MENÜ

A biogazdálkodás támogatása és a biogazdálkodásról õszintén I.

Oldalszám: 15
2014.03.25.

A biogazdálkodás, másként ökológiai gazdálkodás a világon az egyik leggyorsabban fejlõdõ mezõgazdálkodási módszer. A fejlõdés hátterében egyrészt az áll, hogy az igényes, fizetõképes (európai, amerikai) piac keresi a bioterméket, másrészt pedig az, hogy a gazdálkodók részére perspektívát jelentõ gazdálkodási mód szerte a világon. Az tapasztalható, hogy egy ügyes biogazdának jobbak a túlélési, gyarapodási esélyei, mint a nem biogazdálkodónak.

 

 

A biogazda kevésbé kiszolgáltatott a termeléshez szükséges anyagok beszerzésében, a termékére a piac – bár itt is van ingadozás – még keresleti, és rendszerint többlet-jövedelmet hordoz. A biogazdálkodás elõnyét támasztja alá, hogy a biogazdálkodók által mûvelt terület folyamatosan növekszik minden földrészen és térségben, az EU-ban különösen erõteljesen, és nyugodtan kijelenthetõ, hogy ma már az európai mezõgazdaság egyik fõ áramlata az ökológiai gazdálkodás. Az ökológiai gazdálkodásban élenjáró országokban a biogazdálkodásba bevont területek aránya a teljes mezõgazdasági területbõl meghaladja a 10%-ot, és sokban hivatalosan a 15–20% elérését tervezik (Ausztria, Németország, Dánia, Svájc stb.). Magyarországon a bioterület aránya még csak 2% körüli, azonban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban mi is a terület duplázódásával számolunk.

A biogazdálkodás abban jelentõsen különbözik minden más gazdálkodási módtól (integrált, alternatív, extenzív stb.), hogy elõírásrendszere pontos jogszabályokon nyugszik mindenfelé a világon, amelyek – bár a részletekben vannak eltérések – egymással összhangban állnak. Ennek bizonyítéka, hogy számos magyar biogazda egy idõben, azonos területeken képes megfelelni az EU, Svájc és az USA elõírásainak.

Az ökológiai gazdálkodás hozzájárul egy élhetõ környezet kialakításához, amely utódaink túlélését is szolgálja és minden kétséget kizáróan biztonságos és egészséges élelmiszert ad az emberiségnek. Ezeket a tényeket az EU biogazdálkodási és hazai rendeletei (a 839/2007/EK és a 889/2008/EK rendeletek; letölthetõk a: http://www.biokontroll.hu/aktuális címrõl) rögzítik. Ökológiai (öko, bio, biológiai) terméknek csak azok a mezõgazdasági alapanyagok és élelmiszerek nevezhetõk a Közösségben, amelyet a hivatkozott rendeletek elõírásainak megfelelõn állítottak elõ; ezt szerencsére már tudják az európai fogyasztók is, akik keresik a biotermékeket.

A meglévõ jogszabályrendszer azonban nem csak a fogyasztóknak jelent garanciát, hanem a gazdáknak is, hiszen a biogazdálkodók biztosak lehetnek abban, hogy nincsenek kiszolgáltatva mások kényének-kedvének, hiszen „csak” a rendeletek elõírásait kell betartaniuk ahhoz, hogy terményeiket, állataikat, élelmiszertermékeiket bioként értékesíthessék. Annak érdekében, hogy ne lehessen a biotermékeket és a termelési rendszert csalásokkal, visszaélésekkel lejáratni, a teljes termék-elõállítási folyamatot, benne a növénytermelést, zöldség- és gyümölcskertészetet, állattenyésztést, növénygyûjtést, gombatermesztést, méhészetet, halastavi halgazdálkodást, vadaskerti vadtartást és az ezekbõl származó termékek feldolgozását végzõ élelmiszeripart, borászatot, a termékeket forgalmazó kereskedelmet, az export-importot és a bérmunkát egy ellenõrzési rendszerben kell végezni. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. jogosult ilyen ellenõrzési-tanúsítási rendszereket mûködtetni, tevékenységünket elismerik a világon mindenfelé.

Célunk nem a hibákra vadászás, hanem az elõírások betartásának elõsegítése. Amennyiben az ellenõrzés az elõírásoktól való jelentõs eltéréseket nem állapít meg, akkor kiadjuk a Minõsítõ Tanúsítványt, amely felhatalmazza a termelõt, hogy termékeit ökológiai, biológia, bio, organikus (organic) jelöléssel értékesítse itthon vagy a világpiacon. Az ellenõrzési-tanúsítási rendszer objektív, pártatlan és bár az ellenõrzõ szervezet tanácsokat nem adhat, de segíthet az elõírások pontos értelmezésében. Így ellenõriz a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az egyetlen magyar ellenõrzõ-tanúsító szervezet, amelynek kizárólagos tulajdonosa a teljes magyar biogazdálkodás érdekérvényesítését ellátó Magyar Biokultúra Szövetség. A 25 éves, nagy nevû Biokultúra Egyesület általános jogutóda a Szövetség, amelynek tagja a hét regionális Biokultúra Egyesület és több szakmai (termelõ, biodinamikus, méhész, halas, feldolgozó, oktató-kutató) ökológiai gazdálkodási egyesület is. A Biokontroll ellenõrzi a magyar biotermelés 99%-át, ellenõrzési programjain keresztül közösséget teremtve a szereplõk között. Az említett EU-s bio jogszabályok bárki számára könnyen elérhetõk, de hogy pontosan miként értsük, hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban õket, hogyan igazodjunk ki legkönnyebben a tengernyi elõírásban, az engedélyezhetõ eltérésekben, hogy engedélyt ki és hogyan adhat, az magyarul csak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerébõl derül ki. Ezt a fontos elõíró dokumentumot minden Biokontroll által ellenõrzött, vagy ellenõrzési rendszerébe belépõ vállalkozás térítésmentesen megkapja.

Dr. Roszík Péter