MENÜ

Az õszi búza tápanyagellátása

Oldalszám: 43
2014.04.09.

A búza az egyik legelterjedtebb és legrégebben termesztett kultúrnövény, mely meghatározó jelentõségû az emberiség élelmiszer-ellátásának szempontjából.

 

Hazánkban is a búza a legfontosabb növény – régi nevével az „élet”–, amelybõl igyekszünk minél többet és minél jobb minõségût termelni. Nagy terméshozam és jó minõség csak megfelelõ tápanyag-ellátottság mellett érhetõ el, ezért tekintsük át röviden a búza tápanyagigényét!

A búza fajlagos tápanyagigénye egy tonna szemtermésre és a hozzá tartozó szár- és gyökértömegre vetítve 25–29 kg N, 12–15 kg P2O5, 18–22 kg K2O. Ezeket a számokat, valamint a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét figyelembe véve 5 t/ha szemterméshez kb. 120–130 kg N, 60–70 kg P2O5, és 100 kg K2O szükséges. Ezenkívül még 30–40 kg meszet, 10–12 kg ként és magnéziumot vesznek fel a növények. A mikroelemek közül kiemelkedõ a búza réz-, mangán- és cinkigénye.

Termesztett növényeink közül a búza reagál legérzékenyebben a N-re, a mûtrágyaszórás egyenetlenségét a „csíkos” táblák azonnal jelzik. A N elsõsorban a búza vegetatív tömegének kialakításában jelentõs, fõleg a bokrosodás és a szárba indulás fázisában. A kalászkezdemény kialakulása már a bokrosodás alatt megindul, a fejlõdéséhez szükséges tápanyagokról folyamatosan gondoskodni kell. A kalászkezdemény fejlõdésének korai fázisában fellépõ N-hiány késõbb nehezen pótolható. Õsszel tehát mindenképpen javasolt 30–40 kg N-hatóanyag kijuttatása; különösen, ha sok szármaradvány maradt a területen. A fennmaradó mennyiséget tavasszal, lehetõség szerint 60–40%-os arányban megosztva juttassuk ki. A sütõipari minõségre kedvezõ hatással van a szárbainduláskor kijuttatott nitrogén, feltéve, hogy a többi makroelem is rendelkezésre áll.

A búza optimális fejlõdéséhez 2:1 N:P arány a legkedvezõbb. A nitrogént csak megfelelõ foszforellátottság esetén tudják hasznosítani a növények, ezért fontos, hogy a kedvezõ tápanyagarány eléréséhez és fenntartásához elegendõ foszfort is juttassunk ki az õszi alaptrágyázás során.

A Linzer Agro Trade Hungary Kft. által végzett karcagi tápanyag-ellátási kísérletek is bizonyítják, hogy a 2:1-es N:P arány jelentõsen magasabb terméseredményt ad azonos feltételek mellett, mint a csak nitrogénnel történõ trágyázás (grafikon). A kísérlethez LINZER MAX és LINZER NAC 27% N mûtrágyákat alkalmaztunk.

 

 


 

A Linzer Agro Trade Hungary Kft. kiváló minõségû, jól szórható mûtrágyákat ajánl az õszi búza trágyázásához. Kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú talajokra a LINZER STAR, (15/15/15+3S), káliummal jól ellátott talajokra a LINZER MAX (18/25/0+2S) és LINZER TIP (20/20/0+3S) termékünket ajánljuk, célzott mezo-és mikroelempótlásra pedig a YaraVita termékcsalád tagjait. Keresse bizalommal értékesítõinket!

 

Vári Rita

Linzer Agro Trade Hungary Kft.

www.linzerware.hu