MENÜ

Õszi búza szántóföldi kísérletek eredményei, 2008

Oldalszám: 30
2014.03.31.

A Linzer Agro Trade Hungary Kft. évek óta végez szántóföldi kísérleteket annak érdekében, hogy tápanyagellátási kérdésekben munkatársaink a lehetõ legjobb szaktanácsot tudják adni a termelõknek. Kísérleteinket a neves hazai agráregyetemekkel, valamint magángazdaságokkal együttmûködésben végezzük.

 

 

 

 

 Ebben a cikkben az õszi búza kísérletek közül a karcagi és a keszthelyi eredményeket szeretnénk bemutatni.A Debreceni Egyetem AMTC Karcagi Kutató Intézettel közösen beállított kísérlet célja a csak nitrogénnel, illetve a 2:1 arányban nitrogénnel és foszforral történõ trágyázás terméseredményre gyakorolt hatásának összehasonlítása volt. A kísérletet idén másodszor állítottuk be. Az idei adatokat az 1. ábra tartalmazza.

 

 


 

 

Az 1. kezelés volt a kontroll, ami a tenyészidõszakban egyáltalán nem kapott mûtrágyát. A 2. kezelésben LINZER NAC (27N+12,5CaO) termékünket alkalmaztuk kétszeri megosztásban. Õsszel 120 kg/ha, tavasszal pedig 215 kg/ha dózist juttattunk ki, így értük el a 90 kg/ha N hatóanyag-mennyiséget. A 3. kezelésben LINZER MAX  (18/25/0+2S+Zn) NP mûtrágyánkat használtuk alaptrágyaként 180 kg/ha dózisban, fejtrágyázásra pedig a LINZER NAC-t (27N+12,5CaO) alkalmaztuk, 215 kg/ha adagban. Így a 3. kezelés összesen 90 kg/ha N hatóanyagot, és 45 kg/ha foszfor hatóanyagot kapott, eleget téve a búza által igényelt 2:1 tápanyagarány feltételének. Az ábrán látható, hogy a mûtrágyázás a kontrollhoz képest 0,8–1,1 tonna terméstöbbletet hozott. A kísérlet eredményei is alátámasztják, hogy a búza meghálálja a 2:1 N/P tápanyagarány alkalmazását. A karcagi kísérletben a 3. kezelés idén 300 kg többlettermést hozott a csak nitrogénnel trágyázott parcella eredményéhez képest. A tavalyi évben ez a különbség meghaladta a fél tonnát. Eredményeink alapján a hajdúsági területeken még jó tápanyag-ellátottság mellett is javasoljuk tehát a LINZER MAX és LINZER NAC termékeinket. A magas foszfortartalmú LINZER MAX termékünk káliummal jól ellátott területeken kiválóan alkalmazható az õszi búza alaptrágyázására.

 

A Pannon Egyetem Georgikon Mezõ-gazdaságtudományi Karával közösen beállított keszthelyi kísérlet célja annak vizsgálata volt, hogy a különbözõ nitrogén-, foszfor- és káliumadagokra milyen mértékû termésmennyiség-növekedéssel reagál az õszi búza. Az idei eredményeket a 2. ábra mutatja.

 

 


 

 

Az 1. kezelés itt is a kontroll volt. A 2. kezelésben õsszel 270 kg/ha LINZER STAR-t (15/15/15+3S+Zn) juttattunk ki, tavasszal pedig fejtrágyaként LINZER NAC-t (27N+12,5CaO), 300 kg/ha dózisban. Így ebben a kezelésben összesen 120 kg/ha nitrogén, 40 kg/ha foszfor, és 40 kg/ha kálium hatóanyagot adtunk ki. A 3. kezelésben a mûtrágyaadagokat megemeltük úgy, hogy az összesen kiadott hatóanyag-mennyiség 150 kg/ha nitrogén, 50 kg/ha foszfor és 50 kg/ha kálium legyen. Így õsszel alaptrágyaként 330 kg/ha LINZER STAR-t használtunk, tavasszal fejtrágyaként pedig 370 kg/ha LINZER NAC-t juttattunk ki. A 2. ábrán látszik, hogy a növények kiváló mûtrágya-reakciót mutattak, a kontrollhoz képest a többlettermés 4,5–5 tonna volt. A 3. kezelésben a magasabb N-, P- és K-szint további fél tonna termésnövekedést eredményezett, és ez még a valamivel magasabb mûtrágyaköltségek mellett is gazdaságosnak bizonyult. A Keszthely környéki termelõknek tehát 120–150 kg/ha N hatóanyag kijuttatását javasoljuk. Az õszi alaptrágyázás során mindenképpen indokolt az NPK mûtrágyák használata, különösen az olyan talajokon, amelyek foszfor- és kálium-ellátottsága közepes, vagy annál gyengébb.

További kísérleteink eredményei megtalálhatók a www.linzerware.com honlapon.

Termékeinkkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal értékesítõ kollégáinkhoz!Vári Rita