MENÜ

A hatékonyság kulcsa: az élenjáró technológia

Oldalszám: 72
2014.03.26.

Amikor november közepén látogatást tett az Agro Napló munkatársa a Herceg-Farm Kft. (Csaholc) tisztabereki telepén, éppen szakadt az esõ, ám az istállók körül mégis tisztaság és rend volt. Herceg Zsolt agrármérnök, a cég ügyvezetõje, a tulajdonos büszkeségével kalauzolta munkatársunkat a telepen.

 


Kérem, pár szóban mutassa be a vállalkozást.

Másfél évtizede, 1993 óta foglakozunk állattenyésztéssel. Elõször egy közös kft-ben dolgoztunk. Majd 2006-ban szétváltunk, és azóta családi vállalkozásként folytatjuk a szarvasmarhatartást, a tejtermelést. Édesapámmal együtt végezzük a munkát, aki állatorvos.A már említett közös vállalkozásból 50 darab tehenet hoztunk át. Ebbõl indult a saját cég, most tartunk 75 darabnál, a jövõ év végére pedig szeretnénk elérni a 130 darabos holstein-fríz fajtájú állományt…Tejtermelésben a zárt laktációs idõre vetítve, kiváló eredményeink vannak.A falon lévõ elismerõ oklevélre mutat. A Herceg-Farm Kft. a tavalyi évben – 11 945 literteres átlagtermelésével – „az ország legértékesebb tehenészete” címet nyerte el. Herceg Zsolt reménykedik: ezt a teljesítményt a jövõben is sikerül tartani. Ehhez viszont jó minõségû takarmány és körszerû technológiai eszközök szükségesek.

...a további kérdést meg sem várva, folytatja …

Saját földterülettel, 150 hektárral rendelkezünk. Ebbõl 80 hektár kaszáló, a többi szántó, 30–40 hektárt pedig még bérlünk hozzá. Összességében mintegy 200 hektáron gazdálkodunk. A szálastakarmány 80 hektár körüli: ebbõl telepített mintegy fele, másik fele pedig rét, legelõ, õsgyep. A telepített terület olaszperje és különbözõ fûkeverék.

Miért nem telepítettek lucernát is?

A lucerna betakarítása technológiaigényes, nagy odafigyelést kíván és eddig nem voltak olyan gépeink, amelyekkel ezt a technológiai folyamatot el tudtuk volna végezni. A lucerna nagyon kényes és ismerni kell azt a stádiumát, amikor minõségi szénát tudunk belõle készíteni. A szarvasmarha azonban érdekes állat és a fûfélét talán szívesebben eszi, mert a technológiánkban – mix formájában – szálában fogyasztják a szénát, és azt szívesebben megeszi, mint a vastagszárú lucernát.

Az imént említette, hogy a minõségi takarmány-elõállításnak a korszerû géppark hiánya volt az akadálya, miért nem rendelkeztek eddig ehhez szükséges gépekkel?

Már korábbi terveinkben is szerepelt, hogy egy komplett szálastakarmány betakarító gépsort vásároljunk. Anyagi forrásaink azonban elõször csak használt gépek megvásárlását tették lehetõvé, azonban az EMVA keretén belül sikerült támogatással új technológiai berendezéseket, gépeket vásárolnunk.

A takarmány magas minõségû termelése sok apró dologból tevõdik össze – magyarázza a cégtulajdonos agrármérnök. Azt látjuk, hogy a széna készítésénél nem mindegy, milyen minõségû a bálázó, a rendképzõ és a rendterítõ. Mindezekhez kiegészítéseként feltétlenül szükségünk van még a már elõbb említett 3,2 méteres Krone függesztett kaszára – teszi hozzá a szakember.

A gyakorlati tapasztalat szerint, mennyivel rövidebb idõre van szükség a renden száradó, vagy a rendterítõ által szétterített takarmánynövény esetében?

Azonos idõjárási viszonyokat figyelembe véve az a gyakorlati tapasztalatom, hogy a terített rend 2 nap, míg renden minimum 4–5 nap a száradási idõ.

Mekkora plusz költséget jelent a Krone KW 5,52 rendterítõ beillesztése a technológiába?

Igazából a felmerülõ plusz költség elhanyagolható ahhoz képest, hogy az esetlegesen tovább kint maradó takarmány kétszer annyi ideig ki van téve az idõjárás szeszélyeinek. Hiszen a hagyományos csillagkerekes rendsodróval is a kasza által levágott rendet is meg kellett mozgatnunk. A rendterítõnek viszont olyan kicsi a teljesítményigénye, hogy alig észrevehetõ az MTZ traktorunk üzemanyag-fogyasztásán.Említette, hogy a hagyományos RK 185-ös dobos kaszával dolgoznak, ebbõl hány rendet tud egy menetben KW 5.52-es rendterítõ szétteríteni?

A gép kiválasztásánál gondosan figyelembe vettük, hogy a Krone négy rotoros rendterítõ – a gyári ajánlás szerint –, akkor dolgozik a legoptimálisabban, ha a meglévõ rendek minél nagyobb százalékban a rotorok közé esnek. Így szinte tökéletes szõnyegrendet tudunk képezni. Továbbá figyelembe vettük azt is, hogy a megvásárolandó EC 320-as kasza két rendje – mely több, mint 6 méter területrõl vágja le a takarmányt – is illeszkedjen az 5,5 méteres rendterítõhöz.

Mennyire karbantartás-igényes Önök szerint a gép?

A rendterítõ szinte semmiféle karbantartást nem igényel – természetesen a napi szemrevételezés elmaradhatatlan. A szóban forgó gép esetében a rugós dobóujjak minõsége lepett meg a legjobban, mert a másik cégünkben használt „elég jó névvel rendelkezõ” rendterítõnél szinte állandó volt a rugók törése, pedig a földterületeink ugyanazok maradtak, s a körülmények is azonosak a korábbiakkal.

Lát-e különbséget az eddig használt takarmánybetakarító gépsor és az idén vásárolt Krone technológia üzemeltetési költségei között?

Ha az üzemanyag-felhasználás és a munkaerõ oldaláról nézzük a költségeket, azonos költségek mellett szinte duplájára nõtt – de lehet, hogy még nagyobb mértékben – a teljesítmény, mely nagyobb biztonságot ad, a takarmányt pedig optimális idõn belül be lehet betakarítani.