MENÜ

BEFEJEZÕDÖTT AZ ARATÁS

Oldalszám:
2014.04.09.

 


Piaci érdektelenség jellemzi jelenleg a magyar gabonapiacot a nyári betakarítású gabonafélék aratását követõen a gabonakereskedõk szerint. Az aratás után ugyanis csak a malmok vásároltak még az új búzából, pedig az 5,6 millió tonnás országos össztermés jelentõs kínálatot sejtet.

A vásárlók hiányát a kereskedõk azzal magya-

rázzák, hogy a 40 ezer forint körüli tonnánkénti ár jelenleg még túl magas mind bel- mind pedig külföldön. A környezõ orszá-

gokban ugyanis, ahol a magyar gabona hagyományos felvevõpiaca található, szintén jó volt a termés, ezért ott is nyomottak az árak. Így ebbe a térségbe nem lehet eladni jelenleg a magyar búzát. Távolabbi országokba pedig – bár lenne kereslet a magyar gabona iránt, de – a magas szállítási költségek miatt az árak versenyképtelenek. A szállítási költség ugyanis 25–30 euróval, azaz mintegy 6–7 ezer forinttal megemeli a magyar búza árát.

A Gabonaszövetség szakértõi úgy vélik, hogy az idén mintegy 2,5–3 millió tonna gabona kivitelével lehet Magyarországon számolni. Ebbõl 60–70 százalék körüli mennyiség lehet az étkezési minõségû búza. A gabonakivitel lehetõségét nagy mértékben befolyásolhatja, hogy Magyarországon elõreláthatólag még a pesszimista becslések szerint is legalább 8 millió tonna kukoricát takarítanak be az idén. Az optimistábbak azonban úgy vélik, hogy a kukoricatermés országosan eléri vagy meghaladja majd a 9 millió tonnát. Így összességében akár 16–17 millió tonna összgabona-termésre is számítani lehet 2008-ban.