MENÜ

Körkérdés az õszi vetõmaghelyzetrõl a vetések elõtt

Oldalszám:
2014.04.09.

Várhatóan problémamentes lesz a vetõmagellátás

 

 

Nem kell problémáktól tartani sem mennyiségi, sem minõségi tekintetben vetõmagellátás terén az õszi vetési idõszakot megelõzõen. Körkérdésünkbõl kiderül, hogy a szakemberek szerint a kalászosok aratását követõen optimisták lehetnek a gazdálkodók. Ám jobban járnak a termelõk, ha óvatosak, és saját termésük visszavetése helyett fémzárolt vetõmagot alkalmaznak. Ez garantálhatja ugyanis a késõbbi termés jó minõségét, s így lehet a legnagyobb esélyük arra, hogy nem kell majd további gondokkal is szembenézniük. 

 


 

 

 

Egyelõre még alig ért véget az aratás, így biztosat nem lehet tudni a vetõmaghelyzetrõl, hiszen ezen a téren még nem történtek meg az elõkészületek – elemezte a helyzetet a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedõk Szövetségének fõtitkára, Pótsa Zsófia. Pozitívan értékelte, hogy bõ a termés, és a tavalyi esztendõvel összehasonlítva is kedvezõek a nyári betakarítású növények hozamadatai. „Nem csupán a búza esetében könyvelhetünk el magas termésmennyiséget, hanem más gabonafélék esetében sem kell hiánnyal szembesülnünk. Ha ebbõl indulunk ki, akkor abban reménykedhetünk, hogy nem lesz gond a vetõmaggal sem az õszi vetési idõszakot megelõzõen” – összegezte Pótsa Zsófia.

Az õszi búza átlagminõségét tekintve negatív tendenciával kell szembesülniük a gazdálkodóknak: idén rendkívül változó az eredmény, van jó és rosszabb hozam egyaránt, de az átlagot tekintve az elõzõ esztendõhöz képest visszaesés figyelhetõ meg. Csökkenõ tendenciára figyelmeztet a fõtitkár az árak vonatkozásában is, és ha a gabona ára változik, akkor azzal általában azonos irányba változik a vetõmag ára is. Az idei összegek az adásvételek során Pótsa Zsófia megítélése szerint azok biztosan alacsonyabbak lesznek a 2007-ben rögzítettnél. Tavaly egyébként márciusban emelkedni kezdett a búza ára, volt, hogy a 70 ezer forintot is meghaladta az egy tonnáért elkért összeg. Az elõzõ évi csúcshoz képest azóta jóval kisebb összegekért cserél gazdát a leggyakoribb gabonanövény, volt, hogy 30-40 ezer forintnál többre nem számíthattak idén az eladók a kenyérgabona esetében.

A mennyiség és a minõség tekintetében az idei esztendõben nincs ok a panaszra, legalább is, ami a kalászosokat illeti – fejtette ki a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának vezetõje, Ertseyné Peregi Katalin. Szerinte így a vetõmag esetében sem lesz ok aggodalomra. Sokkal inkább az a kérdés, ennyivel a vetési szezon kezdete elõtt, hogy milyen lesz a fémzárolási szándék. Az igazgató úgy vélte, hogy egyelõre még nemcsak ezt nem lehet tudni, hanem az árakról is korai lenne beszélni. Ami biztos, az az, hogy a kalászosok esetében csírás szemek nincsenek, szépek, kiteltek a szemek, és gombás fertõzések sem pusztították a termést. „Ha mindezeket egybevetjük, bizakodóak lehetünk, hiszen ez arra engedhet következtetni, hogy jó lesz a csírázó képesség” – vonta le a következtetést az MgSzH szakmai igazgatósának vezetõje. A szakember bízik abban, hogy nem csupán a mennyiség és a minõség terén lehet majd pozitív a mérleg a vetési idõszak végén, hanem remélhetõleg el fogy majd a fémzárolt vetõmagkészlet is.

Elegendõ vetõmag áll rendelkezésre az õszi szezon elõtt, így ennek hiányától nem kell tartani az õszi szezon elõtt – foglalta össze Vancsura József, a Gabonatermesztõk Országos Szövetségének elnöke aláhúzva: sokkal inkább az a kérdés, hogy igénylik-e

azt a gazdálkodók. Egyes elõrejelzések szerint ugyanis alacsony a felújítási szint, aminek az okát nemigen lehet tudni – tette hozzá a szövetség vezetõje, aki szerint ebben az esztendõben az lehet a kérdés, hogy mennyire lehet minõségi javulásra számítani. Erre akkor van a legnagyobb esély, ha a gazdálkodók viszonylag nagy arányban keresik majd a fémzárolt gabonavetõmagot. Ennek alkalmazása lehet ugyanis az egyetlen biztos garancia a jövõ évi termés minõségére.

Vancsura József felhívta a figyelmet arra, hogy korai lenne még biztosat mondani az õszi vetés sikerességérõl, hiszen éppen, hogy csak lezárult az aratás idõszaka. A vetõmagok csomagolása, közkeletû szakzsargonban, kiszerelése ezután következik. Ám, ha a gazdák legalább a tavalyihoz hasonló mennyiségben vetnek az idén is fémzárolt vetõmagokat, akkor nagy valószínûséggel kedvezõ idõszak elé nézhet az ágazat. Ez rendkívül lényeges a szakember szerint azért is, mert hatással van az árakra: magasabb összeget ugyanis csak jó minõségû gabonáért lehet elkérni. A tapasztalatok szerint pedig a takarmánybúza árának nagyjából másfélszeresét kellett fizetni a minõségi búzáért. Ez egyébként nemcsak a búza árára nyomhatja rá a bélyegét, hanem az õszi árpa és más kalászosok esetében ugyancsak meghatározó lehet.

Jó termésnek örvendhettek a gazdálkodók idén, és országosan összességében is elégedettek lehetünk az õszi kalászosok esetében – foglalta össze a Vetõmag Szövetség és Terméktanács elnöke Ruthner Szabolcs, és hozzátette: minden más kalászos esetében is elégedettek lehetünk a 2008-as esztendõ eredményével, már csak azért is, mert az esõs idõszak ellenére nem kellett jelentõs problémákkal szembesülnünk. Jó hír az is, hogy az átmenõ készlet nem volt jelentõs mennyiségû, azaz tavaly sikerült mindent értékesíteniük a termelõknek. Sem ellátási nehézségek, sem minõségi gondok nem nehezítik – a várakozások szerint – a termelõk helyzetét.

Évek óta ugyanakkor sikertelen az a próbálkozás, hogy a szakértõk megértessék a gazdákkal: saját érdekükben tanácsos minõsített, fémzárolt vetõmagot használniuk. Általában amiatt tesznek le errõl a gazdálkodók, mert úgy érzik, felesleges vetõmagra költeniük, illetve arról külön gondoskodniuk akkor, amikor a termés nyomán ezt maguk számára elõ tudják állítani. Egyelõre még kevesen értik, hogy minõségét tekintve a saját termesztésû mag korántsem lehet vetélytársa az erre a célra elkülönített és ellenõrzött vetõmagoknak. A legtöbben az egyszerûbb utat választva a saját magot vetik vissza, nem gondolva az esetleges késõbbi problémákra – összegezte a terméktanácsi elnök, aki szerint erre ösztönözheti a gazdálkodókat az is, hogy a 2008-as esztendõben szinte biztosan értékesítési nehézségek lesznek, azaz marad gabona a termelõk raktáraiban.

Ruthner Szabolcs óva inti a gazdákat attól, hogy a saját mag vetése mellett tegyék le a voksukat a vitathatatlan minõségû fémzárolt mag helyett. A csapadék hatására ugyanis gombabetegségek vehették célba a kalászosokat, közülük is az egyik legnagyobb problémát a fuzáriumfajok okozhatják. Könnyen elõfordulhat, hogy ezt az egészségre is káros anyagokat tartalmazó toxintermelõ gombát nem veszik észre a termelõk, és jó minõségûnek látván visszavetik a magot. Ám aki ilyen fertõzött magot vet el, az biztosan pórul jár, rosszabb esetben ki sem csírázik a mag, kelési problémákkal kell szembenézni. Ám jobb esetben is egészségügyi kifogások adódhatnak, és lehetséges, hogy nem tudja majd jövõre a piacon eladni a gabonáját, aki az idén takarékoskodott a fémzárolt vetõmagon.

Összességében a terméktanácsi elnök szerint úgy lehetne jellemezni a helyzetet, hogy kínálat tekintetében minden rendben lesz a vetõmagok piacán, minden azon múlik majd, hogy a kereslet miként alakul. Egyelõre errõl még korai lenne bármit mondani, mert a termelõk kivárnak. Ahogy más években is megszokott, idén szintén arra lehet számítani, hogy az utolsó napokra koncentrálódik a kereslet. A termelõk ugyanis rendszerint a vetés elõtti idõszakban döntik el, hogy vásárolnak-e fémzárolt vetõmagot vagy sem.

Emiatt persze – várhatóan – a kínálat sem tud lépést tartani a kereslettel, a kereskedõk ugyanis érthetõ okokból nem csomagolják be elõre óriási mennyiségben a vetõmagot. Azaz, ha nem tudják kiszámítani az igényeket, akkor folyamatosan, a készlet fogyásához igazodva készítik az utánpótlást, emiatt ha drasztikusan megugrik a kereslet, elõfordul, hogy várniuk kell a vevõknek. Egy-két hét alatt ugyanis képtelenség a teljes vetõmagkészletet csomagolni és fémzárolva azt piacra dobni.

Ezért Ruthner Szabolcs szerint tanácsos lenne, ha a termelõk idejekorán felmérnék a helyzetet, eldöntenék, és azután jeleznék, hogy milyen mennyiségben van szükségük fémzárolt vetõmagra. Így könnyebben meg tudnak állapodni az árakról és a szállításról egyaránt. A szakember szerint már augusztus második felében érdemes lett volna erre gondolni, hogy az október közepétõl kezdõdõ vetések idejére minden készen álljon a munkához.