MENÜ

Nagy teljesítményû magajáró szecskázógépek

Oldalszám: 86-87
2014.04.08.

A mezõgazdasági gépgyártásban, a mezõgépfejlesztésben a magajáró szecskázógépek területén újabb és újabb típusokkal jelentkeznek a gyártók.

A magajáró szecskázógépek fejlesztésében testet ölt a gépészmérnöki munka alkotóképessége, mely ma már nem nélkülözi a számítógépes alkalmazástechnikát sem. Szecskázógép gyártást és fejlesztést alapvetõen négy cég folytat: a Claas KGaAmbH Harsewinkel; a John Deere & Co. Zweibrücken; Bernard Krone Holding & Co. KG Spelle Németország és New Holland NV. Zedelgem, Belgium. A magajáró szecskázógépek fejlesztési irányai az alábbiak szerint foglalható össze.



Mindezen fejlesztési irányok találkoznak a felhasználói igényekkel. Ma a modern állattartós technológiákban a nagyhozamú (7000 l/év feletti) minõségi tejet termelõ tehenek etetését TMR takarmányozási eljárással biztosítják. A TMR takarmányozási technológiában egész évben szükség van a tartósított, jó minõségû kukoricaszilázsra és a szálastakarmányból készült szintén jó minõségû szenázsra. A nagy volumenû kukoricaszilázs és szálastakarmány szenázs elõállítása azonban csak a már említett nagy teljesítményû magajáró szecskázógépek alkalmazásával lehetséges.

Az említett fejlesztési irányokat a következõ konstrukciós megoldásokkal valósítják meg az újabb gyártmányokon.

A magajáró szecskázógépek tömegteljesítménye az anyagtovábbító berendezések, etetõszerkezet, szecskázó és zúzóberendezés geometriai méreteitõl és a beépített dobóventilátor teljesítményétõl függ alapvetõen. Éppen ezért szinte valamennyi szecskázógép-gyártó az újabb típusokon növelte ezen berendezések geometriai méreteit. A magajáró szecskázók gépcsalád elven épülnek fel, ami azt jelenti, hogy a fontosabb szerkezeti részeik geometriai méretei megegyezõ, ill. gyakran a beépített fõdaraboknál is (pl. járószerkezeti hajtás, hidraulika rendszer, vázkeret stb.) csak kisebb eltérések vannak. Az adagoló, ill. etetõszerkezet általában 4 hengeres kivitelû, kivéve a Krone BIG-X sorozat tagjait, melyek 6 hengeres adagolóval kerülnek gyártásra. Az adagolószerkezet hajtása a John Deere 7000 sorozatának két tagját kivéve a 7250 és a 7350 változatoknál, melyek hajtása mechanikusan történik; hidrosztatikusan van megoldva, tehát a szecskahosszúság fokozatmentesen a Claas Jaguar 950, 960, 970 típusoknál 3–37 mm, a 980 típusnál 3–32 mm között; a John Deere 7450, 7550, 7750, 7850-nél 1–30 mm; a Krone BIG-X 500-nál 3,5–21 mm, a 650-esnél 3,5–28 mm, a 800-asnál 3,5–28,3 mm, az 1000-nél 3,5–24 mm között állítható.

Az aprítás minõségét és a gép tömegteljesítményét – az elõzõeken túl – a szecskázódob konstrukciója, ill. az állókés elhelyezése határozza meg. Az újabb fejlesztésû magajáró szecskázók aprító szerkezetének fontosabb geometriai méreteit az 1. táblázatban foglaltuk össze. Látható, hogy az aprító szerkezetekre a „V” alakban, ill. a lépcsõsen elhelyezett egyenes élû késekkel szerelt dobok a jellemzõek.

 

 


 


 

 

 



Géprõl-gére, típusról-típusra

Az egyes gyártmányoknál a gépcsalád tagjai (Claas Jaguar 900 sorozat, Krone BIG-X sorozat, New Holland FR sorozat) azonos geometriai méretû dobokkal rendelkeznek, míg a John Deere 7000 sorozat két nagyobb tagjának dobszélessége növelt mértékû. Az aprítás növelésének céljából elsõsorban a betakarított növények bioenergetikai felhasználásakor – sok késes dobok – is alkalmazhatók. A takarmánynövények betakarításakor teljes növényi zúzalékkészítéshez szálastakarmányoknál különbözõ zúzóbetétek, dörzsfenék; a silókukoricánál pedig szemroppantó hengerek építhetõk be. A szemroppantó hengerek hézagállítása elektromos mûködésû motorokkal és távvezérléssel végezhetõ. Szálastakarmányok szecskázásánál a szemroppantó hengerek kiszerelhetõk szinte valamennyi típusnál.

A magajáró szecskázóknál a nagy tömegteljesítmény (150–250 t/h) eléréséhez nagy teljesítményû meghajtó motorok használata szükséges. Az újabb fejlesztésû változatoknál a Claas 900 sorozatú gépekbe Mercedes motorokat építenek be. A kisebb teljesítményû gépekbe nyolchengeres „V” motorokat építenek be. A Claas Jaguar 900-as sorozat nagyobb, 970, 980 típusai két hathengeres Mercedes OM 460 LA, Common Rail motorral vannak felszerelve. Ennek az építési módnak az az elõnye, hogy szecskázáskor a nagy motorteljesítmény-igény kielégítésére mindkét motor teljes teljesítménnyel üzemel. A vándorlásoknál, áttelepüléseknél viszont csak egy motor dolgozik. Ez a megoldás üzemanyag megtakarítást eredményez, ami a bérvállalkozói sok vándorlással járó üzemeltetés során jelentõs mértékû lehet.

A bérvállalkozói igények kielégítésére a Claas és a Krone cégek is gyártanak átrakótartályos magajáró szecskázókat. Az átrakótartályos gépekkel a szecskázott anyag a tábláról kiközelítve, a tábla szélén várakozó közúti szállító jármûbe tölthetõ át, megkímélve a kényesebb futómûvel szerelt szállítóeszközöket a nehéz mezõgazdasági terepen való közlekedéstõl.

 

 


 


 



A John Deere 7000-es sorozat 7250-7750 típusaiban hathengeres John Deere Powertech, a 7850 változatban hathengeres Cummins QSX 15 (szintén Common Rail) motorok kerülnek beépítésre. A Powertech, ill. a QSX 15 Cummins motorok plusz teljesítményt biztosítanak a szecskázáshoz, míg vándorláskor szintén alacsonyabb teljesítményszinten dolgoznak.

A Krone BIG-X sorozat tagjai szintén Mercedes motorokkal vannak felszerelve az 500-as változat OM 460 LA hat-hengeres soros, a 650 változat OM 502 LA nyolchengeres V motorral, míg a két nagyobb teljesítményû tag a 800 és 1000-es típus kettõ-kettõ OM 460 LA hathengeres soros motorral kerülnek kialakításra.

A New Holland FR 9000-es sorozat 9040-9060 tagjai soros hathengeres Iveco Cursor motorral vannak felszerelve, melyek teljesítményben és hengerûrtartalomban térnek el egymástól. A nagyobb FR 9080 típusba soros C8 Caterpillar, míg az FR 9090 változatba 8-hengeres Caterpillar „V” motort építettek be. Az újabb fejlesztésû magajáró szecskázók motorteljesítményére vonatkozó fontosabb adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A nagy teljesítményû magajáró szecskázók a technológiai alkalmasság bõvítése céljából mind munkaszélesség, mind a betakarítható növényféleség szempontjából igen széles adapterválasztékkal rendelkeznek. Valamennyi gyártmány és típus üzemeltethetõ zöldtakarmány betakarításához és gabona teljes növényi zúzalékkészítéshez alternáló kaszaszerkezettel szerelt vágóasztallal, fonnyasztott takarmányok, lucerna, füvestakarmány-keverékekhez különbözõ munkaszélességû, fix, ill. felhajtható vázkeretû rendfelszedõ adapterekkel; silókukorica betakarításhoz, cirokkal vegyesen vetett silókukoricához, kukorica teljes növényi zúzalékkészítéshez soros, ill. sorfüggetlen, fix vagy felcsukható kukorica adapterrel.

A nagy teljesítményû magajáró gépek a – manapság egyre nagyobb mértékben jelentkezõ – fásszárú energianövények termesztésére és betakarítására vonatkozó igények kielégítésére többségében felszerelhetõk ilyen jellegû adapterekkel is.

Az újabb fejlesztésû magajáró szecskázók nagy tömegteljesítménye, ill. a beépített motorteljesítményük csak nagy munkaszélességû adapterekkel használható ki. A nagy munkaszélességû adapterekkel történõ üzemeltetést a GPS alkalmazása, az automata kormányzás, pontos fogáskiosztás, automata vágási magasság, szintezés és érzékelés segíti.

Az adapterekre vonatkozó fontosabb mûszaki adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Az újabb fejlesztésû magajáró szecskázók járószerkezeti hajtása kizárólag hidrosztatikusan történik a 40 km/h sebességtartományban. A hidrosztatikus járószerkezeti hajtás biztosítja szecskázás közben az állandó névleges motorfordulatszám, és szükség esetén a maximális motorteljesítmény és gépterhelés szintentartása mellett, a változó hozamokhoz igazodó munkasebesség-szabályozást. Mai szecskázók közül szinte valamennyi változat kapható 4 x 2 és 4 x 4 járószerkezeti hajtással. A négykerék hajtású változatok – az õszi nehéz talajállapotok mellett – használhatók elõnyösen.

Az újabb fejlesztésû magajáró szecskázó gépeken az üzemelést a gondosan kiépített kézi és automatikus távvezérlõ rendszerek segítik elõ. A távvezérlõ és íves formációs rendszer zavartalan mûködésérõl – szinte kivétel nélkül – ISOBUS átviteli rendszer gondoskodik.

A mai korszerû magajáró szecskázók tehát az elérhetõ tömegteljesítmény, a munkaminõség, a kedvezõ hajtóanyag-felhasználás, a gépkezelõre vonatkozó ergonómia szempontjából minden igényt kielégítenek, ennek megfelelõen a beszerzési árak sem alacsonyak, típustól, felszereltségtõl függõen 50–80 millió forint között változhat. Erre vonatkozó pontosabb értékeket a „Mezõgazdasági gépek katalógusá”-ból kaphatnak, melynek folyamatosan frissített változata az MVH honlapján érhetõ el.



Dr. Kelemen Zsolt,

MGI – Gödöllõ