MENÜ

2009-ben Magyarország isméta Dream Teamre figyel!

Oldalszám: 40-41
2014.03.24.

 

Kell egy csapat! Ismerõs mind a jól ismert mondat, mind a probléma. Csapatokat akkor szerveznek, amikor a probléma nagysága meghaladja a szólóképességeket és csak az együttes, a szinergista hatások révén sikerül elérni a kívánt célt. Mi összeállítottunk egy csapatot, mi készen állunk…

 

A Summit-Agro Hungária Kft. bõvülõ termékpalettájáról 2009-tõl egy kompromisszumok nélküli gabona-gyomirtási lehetõséggel segítjük az Önök gazdálkodását. A Dream Team egy olyan megoldást kínál, amire a kalászos termesztõnek valóban szüksége van! A szulfonil-karbamidok nagymértékû térhódításának következtében teljesen átalakulóban van gabonatábláink gyomnövény-összetétele. A régen tömeges – persze máig meghatározó – ebszikfû dominanciája például Pest megye délkeleti régiójában kimondottan csökken. Látható eredménye van a célzott galaj elleni – fluroxipir – beavatkozásoknak is, viszont állandó a jelenléte a régióban a mezei acatnak. Az egyoldalú szulfonilurea használattal egyenes arányban szaporodnak fel a hatóanyagcsoportra nem, vagy csak alig érzékeny gyomnövények, mint pl. a füstikefélék, veronikák, violák, sõt a fehér libatop is.

A gyakorlatban további gond, hogy a szulfonilureák tavasszal önmagukban nem nyújtanak kielégítõ védelmet az addigra már túlfejlett T1 és T2-es gyomok, pl. pipacs, pásztortáska, és szarkaláb ellen sem. A veronikák felszaporodását segíti, hogy a tavaszi aszpektusban a gyakorlatban használt herbicidekre érzéketlenek. Egyre több helyen jelentõs a kender gyomosító hatása, mely szintén sok herbicidet képes tolerálni; és feltûnõ módon erõteljes a sebforrasztó zsombor markáns és egyre erõsödõ táblaszintû jelenléte is. Speciális – de szintén növekvõ probléma – a nagy széltippan erõteljes térhódítása. Igen agresszíven terjednek a különbözõ pipitér fajok is, mert egyidejûleg segítik felszaporodásukat a számukra kedvezõen alakuló meteorológiai változások, és a nagyfokú herbicid tûrésük. A Dream Team a fenti problémák ellen egy menetben, tartós és sikeres megoldást kínál a kalászosokban (1. kép).

 


 Végezetül egy „új”, harcias „ellenfél” elõretörésérõl is érdemes megemlékezni, ami nem más, mint a ferde gyöktörzsû, évelõ fekete üröm. A gabonatáblákon bárhol elõfordulhat – néhol seregesen is. Pest megye déli részén döntõen a Duna- menti öntéstalajok és a Tisza vízgyûjtõjén jellemzõ erõsen vízhatású réti talajok növénye, de lokálisan bárhol jelenthet komoly problémát. A herbicideket és a mechanikai csonkítást a második nyarától kezdõdõen jól tûri, ugyanis addigra kialakul a részleges regenerációra alkalmas ferde gyöktörzse. Ezen egyedek ellen igazán eredményesen csak speciális hatóanyagokkal és nagyon költségesen lehetett védekezni. Erre a nem mindennapi problémára is kellõ megoldást kínál a Dream Team (2. kép).

 


 

 Az õszi vetésû gabonatáblák gyomproblémái az egész országra vonatkozóan leírhatóak a Pest megye déli részén található állapotokkal, természetesen nem hagyva figyelmen kívül ezen növények egymáshoz viszonyított tömeg és eloszlás arányát és az esetleges színesítõ fajokat sem. Az itt problémát okozó növények abszolút kozmopoliták és mindenütt meghatározói a vetéseinknek, ezért gyomirtásunkat ezekhez a fõ gyomnövényekhez kell igazítani. És ekkor válik igazán érdekessé és szükségessé a Dream Team!A benne rejlõ megoldás sikerességének záloga a három, teljesen eltérõ beavatkozási ponton ható és egymást kiegészítõ hatóanyag egyidejû jelenléte. A Dream Team felhasználó a szó szoros értelmében egyet fizet, hármat kap! A készítmény kombinálja a teljes gyomirtási spektrumra való törekvést a rezisztencia kialakulásának csökkentésével, a levélen keresztüli gyomirtó hatást, a talajon keresztüli hatással. Ezzel a markánsan egyedi termékkel sikerességünk és az elérni kívánt céljaink egyszerre válnak realitássá. A termék egyedisége, hogy a legfontosabb kétszikû gabona gyomnövényekre legalább két hatóanyag együttesen „felügyel”; de az egyoldalú hatásmechanizmuson alapuló problémássá vált gyomok ellen is hatékony! Mindezt egy kijuttatással!

Nézzük a most említett „dupla” védelmet a legfontosabb gabona gyomokon:

• Mezei acat:

metszulfuron-metil és mecoprop-p

• Ragadós galaj:

mecoprop-p és piraflufen-etil

• Ebszikfû:

metszulfuron-metil és piraflufen-etil

• Veroniák, violák:

metszulfuron-metil és piraflufen-etilAz ALS gátló, a hormon típusú és a protox gátló anyagok egyidejû jelenléte biztosítja a gyors, biztos és tartós gyommentességet. A piraflufen-etil az „infúzior” szerpét is betölti, azaz segítségével a gyomnövényekbe „beinjektálódik” a másik két aktív hatóanyag, ezért a készítményhez adalékanyagot nem kell adni.

A készítmény 2008 évi „debütációja” alkalmával egyaránt sikeresen vizsgázott a kecskeméti homokon veronika túlsúlyos környezetben; Áporkán, a dunai öntéstalajon nagy széltippanos (3. kép) és pipacsos környezetben;

 


 

 

de a ceglédi csernozjom erõsen acatos (4. kép), galajos, keserûfüves és kenderes környezetében is a tarlómunkákig „rendet tartott”.

 


 Amennyiben rövid – és ezen túlmenõen könnyen megjegyezhetõ – rezümét kellene készítenem a Dream Team-nek, az alábbi szlogent választanám:

„Ipi-apacs, dõl a pipacs; semmi kacat, nincsen acat!”

Szabó Roland

területi képviselõ