MENÜ

A mezõgazdasági õstermelõk 2009. évi adózásához kapcsolódó elszámolások I.

Oldalszám: 6
2014.03.24.

 

Õstermelõi bevételnek számítanak:

• a termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek elõlegeként befolyt összeg,

• az áru szállításáért vagy csomagolásáért külön felszámított, befolyt összeg,

• üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenérték, ha annak költségeit (beszerzés, értékcsökkenés) bármelyik évben költségként elszámolta,

• kapott kamat, kötbér, késedelmi kamat, vagy ezek visszatérítése,

• kisértékû tárgyi eszköz ellenérték nélküli átruházásakor: 1 éven belül a beszerzési érték 100%-a, 1–2 év között a beszerzési érték 66%-a, 2–3 év között a beszerzési érték 33%-a, 3 éven túl 0,

• adók és járulékok visszatérítése, ha az költségként bármely évben el lett számolva,

• kártérítés bevétele, a felelõsség- és egyéb biztosítás alapján felvett összeg, ha annak biztosítási díja költségként elszámolásra került.Bevételt csökkentõ tételek (tételes költségelszámolásnál):

• legalább 50%-ban megváltozott munkaképességû alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a kifizetett bér, de maximum a hónap elsõ napján érvényes minimálbér összege,

• szakképzõ iskola tanulójával kötött tanulószerzõdés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén havonta a minimálbér 24%-a,

• szakképzõ iskolával kötött együttmûködési megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés esetén a minimálbér 12%-a,

• a sikeres szakmai vizsgát tett szakképzõ iskolai tanuló továbbfoglalkoztatása esetén, korábban munkanélküli vagy szabaduló foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás ideje alatt – maximum 12 hónapon át – befizetett társadalombiztosítási járulék összege,

• a megfizetett helyi iparûzési adó összege, ha az adóév utolsó napján nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.Tételes költségelszámolás választása esetén figyelembe vehetõ költségek:

• anyagbeszerzés, szállítás díja,

• kizárólag üzleti céllal beszerzett 100 ezer ft alatti tárgyi eszközök, nagyobb értékûek értékcsökkenési leírása,

• munkaviszonyban álló alkalmazottak részére kifizetett bér és közterhei, juttatások, alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás esetén a közteherjegy értéke,

• nem megállapodás alapján befizetett saját társadalombiztosítási járulék,

• tagdíjak,

• kifizetett biztosítási díjak,

• hitelek kamata,

• helyi adó, illeték, hatósági díj, vám, vámkezelési díj, kötbér, késedelmi kamat, önellenõrzési pótlék,

• üzlet, mûhely bérleti díja, közüzemi díjai,

• telefonköltség ha kizárólag üzleti célú,

• mûszaki leírás, tervrajz, bérmunka és alvállalkozó díja,

• munkaruha, védõruha költsége,

• üzleti út esetén az utazási és szállásköltség.

 


 


 Krenovszkyné Lovász Andrea,

okleveles adószakértõ