MENÜ

Tudósítás a "GMO" konferenciáról

Oldalszám: 41
2014.03.31.

2008. szeptember 25-én az FVM színháztermében a rendezvénynek helyet adó minisztérium, a GOSZ, az Agrofórum és a Szekszárdi Növény Zrt. szervezésében megtartott konferencia „GMO moratórium, de meddig?” címmel ígért bõ félnapos programot a résztvevõknek. Az érdeklõdést a meghívó programja és az azokhoz kapcsolható kérdésfeltevések voltak hívatottak fokozni, mint pl.: áldás vagy átok a GMO, merre halad a világ, lehet-e érvényesíteni a koegzisztencia törvényt, milyen nemesítési irányokkal találkozunk?

 

 

Konferencián elhangzott elõadások, hozzászólások szinte kizárólag a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódtak, jóllehet a GM problémakör az élõvilág egészét érinti. Kétségtelen azonban, hogy a genetikailag módosított növényfajták körül dúló viták állnak az érdeklõdés homlokterében. Az FVM részérõl tartott rövid megnyitó után Heszky L akadémikus objektív GMO helyzetelemzése következett, majd sorban szót kaptak a GKI Kht., az MTA Mg. KI., a Monsanto, a Pioneer és a Syngenta képviselõi. Ezek a nemesítésben és a vetõmag kereskedelemben érintett intézmények, vállalkozások folyó kutatásaikról, ill fajtakínálatukról adtak tájékoztatót. A szünetet megelõzõ „érvek-ellenérvek” fórumon inkább a kérdések dominálnak. A GM fajták termesztését ellenzõk mérsékelt aktivitást tanúsítottak. A szünetet követõen a GM fajták elõállításának ellenõrzésérõl, az így elõállított fajtákkal kapcsolatos franciaországi álláspontról és a várható hazai fejleményekrõl szóltak az elõadások. Az ezt követõ vitában már a GM növényfajták termesztését ellenzõk is erõteljesebben hallatták hangjukat.A GM fajtákat favorizáló és az azokat ellenzõk végül is nem tudtak ez alkalommal sem megegyezésre jutni. Politikai szófordulattal élve legfeljebb ismét megismerhették egymás álláspontját. Sajnálatos módon annyiban is hasonlít a helyzet a politikára, hogy mindkét tábor csak a saját vizsgálatokra alapozott argumentumokat tartja hitelesnek. Pedig az idõ sürget, az ország északról, keletrõl már be van „kerítve” GM kukoricával, itt van nagy tételben a tengeren túli GM szójadara, részvételünk fontos lenne ezekben a perspektívikus kutatásokban, lényeges az export, de még fontosabb a jövedelmezõ export, hasznos útravalóval kellene ellátni a szakoktatásban a holnap gazdáit, kutatóit stb.A tudósító személyes meggyõzõdése, hogy ebben a rendkívül bonyolult és az agrárium jövõjére is kiható kérdésben elõször a kutatóknak kell konszenzusra jutni, mert csak így lehet a politikusokat döntési helyzetbe hozni. Több évtizedre visszatekintve dúlt itt kemény vita a mély- és sekélymûvelés, a kemizáció és ellenzõi, az öröklõdés ilyen-olyan módját képviselõk között, de a tudományos elõrehaladás mindig megoldást hozott. Remélem ez most is így lesz. A tudományos felfedezések eddig még mindig utat törtek maguknak, kétségtelen azonban, hogy voltak és napjainkig is vannak hibák (atomenergia, közlekedés). Azonban ésszerû kockázatvállalással, az elõvigyázatosság elvének betartásával a káros mellékhatások minimalizálhatók.Prof. Dr. Késmárki István

egyetemi tanár