MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6
2014.04.08.

Októberre a kiegészítõ nemzeti támogatások mértéke már meghatározott formát kapott. A különbözõ rendeletmódosítások megváltoztatták a kérelmek beadási határidejét. Tehát az iskolatej program és a vidékfejlesztési támogatás esetében figyelni kell a támogatási kérelmek pontos beadási határidejére, 107/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet.

 1. Egységes területalapú támogatás

1. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 132,83 euró vehetõ igénybe.

II. Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatás

Hízottbika-tartás támogatása


2. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a alapján történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 46 900 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Tejtermelés támogatása

3. § A tejtermelõ történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 8,03 Ft támogatásra jogosult kilogrammonként.

Anyatehéntartás támogatása

4. § Anyatehenenként termeléshez kötötten legfeljebb 31 500 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 9350 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás

5. § Történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 17 050 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Anyajuhtartás támogatása

6. § Anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1640 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1315 Ft.

Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás támogatása

Történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 1400 Ft /anyajuh kiegészítõ támogatás vehetõ igénybe.

Egyes szántóföldi növények termeléstõl elválasztott támogatása

A történelmi bázisjogosultságonként a szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen legfeljebb 11 200 Ft vehetõ igénybe.

Dohány termesztésének támogatása

A Burley dohány-termesztési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 715 000 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 205 000 Ft vehetõ igénybe.

A Virginia dohány-termesztési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 898 500 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 266 000 Ft vehetõ igénybe.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

A héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 30 100 Ft vehetõ igénybe.

Rizs termesztésének támogatása

A rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 58 100 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 18 400 Ft vehetõ igénybe.

121/2008. (IX. 16.) FVM rendeletAz anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

2. § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(5) A támogatás mértéke 3000 Ft/anyakecske.

(7) Egy anyakecske után a tárgyévben csak egy alkalommal fizethetõ támogatás.

(8) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2009. január 1-jétõl 2009. június 30-ig kerül sor.

3. § (1) A támogatási kérelmet az MVH által közzétett nyomtatványon 2008. október 31-ig kell postai úton benyújtani az MVH-hoz.

122/2008. (IX. 16.) FVM rendelet

Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról


2. § (1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(3) A támogatás mértéke 1240 Ft/anyajuh.

(4) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2009. január 1-jétõl 2009. április 30-ig kerül sor.112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról.

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl.

116/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

A 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról.118/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról.119/2008. (IX. 11.) FVM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról.

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet

A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl.

Berta Dávid MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia

NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László

NyMe-MÉK PhD hallgató