MENÜ

A szarvasmarhák lábvég megbetegedései

Oldalszám: 96-97
2014.03.24.

A védekezésben leggyakrabban elkövetett hibák, javaslatok

Jelen összefoglaló írás egy három részbõl álló anyag része. A lábvég megbetegedések oktanát vizsgálva fertõzõ és nem fertõzõ eredetû tényezõket kell megkülönböztetni, és védekezni ellenük. A megbetegedések jelentkezése mellett nagy fontosságú a helyesen kivitelezett évi kétszeri csülökkörmözési munka. „A lábvégápolásba fektetett munka nem költségnövelõ tényezõ, hanem beruházás…”
 

 

Miért van szükség a lábvég szaruállományának a rövidítésére? A folyamatosan növekvõ szaruképletek, túlnõnek és ezzel megváltoztatják a lábvégek teherviselési viszonyait.Évente kétszer szükséges az állományszintû funkcionális csülökkörmözés. Átlagos testtömegû 550–600 kg-os testtömegû feketetarka tejelõ teheneken a hátsó láb belsõ csülkén a csülök hosszát a pártaszéltõl a hegyfalon lefelé mérve vágjuk 7,5 cm hosszúra. A talpvastagságot vágjuk késsel 5-7 mm vastagra, azaz ennyit hagyjunk meg a szaru talpvastagságából a hegyen mérve. Óvjuk a sarkot. A modellt a belsõ fal érintetlenül hagyása mellett alakítsuk ki, úgy, hogy a csülök öntisztulása megfelelõ legyen. A sarokvánkoson távolítsuk el a szakadt szarut. A hátulsó belsõ csülök után a külsõ csülköt alakítsuk úgy, hogy a belsõ csülök mellé illesztve a két csülök teherviselõ képessége 50–50% legyen.

 


 

 

Amennyiben a hátsó külsõ csülök több terhet visel, azaz nagyobb-vastagabb, akkor a felesleges tömeges szaru állományából távolítsunk el annyit, hogy minél közelebb legyen a teherviselés eloszlása a fent említett ideális 50-50%-os értékhez. Ekkor létrehoztuk az anatómiailag ideálishoz legközelebb álló állapotot, amelyet a természet is korábban megalkotott. A teherviselés eloszlását úgy tudjuk ellenõrizni, hogy a kalodában rögzített állat hátsó felemelt lába esetén a csánk irányából belenézünk a csülökhegynél összepárosított két csülök talpi felületébe.

 


 

 

A megfelelõen elvégzett munka esetén a két talpfelület tökéletesen egy síkba esik, azaz az egyik talp felülete sem magasabb. Ha magunk elé képzeljük a lábvéget, akkor ez azt is jelenti, hogy az egy magasságban lévõ talpfelületek egyforma mértékben fogják az állat egy lábra esõ testtömegét viselni.

A helytelen csülökkörmözési gyakorlat több okra vezethetõ vissza:

1. Hagyományos csülökkörmözési technológia végzése.

 


 A hagyományos körmözés a hagyományos „legelõre” alapozott gulyába kijáró állatok esetén megállta a helyét, hiszen az állatok életük java részében a gyep talaján álltak és a körmök hordozó szélei be tudtak süllyedni a viszonylag puha talajba. A modern istállózási rendszerek kialakulásával, valamint a magas tejtermelésre való fokozott szelekció eredményeképpen a hordozószélekre való állítás technikája idejétmúlttá vált. A modern tehermentesítõ csülökkörmözés esetén már nem hordozószélekrõl beszélünk, hanem hordozó felületek kialakításáról. Ezzel szemben a hagyományos módszert alkalmazó körmözõ a csülkök talpi felületén a hordozófelületeket nem stabilra alakítja ki, hanem ívesen lejtõsre, azaz teljesen kikagylósítja a talpi felületet. Ezáltal az állat szilárd padozaton mozogva folyamatosan terheli a csülök széli részeit a fehér vonal mentén és a csülök talpi része kevesebb szerepet játszik az alátámasztásban és így a fehérvonal „cementált, ragasztó állománya” könnyen elválhat a fokozott terhelés miatt, létrehozva az oldalfal, fehérvonal fekélyt.2. A magányos körmözõ

 


 

 Nagyon sokszor elõfordul, hogy a csülökkörmözõ szakember elvégezi a „Tehermentesítõ csülökkörmözési, azaz Holland típusú” tanfolyamot de a munkájában, a továbbiakban magára marad. Ezáltal a körmözési gyakorlatban talán enyhébb hibák a múló hónapok alatt megerõsödnek és az alapvetõen jó indulás után, félresiklanak. Ezt úgy lehet megelõzni, hogy évente két alkalommal szemegyeztetõ tréningen kell részt vennie a frissen végzett körmözõnek. Minden alkalommal van mit megbeszélni és van olyan szakmai tapasztalat, amelyet érdemes átvenni egymástól.

3. Késsel nem dolgozó körmözõ

 


 A körmözõ szakember a munka megkönnyítése végett csak gépi hajtású körmözõ tárcsát használ, ezzel túlzottan levékonyítja a talpi felületet. Nem használ körmözõ kést és ennek a következménye, hogy a modell jelentõs része ott marad a körmözés befejezése után a csülök talpi felületén és ez a szaruállomány extra vastagságú alátámasztást ad a talpnak és így hajlamosít a talpfekélyre. Nagyon súlyos hiba, hiszen csupán a kés szakszerû használatával ezt el tudnánk kerülni. Íves pengéjû körmözõ késsel, finom mozdulatokkal el lehet távolítani az ívelt területeken a szarut.

4. A sarokvánkost érintetlenül hagyó körmözõ

 


 

 A sarokvánkos területét le kell tisztítani. A sarokvánkosi szaru nagyon sokszor terhelt számtalan kórokozóval és ezért szakadozott szerkezetû. A megnövekedett szaru felület barázdált, repedezett. A repedések mélyén fertõzõ, valamint fakultatív kórokozó baktériumok bújhatnak meg tömegesen. Ezzel fennmarad a fertõzési lánc az állatok között. Érdemes megfontolni a sarokvánkosi szakadt szaru jelentõségét mivel a lábvég fürdetés eredménye (illetve eredménytelensége) összefüggésbe hozható az igényesen elvégzett munkával.

5. Papucsos csülkök elõfordulása évi kétszeri munka után isÉrdemes felhívnom az olvasó figyelmét még egy sajátságos körmözési hibára, amely a kényelembõl és a szakmai igénytelenségbõl ered. Az állatokat megtekintve többször megfigyelhetõ az a „genetikai” hiba, hogy a tehenek sarka alacsony, azaz a sarokszög sekély és a csülök hosszú, azaz a csülök elõretekintõ hegyfali része hosszabb. A tenyésztõk egy része hajlamos ebbõl arra következtetni, hogy genetikai háttere van a jelenségnek. A lábszerkezet hibájának tekinti a leírt képpel rendelkezõ állatokat. A hiba nem genetikai eredetû akkor, ha megfelelõen elvégzett körmözéssel korrigálható. A hiba csülökkörmözõ szakember eredetû. A „papucsos” csülök kialakulásának háttere egyrészt, anatómiai másrészt munkavégzési hátterû. A csülök hegyfali és elülsõ talpi területének a szaruképzése különbözik a hátulsó talpi szaru és a sarokvánkosi szaru képzésétõl. A hegyfali, elülsõ talpi szaru kemény, szívós, nehezen vágható és természetesen nehezebben kopó szaru állományú. A talpi hátulsó szaru és a sarokvánkosi szaru lazább állományú, könnyebben kopó szaru.

 Amennyiben a körmözõ ember a munka könnyebb végét fogja meg akkor a keményebb szarut, nem távolítja el a könnyebb lazább szaruállományt, pedig maradék nélkül eltávolítja akkor ennek a hozzáállásnak eredményeképp, tapasztalhatjuk a sekély körömszögû, hosszú papucs csülkök kialakulásának a képét. Ez a szerkezet nagyon kedvezõtlen az állat élete szempontjából, mivel vágóhídi felmérések arra világítanak rá, hogy a sekély körömszögû tehenek hamarabb selejtezõdnek, mint a normál körömszögûek. Továbbá a sekély körömszöggel rendelkezõ tehenek sarokvánkosa közelebb van a padozathoz, illetve a padozaton lévõ szennyezõdésekhez, és onnan könnyebben tud fertõzõdni a csülök sarokvánkosa. A DD (Dermatitis digitalis azaz a „Mortellaro-féle betegség”) leggyakrabban itt fordul elõ a sarokvánkosok között az ujjak közötti résben.

6. Sok körömhegyes állat a körmözés utánA körmözõ szakember a csülök hosszát nem hét és fél cm-re vágja le, hanem rövidebbre és így körömhegy-sérült lesz az állat. Rendkívül súlyos hiba mivel a sérült és így megvérzett állat csülke nagyon hosszú idõ alatt gyógyul meg. Sokszor ascendáló, felszálló fertõzések kapuja és a legrosszabb forgatókönyv esetén, DD elõfordulása esetén sosem gyógyul meg az egyed. A hiba elkerülésének legjobb és legegyszerûbb módja, hogy 7,5 cm hosszúra kell vágni a csülök hegyfali hosszát a pártaszéltõl mérve. Gyakorlatias a 4 ujj módszer. A pártaszéltõl a körmözõ a tenyerébe fogja a csülköt és ahol a 4 ujja alatt túlér a csülök hegyfala, ott le lehet vágni a csülök hegyét. Ezután pedig az oldalfalat rövidítheti az elsõ metszlapból kiindulva. Mint a keringõ esetén mindig a kályhától induljunk.Általában elmondható, hogy a jó csülökkörmözési munka végzése esetén nem éri el a kés, körmözõ fogó a csülökirhát, az eleven részt. Az állatok megkörmözésekor a funkcionális csülökkörmözés alapelveit betartják és állatvédelmi szempontokat sem hagynak figyelmen kívül. A jól elvégzett csülökkörmözési munka tejben, termelésben, szaporodásban életteljesítményben sokszorosan megtérülõ befektetés, de csak ha jól végezzük el!Dr. Lehoczky János

Címzetes Egyetemi Docens, Szegvár