MENÜ

Lehet(ett volna) egy tonnával több?

Oldalszám: 25-26
2014.04.09.

A repce idén is profitál a termesztõk többségénél, de extraprofitot csak keveseknek hoz. A termést meghatározó õszi technológiai elemek hatásait tavasszal már nem tudjuk kompenzálni.

A Kwizda teljes technológiát kínál a repcetermesztõknek, amivel kedvezõ évjáratban 4 t fölötti hozamot, száraz évjáratban vagy gyengébb adottságok mellett 3 t/ha körüli termésátlagot érhetünk el. A technológiai elemek mindig összefüggenek. A repcetáblával, a repcével együtt kell érezni, így tudja a Kwizda is kiszolgálni a repcetermesztõ minden igényét.

A továbbiakban néhány olyan gyakori problémára hívjuk fel a figyelmet, melyek az idei gyakorlatban okoztak terméscsökkenést. A kalászos elõvetemény gyomirtása során ügyelni kell a lehetséges utóvetemény hatásokra, mert számos szulfonilurea (SU) típusú gyomirtó okozott idén tavaszi növekedésgátlást, növénypusztulást. A levelek kanalasodása és antociánosodása csak a virágzás elején vált drasztikussá (1. kép), amit utólag már nem tudunk kijavítani.


 

Feltételezhetõ, hogy a múlt õszi jelentõs csapadék a mélyebb rétegekbe mosta le a hatóanyagokat, ezért nem jelentkeztek az õszi fejlõdés során a tünetek. A jövõben ez elkerülhetõ, ha a repce utóveteményre veszélytelen hatóanyagokkal gyomirtjuk a kalászosokat. Ilyen a széltippanos gyomirtásokban a klortoluron alacsony SU adaggal õsszel kijuttatva (pl. Lentipur® + Mezzo®), a tavaszi széltippanos gyomirtásokban pedig a magas dózisú klortoluronhoz gyorsan bomló SU-t választhatunk (pl. 2–3 l/ha Lentipur® + 15 g/ha Granstar®). Kétszikû gyomok ellen szélesebb a választék. A Granstar Combi® és az Aurora Super® biztonságos, ráadásul mindkettõ jól írtja a repcébõl csak gyéríthetõ orvosi zsombort. Ne felejtsük el, hogy a búza gyomirtásakor még nem tudjuk elõre, hogy szántással vagy szántás nélkül állunk neki a repcéhez! Ne korlátozzuk magunkat elõre, ahogy a jövõ évi repcetermést se! 

Az õszi talaj-elõkészítés szerepe sorsdöntõ, a legnagyobb figyelmet igényli a siker útján.

Csak akkor szántsunk, ha az jó talajnedvességi állapotban végrehajtható és rögtön el is munkálható. Szárazságban helyettesíthetjük talajlazítással, illetve folyamatosan mélyítõ talajmunkával, szántóföldi kultivátorral. A nedvesség megõrzése a gyors, lehetõleg egymenetes lezárásokkal mindig fontos. A szántóföldi kultivátor mulcshatása segít a harmat megfogásában, az ismert pentozánhatást pedig egy õszi kisebb nitrogénadag kompenzálja. Amennyiben a nyári vetõszántás elvégezhetõ, azt a repce általában nagyobb terméssel hálálja meg, de a szántás nélküli agrotechnika könnyebben megvalósítható, az ülepedett, jó minõségû magágy nagyobb biztonsággal készíthetõ el. Az õszi talajmûvelésben a legnagyobb hiba, ha csapadékos idõben a magágyat elkenjük, vagy nedvesen tömörítjük, hengerezzük. A nehezen kikelt növények õszi gyökérfejlõdése így gátolt marad, a fagyáskár veszélye nõ (2. kép), az állomány nem képes nagy termésre még túlélés esetén sem. Extrém száraz idõben a nedvesség- megõrzõ talajmûvelésen túl a vetés elõtti és utáni hengerezéssel tudjuk a talaj kapilláris vízkészletét hasznosítani és a nagy hézagok szárító hatását mérsékelni.

 


 

A repce vetését sekélyen, egyenletes mélységbe, szimpla gabona-sortávolságban, 35–50 db/m2 tõszámmal, vagyis az ezerszem tömegtõl függõen kb. 1,8–3,5 kg/ha magdózissal végezzük. A tág térállás a nagy hozam fontos feltétele, az õszi gyomosodás terméscsökkentõ hatása viszont ezzel párhuzamosan jelentõsen megnõtt. Az alapgyomirtás elhagyása (3. kép) általában már nem orvosolható késõbb.

A korai vetésidõ (augusztus vége–szeptember eleje) szintén a vetés utáni azonnali gyomirtást igényli, hiszen a frissen elvetett tábla talaja többnyire még nyirkos, ami a gyomok csírázását a repcemaggal egy idõben indítja el. A Kwizda gyomirtási ajánlatai – Command 48 EC, Devrinol 45 F és a Command + Devrinol kombináció – közül minden gyomviszonyhoz megtalálható a legmegfelelõbb.

 


 

Mit sem ér azonban a nagy térállású, eredményesen gyomirtott repce, ha a megkésett vetés miatt az állomány õszi rozettásodása elmarad. Február végén a vetések nagy része még nem borította a talajt (4. kép), ami késõbb kisebb mérvû tavaszi gyomosodáshoz is vezetett. A nagyobb baj azonban, hogy ezek az állományok nem képeztek olyan erõteljes oldalelágazásokat, melyek a 4 tonnás hozamhoz szükségesek lettek volna. A csapadékos és hûvös õsz nem tette lehetõvé a megszokott õszi fejlettséget, pedig az õszi levélképzõdés egyben õszi rügydifferenciálódással is jár.

 


 A tanulság: vessünk korán, így a repce jó eséllyel kicsírázik, és csak akkor csúsztassuk a vetésidõt, ha a nyár végi szárazság diktálja ezt. Segítsük a repce kezdeti növekedését, mert az õszi fejlõdési idõszak is kiszámíthatatlan. A Kwizda gyomirtási csomagjaiban idén õsszel is szerepelni fog a Route® gyökérerõsítõ lombtrágya, melyet 2–4 leveles korban érdemes kipermetezni. A kis csíraszámú vetéseknek bõven van helye. Az összezárásig nem kell tartanunk õszi szárbaindulástól. A sûrûbben vetett állományoknál jobb regulátoros kezeléssel kombinálni a Route® kezelést, így csak a gyökér fejlõdik erõteljesen. Tavaly az augusztusi vetésidõ nagy elõnyt hozott, hiszen ugyanazzal a tõszámmal és tökéletes gyomirtással a korai vetések még õsszel elérték a 100%-os borítást és egy intenzív tavaszi technológiával valószínûleg extra termést és extra jövedelmet is biztosítanak (5. kép: egy boldog sárkeresztúri praxi márciusban).

 


 

Nem szóltunk még egy nagyon veszélyes termesztési tényezõrõl. A repce szklerotíniás szárkorhadása (6. kép) idén is megmutatta, hogy a regulátoros és fungicides kezelésekkel nem védekezhetünk ellene. Ha a csapadékos periódus áprilisban vagy május elsõ felében jött volna, akkor most a 2–3 tonnás repcetechnológiák különbségeit elemezhetnénk. Minden repcetermesztõ szakember felelõssége ennek felismerése.

 


 


 

 A szûk vetésforgó miatt a talajból induló betegség ellen jelen ismereteink szerint a Koni® WG hiperparazita gombakészítménnyel védekezhetünk. Védeni a talajt tudjuk, nem a repcét. Az õszi gyomirtással egy menetben, lehetõleg a vetést megelõzõen permetezzük ki, pl. a bedolgozásra is engedélyezett Devrinol® gyomirtóval. A vetés utáni gyomirtással kombinálva a hatáshoz jelentõs bemosó csapadék szükséges, ami az õszi-téli idõszakban többnyire biztosított. A jó hatékonysághoz idõ kell, mindig az elõzõ évben kezeljük a talajt, hogy a következõ évi kultúrát megvédhessük! A nagyobb dózisú talajkezelés egy év alatt közel 100% hatást is képes adni a nedves évjáratokban, míg az õszi preemergens gyomirtással kombinált 2–3 kg/ha dózis kb. a felére tudja csökkenteni a fertõzést, ami évjárattól függõen több mázsás termésmentést is jelenthet.

Összefoglalva: a technológia az elõvetemény gyomirtásával kezdõdik. Az õszi talajmunkának adjunk prioritást. A jó minõségû magágyból a repce egyenletesen tud kikelni, a tág térállás és a gyommentesség miatt a rendelkezésre álló teret is egyenletesen fogja benõni, az õszi rügydifferenciálódás következményeként a tavaszi oldalelágazások bõségesen és egyidejûleg fognak megjelenni, azaz a nagy termés lehetõségét megteremtettük, megteremthetjük. A Koni® WG elõzõ évi talajkezelésével a repce szklerotíniás terméskiesését jelentõsen mérsékelhetjük, akár ki is küszöbölhetjük.

Kedves Termesztõ!

Idén is el lehetett érni a magas hozamokat (7 kép: méteres becõfal erõteljes elágazásokból), akinek minden termelési tényezõt sikerült összehangolni. Ehhez a Kwizda komplex és kidolgozott technológiát kínál. Az õszi gyomirtási csomagjaink idén is a Route gyökérerõsítõvel kiegészítve kínáljuk, és Koni® WG -vel együtt is választhatók. Javítsuk ki a hibákat és érjünk el jövõre együtt extra termést!

Fehér Tamás, Magyar Kwizda