MENÜ

Fuzáriumjárvány ismét - mit lehet tenni?

Oldalszám: 39
2014.04.09.

Az aratás jelentõs része még hátravan, így megbízható országos körképpel még nem rendelkezünk.

Az eddigi adatok arra utalnak, hogy Csongrád, Békés, Hajdú megye az átlagosnál fertõzöttebb, de kisebb fertõzött foltok sokhelyütt elõfordulnak.A termés jelentõs része még a táblákon van, ezek minõsége, a toxintartalmat is beleértve, a sok esõ után megjósolhatatlan. Több tételnél mértünk 8–10 ppm deoxynivalenol (DON) koncentrációt, ami az 1,25-ös limitnek 7–8-szorosa. A helyzet sok tekintetben hasonlít a 2006-os járványra. Az 1. ábra súlyosan fertõzött tábláról származó magmintát mutat.

 

 


 

 A búzafelvásárlás minõsítési tapasztalatai ezért fontosak lesznek. Ami miatt a helyzet mégis más, mint korábban volt, az a DON határérték EU szinten, így nálunk is, ennek betartása kötelezõ. A búzában az 1,25 ppm nem olyan sok, 1–2%-os vizuálisan is észlelhetõ fertõzöttségnél már könnyen meghaladhatjuk ezt az értéket. 5–10%-nál pedig többszörösen. Az idén tulajdonképpen semmi rendkívüli és váratlan nem történt. A fajták túlnyomó része eddig is a fogékony kategóriába tartozott és nagy változások idén sem következtek be. A járvány akár évenkénti kitörésének lehetõsége fajtaoldalról biztosított. Ezt ugyan a termelõk 2–3 járványmentes év után hajlamosak alábecsülni, de ettõl a tény még nem változik. Ezért a magyarázatot máshol kell keresni. Két másik fontos tényezõt kell elemezni.

Az egyik az agrotechnika-agronómia problémája. A kukoricabogár széles körû elterjedése a kukorica monokultúrát nagyrészt megszüntette, ezért a búza elõveteményei között a kukorica nagyobb hányaddal szerepel, mint korábban. Ez mindenképpen a járványveszélyt növeli, hiszen a kórokozó hatalmas tömegben telel át a talaj felszínén heverõ növénymaradványokon, amelyek gyakorlatilag nedves idõjárás esetén mesterséges fertõzésben részesítik a búzatáblákat. Idei tapasztalataink többszörös különbségeket mutatnak ugyanazon fajta kukorica és repce elõvetemény utáni fertõzöttségben 15 m-re egymástól. Ráadásul valamely okból a gazdája elfelejtette megvédeni és a kalászok 70%-a

mutatta kisebb-nagyobb arányban a betegség tüneteit. A rosszul elmunkált kukoricatarlóba vetett búza sokhelyütt mutatott súlyos fertõzést. Békés megyében voltak olyan táblák is, amelyeket ideális elõvetemény után vetettek, és mégis súlyos fertõzést mutattak. Ez hasonlít az 1970-es helyzetre, amikor Kükedi Endre mérte fel a járványsújtotta vidékeken az elõvetemény s más agronómiai paraméterek állapotát, és arra a következtetésre jutott, hogy a tartós, nagy mennyiségû csapadékot hozó meleg idõjárás esetén már a jó elõvetemény is csak mérsékelt hatású volt. Németországban Obst szerint a kukorica elõvetemény DON kockázatban 17-szer nagyobb értéket mutat, mint pl. borsó után, de a búza utáni búzában is csak négyszer nagyobb a kockázat. Németország északi részeiben azóta van komolyabb fuzáriumjárvány, amióta a kukorica felhúzódott északra. Az amerikai tapasztalat is hasonló.

A másik a már említett csapadék meleg idõjárással párosulva. A járvány kialakulása szempontjából a nedves periódus hossza igen fontos. Ezért lehet életveszélyes a dõlés. Az is gyakran elhangzik, hogy ez nem egyre fokozódó szárazságot fog jelenteni, hanem egyre kiszámíthatatlanabb idõjárást. Amibe a hónapokig tartó aszály mellett a néhány nap alatt lezúduló 200 mm csapadék is belefér, pl. Kiszomboron ez utóbbi történt. A lényeg az, hogy ez nagyrészt elõre jelezhetetlen, ezért a fajtáknak mind a szárazság, mind a betegségek elleni ellenállóságának jónak kell lennie, egyébként a fajták tartósan nem tudnak megmaradni a piacon.

Mit lehet mégis tenni?

Az elsõ helyen a fajtakérdést kell tárgyalni, mégpedig két szempontból. Az egyik a fajtaminõsítés. Pályázati munka révén három éve vizsgáljuk a fajtajelölteket, de más program keretében a fajtákat, hazaiakat és külföldieket egyaránt. Mindkét kísérletsorozat azt mutatja, hogy a fuzáriummal szemben tudatosan nem szelektált fajták között 6–8-szoros különbségek évrõl évre jelentkeznek, idén pl. a búzafajták átlagfertõzöttsége 12 és 58% között helyezkedett el négy eltérõ fertõzõképességû izolátum és öt értékelés átlagában. A szegedi fajták közül a GK Petur (26), a GK Szala (16), a GK Hattyas (25), GK Smaragd (26), GK Csillag (27), a GK Holló (27) mutatott kalászfertõzöttségnél az átlagnál (31,3%) jobb ellenállóságot (az SZD 5% = 4%). Ez azt jelenti, hogy van akkora variabilitás a fajták, de a jelöltek között is, amit a minõsítéskor érdemes figyelembe venni, így a nagyon fogékony, bár egyébként kiváló jelöltek bejutását a köztermesztésbe meg lehetne akadályozni. Ez az élelmiszerbiztonsági helyzet ugrásszerû javulását eredményezné. A 2. ábrán igen ellenálló és fogékony törzs szemtermését mutatjuk be mesterséges fertõzés után, a fertõzés egy idõben és ugyanazzal a fertõzõ anyaggal történt.

 

 


 

 

 Ez azért is fontos, mert ez a közepes, vagy annál jobb ellenállóság hatékony vegyszeres védelemmel együtt már biztosíthatja a megfelelõ határérték alatti toxintartalmat a járványhelyzetek túlnyomó részében. A nemesítési anyag szûrése is beindult. 2008-ban 1400 B törzset teszteltünk le, fertõzöttségük 0 és 100% között volt. A több, mint 200 C törzs pedig 0 és 60% közötti értéket vett fel. A jók aránya összességében 15–20% volt, azaz bõségesen van lehetõség ellenállóbb törzsek azonosítására és késõbb, ha egyéb tulajdonságaik is megfelelnek, állami bejelentésre. A fuzárium programból is egyre jobb törzsek jönnek ki, tehát nemcsak a véletlent fogjuk meg, hanem a kombinációkat ezt figyelembe véve hozzuk létre és szelektáljuk.

A második helyen az agrotechnikát kell említeni. A kukorica kiemelt szerepét a járványok kialakulásában már tárgyaltuk, egyébként régóta ismert. Itt igen fontos, hogy a búza elé, ha már elkerülni nem lehet, rövidebb tenyészidejû kukorica kerüljön, hogy a búza alá történõ talajelõkészítést optimálisan el lehessen végezni. A kukorica szármaradványokat maradéktalanul alá kell forgatni. Ezzel a kukorica káros elõvetemény hatását jelentõsen mérsékelni lehet. Az lehet, hogy a korai kukorica valamivel kevesebbet terem (nem biztos), viszont a búza lényegesen jobb egészségi állapota miatt a szántás plusz költsége a tárcsához képest sokszorosan visszajön. Ezen túl a korai kukoricák csõfuzárium fertõzésre is kevéssé kitettek, mint a kései hibridek, amelyeket a hideg õszi esõk még sokszor kint találnak. Az a gazda, aki idén nem tudja a terményt eladni a magas fertõzés miatt, az pontosan tudja ennek a tanácsnak az értékét. Végül kukorica után az egyébként kiváló, de fogékonyabb fajtákat csak a fenti elõkészítés után vessük, egyébként az ellenállóbbakat vessük kukorica után. Ökölszabály, hogy a kukorica utáni búzát kalászfuzárium ellen kötelezõ megvédeni megelõzõ, preventív módon. Kevesebbet beszélünk a dõlésrõl, amely igen erõs járványfaktor. Az 3. ábra dõlt búzában kedvezõ mikroklíma miatti erõs kalászfertõzõdést mutat, intenzív micélium képzõdéssel. Ebbõl kiváló minõségû búza biztosan nem lesz. Azaz, a dõlést akár szárcsökkentõvel is mérsékelni kell, elkerülendõ, vagy csökkentendõ ezt a hatást.

 

 


 

 A harmadik kérdés, hogyan. Van olyan lehetõség, amelyet ma már mindenki alkalmazhat, a jobb védekezési technológia. Itt három szempontot kell figyelembe venni. Az elsõ a hatékony szer kiválasztása. A preventív védekezés azért is fontos, mert az igényt a következõ évre akár õsszel is le lehet adni, így a szükséges szert biztosítani lehet. Aki a virágzás után kezd el szert keresni, a kívántat sokszor még aranyért sem kapja meg, mert már az utolsó liter is el van adva. A gyengébb szerekkel 1–2 héttel az optimális idõ után meg jó eredményt aligha érünk el. Igaz, ilyen feltételekkel a jó szerek is csalódást fognak okozni, de ezért nem a szert kell hibáztatni. Az elmúlt években már többször adtunk hírt fungicid-hatékonysági kísérleteink eredményeirõl, többek között e folyóirat hasábjain is. Ma a leghatékonyabbak a tebukonazol, ill. a tebukonazol/protiokonazol hatóanyagok. Ezen túl a metkonazolt lehet még említeni, a gyártója azonban nem kalászfuzárium ellen pozícionálja elsõsorban. Jó tudni azonban, mert ha hiányhelyzet lép fel, akkor ezzel és a hasonlóképp más felhasználásra javasolt Folicur Solo-val is még jó eredményt tudunk elérni. Csak zárójelben, mindkét szernek van búzára engedélye. A fungicidek közötti erõsorrend viszonylag enyhe járványok alatt is megmutatkozik, igen erõs járványban azonban már csak a nagy tebukonazol, ill. protiokonazol tartalmú termékek védenek kielégítõ mértékben, kukorica elõvetemény és érzékeny fajta esetében azonban ezek is kevesek lehetnek. Ezért kell legalább közepes ellenállóság a biztos védekezés eléréséhez. A kísérletek azt mutatták, hogy az eszmei feltételeket biztosító kisparcellás kísérleteknél 80–90%-os hatékonyságot is el lehet érni, amely nagyjából 10 ppm toxinkoncentrációt elõidézõ természetes járványt még határérték alá lehet csökkenteni. A mai átlagos szerhatékonyság mellett a csökkenés mértéke 30–50%, azaz 1,7–2,5 ppm természetes töménységig hatékony. A hatékonyságban a szereken kívül a fajtának is szerepe van, azonos fogékonyságú fajtáknál akár 2–30%-os eltérések is lehetnek a tünetek, vagy DON-tartalom csökkentésében. Úgy tûnik, a kalász jól válaszol a kezelésekre, már a fajták kevésbé. Errõl azonban igen kevés az adat, ehhez széles körû és drága kísérletek kellenek, forrást azonban ezekhez csak nagyon nehezen lehet találni.

A hagyományos permetezési technológiát a levelek védelmére fejlesztették ki. A függõlegesen álló kalászok mellett a permetlé lefelé tart, ezért a kalászok oldalirányú fedettsége igen egyenetlen lesz, a frontoldalon (a traktor haladási irányába nézõ kalászoldal fedettsége) lesz a legjobb, a többieké alig mutatható ki. Ez azért probléma, mert a búzában a fungicid hatóanyag transzlokációja alig mutatható ki, ezért a kalászt minden oldalról védeni kell. Ezt olyan szórófejjel tehetjük meg, amely közel vízszintesen permetez, így elõre-hátra szerelve, vagy hasonló munkát végzõ ikerszórófejjel a kalászokat jól be lehet fedni. Ha nem tudjuk a permetlevet a kalászokra minden oldalról elegendõ fedettséggel felvinni, akkor nem a szer felelõs a gyenge hatásért. Mivel a 2008-as eredmények értékelése még nem készült el, a 2007-es adatokat mutatjuk be az 4. ábrán. A kísérleteket 250 l/ha permetlé és 7–8 km/óra sebesség mellett végeztük.

 

 


 

 

 Az ábrából három fontos tanulság vonható le. Elõször a szerek között határozott hatáskülönbségek vannak. Errõl már volt szó, ezért ezt nem részletezzük. A második szerint a két hagyományos szórófej, bár átlagosan azonos teljesítményt nyújtanak, a hatékonyabb szereknél tapasztalt jobb hatás miatt az XR TeeJet adja a jobb minõségû munkát, a kevésbé hatékony szereknél, amelyek azonban egy gyengébb járványt még meg lehet fogni, egyformák. Ugyanide tartozik az, hogy az XR TeeJet fúvóka sokkal jobb hatásra is képes, mint ahogy azt feltételeztük a gyakorlati eredmények alapján, tehát a technológiai fegyelem betartásával, az idõzítés pontosságával és kiváló minõségû munkával itt is lehet lényeges eredményjavulást elérni. A Turbo TeeJet Duo fúvóka lényegesen jobb teljesítményt ad a gyengébb fungicideknél, de a jó szereknél alig van érzékelhetõ különbség. A technológia elõnye, hogy a permetezõkeretet 30–50 cm magasságban lehet járatni, így egyenetlen talajon is még elfogadható munkát ad. A legjobb minõségû munkát mindenképpen a Turbo Floodjet fúvóka adja, ez minden fungicidnél megfigyelhetõ. Ennél azonban a kalászszint felett 20–30 cm-rel kell a fúvókának lenni, ez a keret függõleges kilengésére már érzékeny. Ezt a nagyüzemi alkalmazásánál többször tapasztaltuk. A megoldást több irányban kell keresni. Az egyik az, hogy a keretet megemeljük 10–15 cm-rel, de a fúvókát egy ugyanekkora méretû toldalékra szerelve a probléma súlyát mérsékelni lehet. Lehet egyenletesebb talajmunkát végezni, de ez csak a sík területeken lehetséges, a dombos vidéken ez nem oldható meg. Lehet olyan permetezõgépet használni, amelybe a permetezõkeret kilengését csillapító automatika van, ezzel is lehet a munka minõségét javítani. Továbbá olyan eddig még nem tesztelt szórófejeket is ki kell próbálni, amelyek a célnak, a kalászok oldalirányú fedettségének biztosítását is képesek megoldani. Az említett fúvókákat több helyen is be lehet szerezni, mi (ez nem a reklám helye) a gödöllõi Farmcenter Kft-vel vagyunk kapcsolatban, õk a szakmai helyzetet pontosan ismerik és a fúvókák kiválasztásában a szükséges segítséget meg tudják adni.

Végül úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a természet erõinek. Számos olyan lehetõségünk van, amellyel már ma is lényegesen csökkenthetõk a kockázatok. Kétségtelen, számos fontos tennivaló van még elõttünk. Azonban abban is bizonyosak vagyunk, hogy kitartó munkával, akár a nemesítésben, akár az agronómiában, akár a vegyszeres növényvédelemben lényegesen elõbbre tudunk lépni. Nem gondoljuk, hogy nagy csodák vannak. Sok apró-nagyobb lépés révén tudjuk elérni a célokat, számos elem bölcs összehangolásával.Dr. Mesterházy Ákos

MTA lev. tagja