MENÜ

Gumiabroncs, az értékes alkatrész I.

Oldalszám: 62
2014.03.24.

Az elmúlt évi munkákat követõ rövid téli pihenõ után lassan meg kell kezdeni a gépek felkészítését az idei évre. Az ellenõrzési feladatok közül nem maradhat ki a traktorok és természetesen a munkagépek gumiabroncsainak állapotfelmérése sem, hiszen ezek is fontos „alkatrészek”, sõt fõegységnek tekinthetõk, ezért mindenképpen érdemes kellõ figyelmet fordítani rájuk.

 

 


 

A kopott, sáros, sérült, nem megfelelõ méretû és típusú gumiabroncsokkal nem érhetõ el a traktor teljesítményétõl elvárható vonóerõ, illetve vontatási képesség. Ha a bordák kopása eléri az 50%-ot, akkor a nehezebb talajmunkák esetében igen nagy lesz a kerékcsúszás, ezáltal csökken a területteljesítmény, és jelentõsen megemelkedik az üzemanyag-fogyasztás is. Még nagyobb kopás esetén (ha a bordamagasság 2 mm alá csökken) a szabályok szerint a traktor a közúti közlekedésben nem vehet részt. Ha a gumiabroncsok elhasználódtak, mindenképpen gondoskodni kell cseréjükrõl.

Ez nehéz döntés, hiszen igen költséges „beruházás”, de nem mindegy, hogy mit választunk a régiek helyett. A mezõgazdasági használat egy traktor járószerkezetén alkalmazott gumiabroncstól általában a következõket követeli meg:

• nagy teherbíró képesség,

• nagy vonóerõ a talajok alapmûveléséhez (pl.: szántás, talajlazítás),

• megfelelõ vonóerõ és alacsony talajnyomás a másodlagos talajmûveléshez (pl.: szántás elmunkálás, magágy-elõkészítés) és a vetési munkákhoz,

• jó tapadás, irányíthatóság, alacsony vibráció a közúti vontatáshoz.

A gumiabroncsok típusáról, geometriai méreteirõl, szerkezeti felépítésérõl, mintázatáról, a terhelhetõségérõl és az ezzel összefüggõ maximális sebességrõl, a forgásirányról, valamint a minõségi besorolásról, illetve a DOT gyártási számról a gumiabroncsok oldalfalán feltüntetett számok, betûk és jelek tájékoztatnak. A geometriai méretek közül gyakorlati szempontból a külsõ átmérõ, a peremátmérõ és a profilszélesség, illetve -magasság a legfontosabbak, amelyek a katalógusban ajánlott keréktárcsára szerelt új, felfújt, terheletlen állapotra vonatkoznak. A méretjelzések mellett a köpenyek legfontosabb jellemzõje a profil alakja, valamint a profilmagasság és a profilszélesség hányadosával jellemzett keresztmetszeti tényezõ. A mai korszerû traktorabroncsokat a keresztmetszeti tényezõ szerint alacsony profilú széles és ultraszéles kategóriákba sorolhatjuk, amelyeknél a keresztmetszeti tényezõ 0,6–0,8 érték között mozog.

A gumiabroncs teherviselõ váza – a karkasz – felépítése szerint lehet diagonál, öves diagonál és radiálszerkezetû. A hagyományos diagonál szerkezetnél a szövetbetétek kordszálai a koronavonallal általában 30–40°-os szöget zárnak be. A radiálszerkezetûeknél ez az érték 90°. A radiálszerkezetû gumiabroncsok jellegzetes tulajdonsága, hogy azonos terhelésnél nagyobb belapulást enged a diagonál szerkezethez képest, ennek következtében jobb az ütéselnyelõ képessége, a lengéscsillapítása, és nagyobb a felfekvõ felülete, amely különösen a nagyobb vonóerõ-kifejtést és az alacsonyabb talajnyomás elérését teszi lehetõvé. Fontos a megfelelõ mintázatú köpenyek használata. Más-más mintázat szükséges a biztos irányításhoz, a jó hatásfokú vonóerõ-kifejtéshez, a kíméletesebb talajkapcsolathoz és egyéb agrotechnikai elvárásokhoz. A megfelelõ mintázattól függ a jó öntisztulóképesség is. A bordák magassága, szélessége, oldalkiképzése, egymástól való távolsága és szögállása határozzák meg az üzemeltetési jellemzõket.

A traktorabroncsok kapaszkodó bordáinak magassága 35–55 mm, szögállásuk általában 23–45° közötti, és a koronavonalban nyitottak. A gumiabroncs teherbírását fõleg a benne lévõ levegõ mennyisége határozza meg, amely a geometriai méretek mellett függ a belsõ nyomástól. A felsõ határt minden esetben az abroncsba épített szövetszerkezet szilárdsága adja meg, de traktorabroncsoknál ez nem haladhatja meg a 2,5 bar értéket. A terhelhetõséget a terhelési- és a sebességindex-rendszerrel adják meg. A terhelési mutatószám (LI) tájékoztat a gumiabroncs maximális terhelhetõségérõl, a sebesség szimbólumának (SS) megfelelõ maximális sebességnél, adott belsõ nyomás mellett. A nemzetközi szabvány szerint a 0-tól 209-ig lépcsõzetesen növekvõ LI-indexrendszerben a traktorabroncsokra a 100–60-ig terjedõ szakasz a meghatározó, amelyhez a 800–4400 kg közötti terhelési értékek tartoznak 1,6 bar belsõ nyomásnál. A sebességszimbólumoknál az 5–210 km/h értéktartományból a traktorabroncsokra az A1–D indextartományhoz tartozó 5–65 km/h sebesség intervallum rendelhetõ.

A névleges terhelés az alacsonyabb belsõ levegõnyomásnál csökken, míg a kisebb sebességtartományban növekszik, ezért nagyon fontos a belsõ levegõnyomás állandó ellenõrzése és az elõírt maximális sebesség túllépésének elkerülése. A talajkímélés szempontjából szintén nagyon fontos, hogy a szántóföldön és a legelõkön a gumiabroncsok a lehetõ legkisebb mértékben terheljék a talajt, azaz a felületi nyomást és ezzel összefüggésben a talajnyomást a lehetõ legkisebb értéken lehessen tartani. Gyakorlatilag a felületi nyomás (pf) valamivel nagyobb a belsõ levegõnyomásnál (pb), hozzávetõleges kiszámítására általánosan a pf= 1,25pb [bar] összefüggés használható. A kerékterheléstõl függõen tehát minél kisebb a belsõ levegõnyomás, annál jobban csökken a talajnyomás, kisebb lesz a talajtömörödés, a talaj levegõ-víz háztartása javul, (a talaj „beissza” a vizet, és „tud lélegezni”), ezáltal javulnak a növényfejlõdés feltételei, nagyobb lehet a terméshozam.

 


 

A fentieknek megfelelõ korszerû traktorabroncsokról következõ számunkban írunk.

 

 

 

Antos Gábor