MENÜ

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Oldalszám: 10-11
2014.04.10.

– tavaly is dinamikus fejlõdés

 

 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány tevékenysége tavaly is dinamikusan fejlõdött, amit az is jelez, hogy 1489 ügylethez 39 milliárd forint hitelt garantált az Alapítvány. Ez 2006-hoz viszonyítva azt jelenti: a szerzõdések száma 92 százalékkal, a garantált hitelösszeg pedig 89 százalékkal nõtt.A legtöbb garantált hitelt a korlátolt felelõsségû társaságok, azaz a kft-k igényelték, a garantált összeg a 2006-os kétszerese volt. Az egyéni vállalkozók részére 273 kezességet nyújtott az Alapítvány, ami a korábbinak a másfélszeresét tette ki. Ennél nagyobb arányú – háromszoros – garantált hitelt csak az egyéni vállalkozók vettek fel. Ám az õstermelõk által a múlt éven igényelt 267 kezesség közel ötszöröse volt az egy évvel korábbinak.

Mindebbõl kitûnik, hogy az Alapítvány – céljának megfelelõen – elsõsorban a kis- és középvállalkozásokat segíti a hitelhez jutásban. Ezt támasztják alá a tények is, azaz a garantált hitelek 68 százaléka nem haladja meg a 20 millió forintot. A hitelt felvevõk zöme egy fõt alkalmazó vállalkozás, illetve jelentõs a 2–10 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások aránya is.

Az Alapítvány statisztikai adatai szerint változás mutatkozik az agrárcélra és a vidékfejlesztési célra felvett hitelek arányában. Míg az elõzõ évben a kettõ aránya fele-fele volt, addig 2007-ben már valamivel több garantált hitelt vettek fel vidékfejlesztési célra a vállalkozók. Az agrárcélú hiteleken belül továbbra is legmagasabb a növénytermesztés aránya, s jóval kevesebb az állattenyésztés céljaira használt összeg. Ez utóbbi a pénzügyi szakemberek szerint egyértelmûen az ágazat jövedelmezõségi helyzetével függ össze.

Az Alapítvány mûködésében minõségi változást, elõrelépést jelent, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, azaz a PSZÁF engedélye alapján – megfelelve az idevonatkozó elõírásoknak – az Alapítvány ez év elejétõl pénzügyi vállalkozásként tevékenykedik.

Dr. Ulrich Anikó ügyvezetõ igazgató szerint a múlt évre jellemzõ tendenciák az idén is folytatódtak, sõt a kedvezõ folyamatok várhatóan tovább erõsödtek. Mind a kezességek számát, mind a garantált hitelek összegét tekintve konszolidált növekedést vár az Alapítvány menedzsmentje 2008-ban is.

 

 


 

 

Az Alapítvány tevékenyégét jellemzõ mutatók bizakodásra adnak okot. Ez év június elsõ hetéig 1400 kezességi kérelmet bíráltak el az Alapítványnál, és 28 milliárd forint hitelhez nyújtottak készfizetõ kezességet. Ez idõarányosan lényegesen több a tavalyinál. A kezességek száma közel 3,5-szerese, a garantált összeg pedig kétszerese a múlt évinek.

Az adatok szerint továbbra is a legtöbb kezességet a növénytermesztési célú hitelekhez igénylik a vállalkozók. E területen 670 kezességi kérelemhez 6,4 milliárd forint értékû hitelösszeghez nyújtott garanciát az Alapítvány. Emellett jelentõs a kereskedelmi szolgáltatáshoz adott 112 garancia, ezt 6,2 milliárd forint hitelhez nyújtották. A kezességek számát erõsen növelte a Gazdahitelhez (Gazdakártyához) kötelezõen kapcsolódó kezesség. Ebben az akcióban eddig 705 szerzõdéshez vállalt kezességet az Alapítvány.

Az agrárcélú és a vidékfejlesztési hitelek közötti arány változása egyre inkább a vidékfejlesztés javára fordul. Bár szám szerint, vagyis arányában még mindig több – 62 százalék – az agrárcélú garancia, viszont összeg szerint a vidékfejlesztésnek nagyobb – 61 százalékos – a részesedése.

Továbbra is érvényesül az Alapítvány azon célja, miszerint a tevékenység fõ kedvezményezettjei a kis- és közepes vállalkozók. Ezt jelzi, hogy a kérelmek 83 százaléka a 10, vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoktól érkezik, s a kezességek 71 százaléka 10 millió forintos, vagy annál kisebb hitelhez kapcsolódik.

Csökken a garantált hitelek futamideje, ami elsõsorban a gazdahitelek rövid futamidejének – ez 1–1,5 év – tudható be. Így a kezességi igények 76 százalékát a két éven belüli hitelekhez kérték a vállalkozók. Eddig 9 esetben vállalt garanciát az Alapítvány 15 évnél hosszabb futamidejû hitelekre, összesen félmilliárd forint értékû hitelre.

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.

Telefon: (06 1) 474 5070

Fax: (06 1) 474 5075

E-mail: [email protected]

 www.avhga.hu