MENÜ

Fehérjetakarmány növények jelentõsége, helyzetértékelése, fejlesztési lehetõségei

Oldalszám: 44
2014.03.31.

Az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya az elmúlt években megbomlott. Ezért az agrárirányítás az utóbbi idõben kiemelt figyelmet fordít a negatív tendencia megállítására, és a kedvezõtlen folyamat visszafordítására. Az állattenyésztés gazdaságossá tételében a minõségi takarmányozásnak kulcsszerepe van. Ezt támasztják alá a kutatók alább közreadott eredményei is.

 

Magyarországon az 1970–80-as évtizedekben az állattenyésztés európai viszonylatban is kiemelkedõ színvonalú volt. 1990-tõl viszont az állatállomány létszáma nagymértékben csökkent (1. táblázat).

 


 Az állatállomány fehérjetakarmány igé-nye korábban elérte az 1,3–1,4 millió tonnát évente, napjainkban pedig már csak 700–800 ezer tonna.

Az élet a fehérjékhez kötött, pl.: a humán táplálkozásban is kiemelkedõ jelentõséggel bír (1. ábra).

 


 A hüvelyes növények vetésterülete a világon összességében megközelíti a kukorica vetésterületét, 145–146 millió ha (2. táblázat), melyek közül a legfontosabb élelmiszer és fehérjetakarmány növény a szója, vetésterülete kb. 93 millió ha. Fehérjetakarmány növényként még szóba jöhet a borsó, azonban a világon már csak 6,7 millió ha a vetésterülete.

 


 Magyarországon az összes hüvelyes növény vetésterülete már csak 65 ezer ha, a szántóterület 1,6%-a (3. táblázat). Ezen növények közül fehérjetakarmány növényként szóba jöhet a borsó, szója, lóbab, csillagfürt, de sajnos a kis vetésterületüknél fogva nem jelentõsek.

 


 A hüvelyes növényeknek az elõnye sokkal több annál, hogy magas a fehérjetartalmuk (pl. borsóé 22–28%, a szójáé 38–41%), hiszen önmagukat kivéve más növények számára jó elõvetemények, a talajt N-ben gazdagítják, a gyökerein lévõ rizóbium baktériumok 60 kg/ha N-t is megkötnek évente, a talaj vízkészletét nem zsarolják ki túlzottan. Viszont az is igaz, hogy az ökológiai érzékenységük nagy. A termésmennyiségük (borsó: 2–3 t/ha, szója: 2–2,5 t/ha) kicsi, termésingadozásuk nagy.Magyarországon az öntözés fejlesztésével lehetne a hüvelyes növények és minden fehérjetakarmány növénynek a termésbiztonságát növelni, azonban hazánkban az öntözés költséges agrotechnikai beavatkozás, még a száraz, aszályos 2007-ben is 86 ezer ha-on öntöztek.Magyarországon az utóbbi 35 évben az elemi károk közül az aszálykár meghaladja a 42%-ot.Hazánkban a pillangósvirágú szálastakarmányok is fontos fehérjetakarmány növények (pl. a lucerna, vöröshere, bíborhere stb.), de már a lucerna vetésterülete is csak 124 ezer ha, a szántóföldi vetésterület 3,1%-a (2. ábra).

 


 Korábban a lucerna csak a kérõdzõ állatok számára volt fontos fehérjetakarmány, de 1970-tõl lucernalisztet is készítettek belõle és így az abrakfogyasztó sertés és baromfi takarmányhoz is lehetett kb. 5%-ban keverni, azonban az energiaárak emelkedésével a lucernaliszt készítés sem gazdaságos. A lucerna fehérjetartalma 18–20%, ami a lovak és a kérõdzõk számára kitûnõ szálastakarmány.A lucerna szénatermése az utóbbi évtizedben már évente 3–5 kaszálást figyelembe véve csak 3,5–4,5 t/ha volt, ami nagyon kevés (3. ábra).

 


 A lucernatermés növeléséhez, minõségének javításához az alábbi szempontokat kellene biztosítani:1. Korszerûbb, jobb termésbiztonsággal rendelkezõ, a betegségekkel szemben rezisztens fajták kellenek a köztermesztésbe.

2. A lucerna élettartalmát meg kell hosszabbítani, ne ritkuljon ki túl korán, amihez szükséges, hogy a rizóma (gyökértörzs) tápanyagkészlete ne merüljön ki. Ezért nem szabad túl mélyen kaszálni, 10–12 cm-es tarlót kell hagyni, egy évben egyszer virágzásig meg kell hagyni, hogy a rizóma fel tudjon tápanyaggal töltõdni, õsszel úgy kell az utolsó kaszálást idõzíteni, hogy 8–10 cm-es szárral menjen a télbe.

3. A lucerna nem bírja a taposást, ezért kaszálás után a bálákat minél hamarabb le kell szállítani a területrõl.

4. Az új lucerna telepítésekor pedig nagyon fontos, hogy az elején ne gyomosodjon el, mert a gyomosodás egyúttal a lucernaállomány kiritkulását okozza.Mivel Magyarországon a hüvelyes növények és a pillangósvirágú szálastakarmány növények vetésterülete csekély és folyamatosan csökken, az állatok fehérjetakarmány ellátásában fontos szerepet a napraforgó és a repce pogácsa jelenti. A héjatlanított napraforgó olajpogácsa fehérjetartalma 40–50%, az olajpogácsa mennyisége 2007-ben pl. repcénél 498 ezer tonna, a napraforgónál (az olaj elõállítás után) 1 millió 32 ezer tonna volt (4. táblázat), ami csak a napraforgó pogácsa esetén 412 ezer tonna fehérjetakarmányt jelent.

 


 Természetesen a takarmánybúza és mennyiségénél fogva a kukorica is fontos az állati fehérjeigény biztosításánál. Bár a kukorica fehérjetartalma csak 7–9% és az aminósav összetétele sem a legkedvezõbb. Kabán lizinüzem mûködik, amely az egyik legfontosabb aminósavat gyártja (a lizint) és forgalmazza, amivel a takarmánynövények komplettebbé tehetõk, minõségük növelhetõ.Az õszi búza és a kukorica vetésterülete és termésátlaga a 4–5. ábrákon láthatók.

 


 

 


 Természetesen az 5–6 millió tonna búzatermésnek csak maximum az egyharmada kerülhet takarmányozásra, a többi élelmiszer, illetve egy része exportálásra kerül. A kukorica esetében pedig a takarmányozás mellett a bioetanol-elõállítás növekedése várható.Korábban és napjainkban importálunk szóját a tengeren túlról (USA-ból), de tudnunk kell, hogy az USA-ban, Brazíliában, Argentínában GMO szóját termesztenek, másrészt pedig az extrahált (olajkivonás utáni) szója importja nem olcsó.Ezért a hazai fehérjetakarmány-elõállításnál, a fejlesztéseknél kiemelten fontosnak tartom a fehérjetakarmány növények termesztésének nagymértékû állami támogatását. Gondolkodjunk ezen növények kedvezõ elõvetemény értékére is, továbbá, hogy a jelenlegi drasztikus mûtrágyaárak emelése idején is a hüvelyes növények évente 60 kg/ha N-t kötnek meg a légkörbõl.Növelni kell ezen növények vetésterületét, öntözésfejlesztéssel a termésmennyiség és termésbiztonság növelhetõ. A növénynemesítõknek további jó termõképességû, rezisztens, fuzáriumra kevésbé fogékony fajtákat kell elõállítani borsóból, lucernából stb.Biztosítani kell ezen növényeknél a harmonikus tápanyagellátást, és a hatékony növényvédelmet.Alternatív termesztésként – helyi adottságoknak megfelelõen termesztésbe kell iktatni a szegletesledneket (hüvelyes nö-vény), a szudáni füvet (takarmánycirok), melynek a fehérjetartalma a 12–14%-ot is eléri a kiemelkedõ termés mellett.Magyarországon ésszerûbb (okszerûbb) vetésszerkezetet szükséges kialakítani és a növénytermesztés, állattenyésztés kedvezõtlen arányán (60:40%) is változtatni kellene.

A felhasznált eredmények részben a GAK OMFB 00896/05. számú kutatási kísérletbõl származnak.

 Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens–Boros Beáta Ph.D. hallgató,

DE AMTC MTK