elérését teszi lehetõvé. Csapadékos, kedvezõ idõjárás esetén állóképességét és jó betakaríthatóságát tavaszi triazol-kezeléssel célszerû megalapozni. Glükozinolát-tartalma igen alacsony. Intenzív és extenzív termõhelyekre egyaránt ajánlott.Baldur

Kiemelkedõ termõképességének, magas olajtartalmának és kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságainak köszönhetõen évek óta a legnépszerûbb Saaten-Union hibridrepce.

A BALDUR-t a robbanásszerû, gyors növekedés jellemzi õsszel, ezért biztonsággal ajánlható megkésett vetéskor éppúgy, mint szántásnélküli talajmûvelés, direktvetés esetén. Télállósága még a hibridek között is kimagaslóan jó, ezt 2002/2003-ban

a köztermesztésben is bizonyította. Tavasszal is korán és intenzíven indul növekedésnek. Ennek köszönhetõen jól hasznosítja a téli csapadékot megteremtve ezzel a magas hozam alapját. Növekedési magassága az eddig elismert hibrideknél némileg alacsonyabb, állóképessége is rendkívül jó. Nagy tömegû, mélyrehatoló gyökérzete biztosítja, hogy aszályos körülmények között is megbízhatóan magas termést ad. Virágzási és érésideje alapján a középérésû csoportba tartozik. Glükozinolát-tartalma az MSL-hibridektõl megszokott rendkívül alacsony szinten mérhetõ. Valamennyi termõterületre és termesztési intenzitáshoz ajánlott.Vectra

A Saaten–Union OGURA-hibridnemesítésének elsõ képviselõje Magyarországon. Állami elismerésére olyan, a repcetermesztõk számára kritikusan szélsõséges – aszály, téli kipusztulás – évek teljesítménye alapján került sor (2001–2003), mely megalapozta a hibridek termesztésének növekvõ létjogosultságát hazánkban.

A VECTRA erõteljes kezdeti növekedésû, õszi szárbaindulásra nem hajlamos, kiváló télállóságú hibrid. Korai virágzás és középkorai érés jellemzi a hibridet. Közepes növénymagassága, becõkkel rendkívül sûrûn berakott elágazásai adják generatív jellegét.

Jó állóképessége, alacsony pergési hajlama és egyöntetû gyors érése biztosítja a veszteségektõl mentes betakaríthatóságot. A VECTRA valamennyi repce termõvidékre biztonsággal ajánlható. Glükozinolát-tartalma alacsony.Finesse

Kiemelkedõ terméspotenciálú és magas

olajtartalmú hibrid. Kiváló fóma-

toleranciája biztosítja, hogy fertõzött körülmények között is fenntartható legyen a repcetermesztés magas szintû jövedelmezõsége.

Az éréscsoporton belül korai virágzás és érés jellemzi. A hibridekre jellemzõ átlagos magassággal, jó állóképességgel rendelkezik. Kiváló növekedési erélye és kompenzáló-képessége a hazai termesztési viszonyok között jól érvényesül. Mulcsvetéshez is eredményesen alkalmazható. Glükozinolát-tartalma alacsony.

 

Tenno


Mint második generációs MSL-hibrid stabilan magas termésszint mellett a legjobb fajtákkal is vetekedõ magas olajtartalom jellemzi. Az elmúlt évek hivatalos fajtakísérleteiben mutatott eredményei a fejlõdési erély valamint állóképesség tekintetében jelzik, hogy a Saaten-Union repcenemesítése valódi haladást tud felmutatni a magas szintû termésbiztonságot adó agronómiai jellemzõk tekintetében is.

A jelenlegi hazai hibridszortiment legjobb kezdeti fejlõdési erélyével rendelkezik, ezért nehéz körülmények között is biztos kelés és kellõen megerõsödött állomány érhetõ el vele a tél beálltáig. Télállósága az MSL-hibrideknek megfelelõ igen magas szintû. Az éréscsoporton legelején virágzó és érõ TENNO koraiságát az apai vonalat adó VIKING fajta biztosítja. Glükozinolát-tartalma igen alacsony. Elsõsorban a közepes és gyengébb termõhelyekre ajánlott.

 

Titan

A TITAN rendkívül erõteljes gyökérzettel, valamint robosztus növényfelépítéssel rendelkezik. Ennek köszönhetõen kiemelkedõ vitalitás, kiváló télállóság és alkalmazkodóképesség jellemzi a leggyengébb termõhelyeken is. Mulcsvetésre éppúgy alkalmas, mint megkésett vetés esetén. Õszi valamint tavaszi fejlõdési erélye egyaránt kiváló, viszonylagosan késõbbi virágzása elõsegíti a tél utáni hatékony regenerálódást. Állóképessége jó, várható csúcstermés ill. nedves, hûvös idõjárás esetén érdemes a tavaszi triazol kezelés mennyiségét enyhén növelni és megosztva kijuttatni. Glükozinolát-tartalma az MSL-hibridekre jellemzõen rendkívül alacsony. Virágzási és érésideje alapján a középérésû csoportba tartozik. Különösen javasolt azokon a közepes vagy gyenge termõhelyeken, ahol a legendás ARTUS hibridünk méltó és korszerû utódát keresik.Telefon: 22/585-202