MENÜ

Termésstabilitás és biztonság a jelenben és a jövõben

Oldalszám: 22
2014.03.25.

Új hibridek és fajták a Gabonakutató tavaszi kínálatában

 

 
 

Az elmúlt két év egészen ellentétes idõjárásából is következik, hogy mind a nemesítõk, mind a gazdálkodók egyre nagyobb kihívások elé néznek. A 2007-es év rendkívüli aszályos idõjárása után 2008-ban a körülmények lényegesen kedvezõbben alakultak. Ez meg is mutatkozott a kiemelkedõ termésekben, szinte minden növényfajnál a rekordok közelében jártak az eredmények. Mégis voltak az országnak olyan területei, ahol a nyár végi aszály és az ezzel párosuló hõstressz jelentõs terméskiesést okozott. Így fordulhatott elõ, hogy míg Hajdú-Bihar megyében a kukorica termésátlaga 8,57 t/ha volt, ezzel szemben Békés megyében 6,9 tonnát, míg Csongrád megyében 6,1 tonnát takarítottak be.Ezért a nemesítõink kiemelt szerepet tulajdonítanak a termésstabilitásnak. Az elmúlt néhány évben a legtöbb fajtabejelentés és elismerés ezen elv alapján történt, melynek eredményeként az új kukorica, szója, tavaszi árpa hibridek és fajták tökéletesen alkalmazkodtak a változatos körülményekhez.A szegedi kukoricanemesítés legújabb eredménye a 2008-ban elismerést nyert GK BOGLÁR szemes kukorica. Ennél a hibridnél a magas terméspotenciál kiváló alkalmazkodóképességgel párosul. Mindezt jelzi, hogy eltérõ termésszinteken egyaránt átlag felett teljesít. Ebben az évben a „Top 20” kísérleteiben is bizonyított, termése több helyen közelítette a 14 t/ha-t.2007-ben a legnagyobb aszályban három kukoricánk a Sarolta (FAO 290), a Szegedi 349 (FAO 370) és a Kenéz (FAO 410) is bizonyította kiemelkedõ alkalmazkodó- és szárazságtûrõ képességét. Ezekben a hibridekben ebben az évben sem csalódtak a termelõk, hiszen intenzív körülmények között is állták a versenyt.

 


 A szójanemesítésünk legújabb elismert fajtája a PANNÓNIA KINCSE középérésû szója is azt bizonyítja, hogy a Gabonakutató nemesítési anyagaira minden körülmények között számíthatnak. Szintén 2008-ban nyert állami elismerést, mely a táplánszentkereszti csapat munkáját dicséri. A gombabetegségeknek ellenálló és egyben kitûnõ állóképességgel rendelkezik. Az MgSzH kísérleteiben 2007-ben, mostoha körülmények között 14%-kal múlta felül a standard fajtákat. Két év átlagában a terméselõnye 8%. Ebben az évben már nagyüzemben is bizonyíthatott, intenzív körülmények között 4–4,5 t/ha termést adott (1. táblázat).

 


 A tavaszi kalászosok között is szolgálunk újdonsággal, egy új tavaszi árpa fajtával.

A GK HABZÓ szintén Táplánszent-kereszten került nemesítésre. Kiváló termõképességû, 2007-ben és 2008-ban is a legnagyobb termést adta az országos kísérletekben több, mint 10%-kal múlva felül a kísérleti fajták átlagát. Söripari paraméterei jók, osztályozottsága kiváló. Minden tulajdonsága alkalmassá teszi a söripari felhasználásra, ugyanakkor termésstabilitása miatt az ország teljes területén biztonsággal termelhetõ takarmány árpaként is (2. táblázat).

 


 A fentiekben felsorolt új elismerések is bizonyítják, hogy a Gabonakutató felkészült az új kihívásokra, képes szinte minden növényfaj nemesítésében állni a versenyt. Továbbiakban is elsõsorban a termésstabilitásra helyezzük a hangsúlyt, mely párosul a kiemelkedõ terméspotenciállal.A gazdálkodók szintén nincsenek könnyû helyzetben, fontos lesz a jövõben, hogy a saját körülményeikhez legjobban adaptálódó fajtát válasszák. A fajtaválasztás viszont csak egy eleme az eredményes gazdálkodásnak, mellé kell tenni az egyedi technológiát és tudást is.Virágné Pintér Gabriella