MENÜ

Megújult fajtakínálat és terménykereskedelem a Karintia Kft-ben

Oldalszám: 20
2014.04.09.

A vasvári székhelyû Karintia Kereskedelmi, Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft. 1995 óta vesz részt aktívan Nyugat- és Közép-Európában a szántóföldi növénytermesztés termékeinek bel- és külkereskedelmében, valamint kalászos fajtái révén a gazdák jó minõségû fémzárolt vetõmaggal történõ ellátásában.

 

Cégünk 2000 január 1-jétõl az egyik legnagyobb, több, mint 40 éves múlttal rendelkezõ svájci-ausztriai kereskedõház, az Agrarcommerz AG – Mauthner Csoport érdekeltségi körébe került, ami a stabil pénzügyi háttér mellett új lendületet adott a vetõmag-gazdálkodási, -termeltetési és terménykereskedelmi tevékenységünknek, melyek a cég fõ tevékenységi köreinek tekinthetõk.

A Karintia Kft. több kiváló kalászos faj, ill. fajta kizárólagos képviselõje Magyarországon, melyhez a genetikai alapot a cégcsoporthoz tartozó Probstdorfer Saatzucht, ill. a Saatzucht Donau biztosítja. A vetõmag-gazdálkodási tevékenység során kiváló minõségû õszi és tavaszi vetõmagokat szaporít, dolgoz fel és forgalmaz, melyekkel jelen vagyunk az egész országban közvetlenül, illetve forgalmazóinkon keresztül.

Terménykereskedelmi üzletágunk a saját fajtáink felhasználásával elõállított termények mellett az egész ország területén vásárol terményeket (étkezési és takarmánybúzát, takarmánykukoricát, napraforgót, repcét, takarmányárpát stb.) külföldi és belföldi partnerei számára, melynek során a saját fajtáink felhasználásával elõállított terményt elõnyösebb feltételekkel vásárolja vissza.

Fajtakínálatunk az elmúlt évben jelentõsen átalakult. Az átalakításnak kettõs célja volt. Egyfelõl, hogy egy viszonylag szûkebb, a lehetõségeinkhez mért fajtaszortimenttel a legszélesebb termelõi igényeket elégítsük ki, másfelõl célként vetõdött fel a cégcsoporthoz tartozó Probstdorfer Saatzucht nyújtotta genetikai potenciál jobb kihasználása. Ezt a kettõs célt részben új, a Karintia Kft. fajtakínálatában eddig nem szereplõ új növényfajok bevonásával, részben pedig a meglévõ õszi búza fajtakínálat kiszélesítésével értük el.

A bõvítés során õszi árpából egy új kétsoros fajta, a Cordula került be a Karintia Kft. kínálatába, amely elsõsorban kiváló termõképességével és nagyon jó beltartalmi paramétereivel hívja fel magára a figyelmet. Triticaleból a Polego nevû fajta ez év tavaszán kapott állami elismerést, így a jövõben egy nagyon jó termõképességû (+ 9,2% terméstöbblet MgSzH kísérletekben) triticale fajtával is ki tudjuk szolgálni partnereinket.

Õszi búza esetében a magyar lisztminõsítési rendszertõl eltérõ, a külföldi piac (Dél-Európa, elsõsorban Olaszország) által diktált, elsõsorban alveográfos lisztvizsgálati paraméterek kielégítése érdekében két prémiumbúzával bõvítjük a kínálatot.

A prémium minõség külföldön nem újkeletû. A Mauthner-csoport cégei régóta szállítanak prémium minõséget adó „prémium búzát” (Premiumweizen) elsõsorban olasz piacokra (Kaisergetreide).

Külföldi partnereink piaci igényeit felismerve és ahhoz alkalmazkodva a Mauthner csoport és a Probstdorfer Saatzucht, az Ausztriában már jól mûködõ, prémium fajtára alapozott termeltetési és felvásárlási rendszer közép-európai kiszélesítését tervezi.

A Közép-Európai Prémium Búza Program (Central European Premium Winter Wheat röv. CEPW R) – melynek hazai képviselõje a Karintia Kft. – fõ célja ellenõrzött körülmények között, visszakereshetõ, a termelési folyamat minden részében dokumentált úton elõállított, probstdorfi fajták felhasználásával termelt, egységes prémium árualap elõállítása és szerzõdés alapján történõ visszavásárlása.

A cél elérése érdekében a korai éréscsoportban a Josef, míg a középérésû csoportban a Fridolin nevû prémium búzák állnak rendelkezésre. A prémium minõség mellett mindkét fajta kiváló termõképességgel rendelkezik.

A „hagyományos” értelemben vett (MSZ 6383/1998. sz. alapján vizsgált) minõségi búza kategóriában továbbra is két régi fajta, a Dunai és a Brutus szerepel, míg malmi búza kategóriában a meglévõ Lindana, illetve Carolina fajták kifutó listára kerülnek, helyettük a múlt év végén állami elismerésben részesült Komárom és Wenzel fajták bevezetését tervezzük.

Õszi búza fajtakínálatunkban külön kategóriát képvisel a 2006. év végén állami elismerést kapott Balaton nevû malmi búza fajtánk, mely elsõsorban óriási termõképességével hívja fel magára a figyelmet. (MgSzH kísérletek 13%-os terméstöbblet a st.-ekhez képest ). A fajta reményeink szerint a mennyiségi búzatermelés meghatározó fajtájává válhat.

Tavaszi kalászosok esetében a Karintia Kft. által régóta kizárólagosan képviselt Leguan nevû tavaszi búza mellett forgalmazói megállapodás alapján a Xanadu tavaszi árpa is megtalálható lesz. A Leguan ma is az egyik legtermõképesebb tavaszi búza, mely rendkívül jó fagytûrõ képességgel, és figyelemre méltó minõséggel rendelkezik, a Xanadu a söripar számára teremt jó minõségû alapanyagot.

Bízunk abban, hogy szélesedõ fajtakínálatunk lehetõvé teszi, hogy a mindenkori termõhelyi és technológiai viszonyokhoz legjobban illeszthetõ fajta kerüljön kiválasztásra, melynek segítségével magasabb jövedelem realizálható. Ehhez kívánunk sok sikert.Bene Zoltán cégvezetõ

–Nagy László vetõmag üzletágvezetõ

Telefon: 94/371- 652

www.karintia.hu