MENÜ

Pioneer napraforgó hibridek

Oldalszám: 32-33
2014.03.24.

Az elmúlt évben a magyarországi napraforgó vetésterület ismét meghaladta a félmillió hektárt. A tavaszi vetéseket megelõzõen a napraforgómag ára az egekbe szökött, nem csoda, hogy a termesztési kedv fokozódott, a termelõk elkezdtek intenzívebb termesztés technológiákban gondolkodni, lényegesen jobb fajtaválaszték áll rendelkezésre, mint 5–6 évvel ezelõtt, következésképpen rekord termésátlag született.

 

 

 

 


 

 

A jó termés elérésének tehát egyik legfontosabb eleme a fajtaválasztás. Azok a legnépszerûbb hibridek, amelyek több éven keresztül bizonyítanak stabil, kiegyensúlyozott termõképességükkel és nem ingatja meg õket egy-egy évjárat különös hatása. Kevés ilyen hibrid áll rendelkezésre, amire nagyon jó példa az, hogy a hazai napraforgó vetésterület közel 60%-át mindössze 5 hibrid fedi le, ebbõl kettõ Pioneer (PR63E82, PR63D82).A fajtaválasztás egyértelmûen a termõképesség, mint legfontosabb tulajdonság alapján történik. Ahhoz, hogy egy-egy hibrid a magas termõképességét stabilan, mindenféle évjáratban produkálni tudja, kiváló alkalmazkodóképességgel, jó aszálytûréssel és kitûnõ betegségellenálló képességgel kell rendelkeznie.A napraforgót számtalan kórokozó igyekszik megbetegíteni, ezek közül a legveszélyesebbek a Sclerotinia és a Phomopsis (Diaporthe), ezek mellett a Phoma, az Alternaria, a Macrophomina károsítását szoktuk gyakran tapasztalni. A hibridek majdnem mindegyike a felsorolt kórokózók egy részével szemben jó, míg másokkal szemben csak átlagos, vagy gyenge ellenállósággal rendelkezik. A legnépszerûbb hibridek azért olyan kedveltek, mert szinte egyik betegség sem fog ki rajtuk, legyen az bármilyen évjárat. Mivel nincs két egyforma év, van amikor a fehérpenészes szár és tányérrothadás, van amikor a diaportés szárkorhadás, illetve van amikor mindkettõ, vagy esetleg más betegség dominál, így egy hibridnek valóban minden betegséggel szemben jó ellenállósággal kell rendelkezni. A hagyományos napraforgók közül az A04, a D82, az Express toleráns E82, a magas olajsav-tartalmúak közül a H32, vagy a H22 feltétlenül ebbe a kategóriába tartozik.Herbicid-toleráns technológiaA magasabb termésátlagok elérésében a nemesítõ vállalatok egyre nagyobb genetikai terméspotenciállal rendelkezõ hibridjei mellett a forradalmian új technológiáknak is kulcsszerep jut. A napraforgó termesztésben már harmadik éve bizonyít a Pioneer PR63E82-es hibridje és a hozzá tartozó, a DuPont vállalattal közösen kidolgozott, Express® gyomirtási technológia. A PR63E82 terméspotenciálja és a hibridhez kapcsolódó posztemergens gyomirtási technológia nagyban hozzájárult a 2008-as magas termésátlagok eléréséhez. A gyomirtás hatékonyabbá válásával azokon a helyeken is rekordterméseket értek el a gazdálkodók, ahol korábban ez nem volt lehetséges.Az Express® gyomirtási technológia bevezetésének elsõ éve 2006-ban volt, a szépen felfelé ívelõ pályafutása Magyarországon legjobban a vetésterületének alakulásából látszik. Az 1. táblázatban jól látható ennek mértéke.

 


 A PR63E82 vetésterülete tehát jelentõsen növekedett az elmúlt három évben, a gazdálkodók sikerrel alkalmazták az eltérõ idõjárási körülmények között is.

Mi miatt is válhatott ilyen sikeressé és közkedvelté a PR63E82 és Express® gyomirtási technológia?Egyrészt a hibrid termõképessége a legjobbak közé tartozik (2. táblázat), nem véletlen, hogy Magyarországon a 2. legnépszerûbb napraforgó hibrid, a herbicidtoleráns technológiának viszont piacvezetõ, legnépszerûbb hibridje. Alapváltozata a D82 is a kiváló, kiegyensúlyozott termõképességérõl ismert.

 


 Másrészt a posztemergens gyomirtás segítségével sikeresen védekezhetünk olyan gyomok ellen, melyek eddig jelentõs termésveszteséget okoztak. Ezek a gyomnövények többek között a mezei acat, szerbtövis, csattanó maszlag, selyemmályva és a parlagfû.Az Express® technológia alkalmazásával megszûnt a gyomirtás csapadéktól való nagymértékû függõsége. Erre különösen a 2007-es év tavasza a példa, amikor a száraz, csapadékmentes idõjárás következtében a hagyományos gyomirtási módok nem adtak kellõ hatékonyságot, minek következtében terméskiesés jelentkezett. Különösen ekkor jelentkezett a posztemergens, csapadéktól kevésbé függõ technológia elõnye.A PR63E82 az egyik legjobb ajánlat a napraforgó termesztõk számára. A gyomirtó szer címkéjén leírt technológia pontos betartásával meggyõzõdésünk, hogy az E82 partnereink megelégedését szolgálva az egyik legjelentõsebb tényezõ lesz 2009 sikeres napraforgó termesztésében. Termelje bátran!

Pioneer hagyományos napraforgókLinolsavas napraforgóknak is hívhatjuk õket, a hazai vetésterület mintegy 90%-án termesztünk ilyen hibrideket. A Pioneer napraforgói közül a fenti kritériumoknak a PR63D82, a PR63A04 és a PR64A36 (Új!) felel meg.A PR63D82 a magyarországi napraforgó termesztés 5 legnépszerûbb hibridjének egyike. Évek óta stabilan, magas szinten terem, mindenféle termesztési körülményhez ajánljuk. Minden évben a Pioneer kísérletek legjobbja, a hivatalos kísérletek (MgSzH) masszív sztenderdje.A PR63A04-es hibridnél keresve se nagyon találunk magasabb olajtartalmú napraforgót, olyat viszont biztosan nem találunk, amely kórtani szempontból jobb lenne nála. Véleményünk szerint az olyan termelõ, aki a biztonságos napraforgó termesztésre törekszik, nem hagyhatja ki az A04-est a hibridválasztékából.A PR64A36-os új Pioneer napraforgó kimagasló Phomopsis elleni toleranciával bír, e tekintetben talán nincs is nála jobb ellenfele, miközben egyéb betegségekkel szemben is átlag felett tolerál. A 2006-os hivatalos állami kísérletek elsõ helyezettje.

A 2008-as napraforgó kísérleteink átlagai láthatóak a grafikonon.

 


 Pioneer magas olajsav-tartalmú (HO) napraforgók

 


 A magas olajsav-tartalmú napraforgók vetésterülete az elmúlt években meglehetõsen hullámzó tendenciát mutatott. Amíg 2007-ben rekordnagyságú területen, megközelítõleg 80 000 hektáron kerültek elvetésre, addig 2008-ban viszont csak 24–25 000 hektárt tett ki a vetésterületük. A jelenlegi alacsony napraforgó áraknál már vonzó lehet a körülbelül 20 Eurós HO felár, ezért 2009-ben talán némi növekedésre van kilátás.A HO napraforgóknál alapvetõ követelmény az olajsavtartalom, amelynek küszöb értéke 85–86% körül van felvásárlótól függõen. A Pioneer HO napraforgóira jellemzõ az egészen magas olajsav-tartalom, mely megbízhatóan 91–93% között alakul izolált körülmények között. A napraforgó nemesítõk közül a Pioneer rendelkezik a legszélesebb HO hibridkínálattal is, a teljesség igénye nélkül a fontosabb hibridjeink fõbb jellemvonásai a következõk:

azoknak a termelõknek, akik deszikkálás nélkül kívánnak HO napraforgót termeszteni, javasoljuk a PR64H45 korai hibridünket, mely a legkorábban érik. Jellemzõ még erre a hibridre a kiváló aszálytûrõ képessége és a napraforgó szádorral szembeni rezisztenciája.A legmagasabb olajtartalom jellemzõ a PR64H24-re, az elõbbi hibridhez hasonlóan szintén kimagaslóan teljesít a száraz, aszályos években, ezt 2007-ben be is bizonyította.Azoknak a termelõknek, akiknél a napraforgó szádor problémát okoz, ajánljuk a PR64H32-es hibridet is, mely rezisztenciával rendelkezik az E-rasszal szemben. Szintén a korai éréscsoportba tartozik és három év átlagát tekintve az egyik legjobb teljesítményû hibrid. Ahol a hidastraktor használata miatt a növénymagasságra is figyelmet kell fordítani, a legjobb választás a korai PR64H41, mely hibridünk a legalacsonyabb méretû HO napraforgó. A kísérleti eredményeket tekintve a H41-hez fûzõdik 2008-ban a legmagasabb termés, ebbõl a szempontból is tehát az egyik legjobb választás! A legmagasabb olajsav-tartalom jellemzõ a PR65H22-es hibridre, mely a már jól ismert Olsavil hibridünk peronoszpóra rezisztens változata. Kórtanilag is a legjobb napraforgó, kiváló betegségellenálló képessége miatt sokan ragaszkodnak hozzá, a középérésû csoportba tartozik.A Pioneer magas olajsav-tartalmú hibridjei a hagyományos napraforgók szintjén teremnek, választásukkal tehát nem kell megalkudni a termést illetõleg. A hagyományos napraforgók jelenlegi piaci árához képesti felár tehát jövedelmezõbbé teheti termesztésüket.

Fábián László Termékmenedzser

–Dr. Piukovics László Olajnövények

termékmenedzsere