MENÜ

Csattanó maszlag ellen napraforgóban - Gardoprim Plus Gold

Oldalszám: 34
2014.03.24.

A kétszikû gyomnövények közül az elmúlt 5–10 évben kiemelkedõ fontosságúvá vált a parlagfû mellett a csattanó maszlag. Az 1950-ben végzett gyomfelvételezéskor ez a gyomnövény a kapás kultúrákban a 101. helyen szerepelt, 1997-ben már a 6. legfontosabb gyomnövénnyé nõtte ki magát.

 

Felszaporodásának egyik oka a N-mûtrágyák nagyadagú használata, továbbá e gyomnövénynek egyes herbicidcsoporttal – karbamid származékok, egyes szulfo-nilureák – szembeni toleranciája. Elterjedéséhez hozzájárult nagy maghozama, valamint csírázóképességének hosszú ideig történõ megõrzése. Hazai adatok szerint egy növény átlag 3000 magot terem, melyek 10–12 évig megõrzik csírázóképességüket. Hõmérsékletigénye hasonló a napraforgóéhoz, a fõ csírázási ideje április eleje–május vége egybeesik a napraforgó vetési idejével.A napraforgóban jelenleg engedélyezett és elterjedten használt kétszikû spektrumú készítmények, csak részleges hatással rendelkeznek e gyomnövénnyel szemben. Ezzel a gyommal erõsen fertõzött területeken ezért terjedtek el tank-kombinációkban a prometrin hatóanyagú készítmények, mint pl. a Gesagard. 2007-ben az EU-ban, így hazánkban is utoljára kerülhetett felhasználásra ez a készítmény, szükségesnek látszott ennek pótlására egyéb területen engedélyezett készítmény vizsgálata.A csattanó maszlag a gyökérherbicidek közül a triazinokra a legérzékenyebb, ezért az ebbe a szercsoportba tartozó és EU-ban egyéb területen már engedélyezett terbutilazin hatóanyagot is tartalmazó Gardoprim Plus Gold felhasználhatóságának vizsgálata látszott a legkézenfekvõbbnek. A szabadföldi szelektivitási és hatékonysági vizsgálatok pozitív eredményei alapján 2007-ben került engedélyezésre a készítmény napraforgó gyomirtására.A Gardoprim Plus Gold 312 g/l S-metolaklórt és 187 g/l terbutilazint tartalmazó kombináció szuszpenzió koncentrátum (SC) formulációban. A kombinációban az S-metolaklór elsõsorban a magról kelõ egyszikû gyomok, a terbutilazin a magról kelõ kétszikû gyomok ellen hatásos. Napraforgóban a vetést követõen preemergensen kell kijuttatni jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre 4,0 l/ha adagban.

 


 A Gardoprim Plus Gold felhasználását csattanó maszlaggal fertõzött napraforgóban különbözõ gyomosodási viszonyok mellett a következõképpen javasoljuk:

• Jó kultúrállapotú közepes gyomosodású területen: a jól ismert Gesagard + Dual Gold kombináció leváltására alkalmas a Gardoprim Plus Gold 4,0 l/ha adagban.

• Erõs egyszikû fertõzés esetén a kombináció további 0,4 l/ha Dual Gold-dal történõ kiegészítésére van szükség.

• Parlagfûvel és csattanó maszlaggal erõsen fertõzött területen: Gardoprim Plus Gold-ot fluorkloridon hatóanyag-tartalmú szerrel, tankkombinációban preemergensen kijuttatva javasoljuk.

• Erõs egyszikû fertõzés esetén a kombináció további 0,4 l/ha Dual Gold-dal történõ kiegészítésére van szükség.

A vetés után-kelés elõtt elvégzett pre-emergens kezelések jó hatáskifejtéséhez, mint minden esetben, ezúttal is a kezelés utáni két héten belül legalább 10–20 mm bemosó csapadék szükséges.

 


 

 
Radvány Béla

Syngenta Kft.