MENÜ

MEGFOSZ közgyûlés

Oldalszám: 6
2014.04.10.

A Mezõgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) június 25-én, Gödöllõn, az FVM-MGI–ben, tartotta meg 2008. évi rendes közgyûlését.

Az 1999-ben alakult szövetség kinõtte gyermekkorát és egyre inkább megfelel az alapszabályában megfogalmazott küldetésének. Átvészelte mezõgazdaságunk változásait, folyamatosan birkózik az ipar (fõleg a hazai ipar) ingadozásaival és az EU szabályrendszerének alkalmazásával. A szövetség sajátos testület, mert egyensúlyt kell találni a tagjai érdekvédelme mellett a tagok természetes rivalizálásának tolerálására.Felmérések szerint hazánkban 900 körül van azon vállalkozások száma, amelyek mezõgépek, mezõgazdasági eszközök és alkatrészeik eladásával foglalkoznak, azaz forgalmazónak számítanak.

Nem akármilyen forgalomról van szó, hiszen évi mintegy 100–140 mrd. forint értékû gépet és berendezést, valamint közel 20–25 mrd. forintot is elérõ alkatrészt értékesítenek hazánkban.

A MEGFOSZ tagjainak száma 120-ról indult és mára 70–75 között stabilizálódik. Ezzel a létszámmal az országos forgalom több, mint 90 százalékát tudja magáénak. Az eddigi ingadozások nyilvánvalóan abból adódtak, hogy a MEGFOSZ nem határozottan ismerte fel lehetõségeit és korlátait, a tagság viszont többnyire aszerint ítélkezett, hogy milyen konkrét haszna volt a tagsági viszonból.

A közgyûlés napirendi témáiból látható az „alagút vége”.

Nagy Miklós elnök bevezetõjében megállapíthatta, hogy nemcsak a tagsági létszám reális, hanem a szövetség költségvetése is megszilárdult. Lassan számolni lehet azzal, hogy önállóan adjon ki megbízásokat és végeztessen elemzõ, feltáró munkákat.

Az egyik elõadás máris példát adott erre. Az utóbbi években már nehezen prognosztizálható a várható forgalom nagysága, márpedig egy kereskedõ jó becslés nélkül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. Megszûnt az a „jó” becslési módszer, hogy a költségvetés terveibõl, fõleg a támogatások mértékébõl és irányultságából következtetni lehetett a várható forgalom nagyságára, sõt típusválasztékára. Jó statisztikákra van szükség a becslésekhez, ezért a szövetség az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) való együttmûködésben korszerûsítette az egyébként törvényileg elõírt forgalmi statisztikát. A még pontosabb információszerzés érdekében kidolgoztak egy bõvített adatszolgáltatási rendszert is, amelyet az AKI az abban résztvevõknek készít a szövetség finanszírozásával. Ebben a körben máris szerepel két tucat jelentõs forgalmú MEGFOSZ-tag.

Klasszikus érdekvédelmi feladatnak tekinthetõ, hogy a szövetség a jelentõsebb kiállítások elõtt integrálja a kiállítási területekre vonatkozó igényeket és komoly tarifamérséklést ér el a kiállítás-szervezõknél. Az AGRO+MASHEXPO-on a HUNGEXPO-val való szervezett tárgyalások után már két éve sokkal jelentõsebb költségmérséklést értek el, mint amennyi a kiállító vállalkozások szövetségi tagdíja. Hasonló engedményeket nyújtanak részükre a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok szervezõi is.

Precedensértékû akciónak is vehetõ, hogy az EMVA-támogatási pályázatok kiírása után a szövetség néhány kérdésben elégedetlenségét fejezte ki az FVM-nél. A minisztérium elismerte a támogatandó gépek nomenklaturájának hiányosságait és korrekciója mellett a pályázati határidõ módosítását is elrendelte.

A közgyûlésen több más téma mûvelésérõl számolt be az elnökség, amelyek megoldása idõszerû, ezen kívül a testület stratégiai feladatait is megjelölte.

Szólni kell még a szövetség CLIMMAR-tagságáról. A CLIMMAR az EU legtöbb országa mezõgép-kereskedõinek nemzetközi szervezete. Ennek a volt „keleti” országok közül a MEGFOSZ az elsõk között lett tagja. Néhány évig kerestük helyünket és szerepünket ebben a társaságban. Elsõsorban megfigyelõként és tanulóként vettünk részt a munkában. Módszertanilag már így is sok hasznos tapasztalatot szereztünk , és megtisztelték szövetségünket azzal, hogy Harsányi Zsolt már a második ciklusban alelnöke a szervezetnek.

Most itt is áttörést figyelhetünk meg, ugyanis a nyugati országokban is súlyos gond a minõségi szakmunkás-utánpótlás hiánya. A szervezet megkezdte a tagországok oktatási rendszerének felmérését azzal a távlati szándékkal, hogy nivellálják a szakképzés színvonalát és megoldást találjanak a mezõgép szakma tekintélyének helyreállítására. E folyamatban részvételünk és érdekeltségünk már kellõ súlyt kaphat. Hasonlóan törekvés van a mezõgépek mûszaki vizsgáztatásának egységesítésére ( többek között azért, hogy határokon való átléptetés esetén elmaradhasson a többszöri minõsítés procedúrája). Ugyancsak egységesítésre vár a magajáró munkagépek közúti közlekedésének szabályozása. Módszer készül a használt gépek internetes forgalmazásának megoldására is.

Mindent összevetve a MEGFOSZ ez évi közgyûlése a kibontakozás és lendület jeleit mutatta, és ez jó irányt jelent a következõ idõszak munkájához.

 


 

www.megfosz.com