MENÜ

Biscaya - rugalmas megoldás a virágzó kultúrák kártevõi ellen

Oldalszám: 18
2014.03.21.

Az elmúlt évek során egyre jobban beszûkült vetésforgóban az õszi káposztarepce kiemelt figyelmet érdemel. Nemcsak azért mert a leghosszabb ideig „van kint” az ég alatt, hanem mert az ipari növények közül a repcének van a legtöbb rovarkártevõje. Mind az õszi, mind a tavaszi rovarkártétel helyrehozhatatlan veszteséget tud okozni.

 


 

 

A kártétel következménye lehet a tõszámcsökkenés, korai növénydõlés, hiányos becõképzõdés, becõfelnyílás, korai magpergés stb. Pontos statisztika ugyan nem készült, de becslések szerint a repce tavaszi kártevõi akár 50–70%-os termésveszteséget is képesek okozni.

A tavalyi év tavaszi idõjárása kedvezett a rovarok elterjedésének. Ráadásul a megszokottnál rövidebb fejlõdési ciklusok a repce esetében is elõbbre hozták és felborították a megszokott védekezési stratégiákat, megnehezítve ezzel a kártevõk kordában tartását. A problémák már kora tavasszal jelentkeztek, amikor számos helyen a vártnál korábban jelentkezett a repce szárormányos. Az elmúlt idény tapasztalata továbbá, hogy megnõtt a tavaszi rovarkártétel ellen elvégzett védekezések száma (átlagosan 2,5-3 kezelés). A leggyakrabban alkalmazott készítmények között ott találjuk a tiakloprid tartalmú BISCAYA-t, a Bayer CropScience új rovarölõ szerét.A BISCAYA új formában tartalmazza a Bayer CropScience eredeti fejlesztésû hatóanyagát, a kloronikotinilek/neonikotinoidok csoportjába tartozó tiaklopridot. A BISCAYA a Bayer új, O-TEQ szertípusának egyik elsõ tagja. Az olajos diszperzió különlegessége, hogy nincs benne sem víz, sem oldószer. Ugyanakkor a formuláció olajban és vízben egyaránt stabil és a hatóanyag mellett különbözõ segédanyagokat és egy növényi olajat tartalmaz. Az olaj és a segédanyagok gondoskodnak a hatóanyag kijuttatás utáni gyors és folyamatos bejutásáról a növényi szövetekbe.

Ez a készítmény kielégíti a modern, hatékony, ugyanakkor környezetkímélõ rovarölõ szerekkel szemben támasztott követelményeket. A felszívódó gombaölõ szerekhez hasonlóan a tiakloprid is felszívódik a növény belsejébe, és a szállítószövetek segítségével eljut azokra a területekre is, ahova nem jutott permetlé. Ennek köszönhetõen nemcsak a kontakt hatás érvényesül, hanem a permetezés után betelepülõ kártevõk ellen is védve van a kultúrnövény.A repce védelmére általánosan használt piretroid hatóanyagcsoporttal szemben (a repcekártevõk elleni védekezések 60–65%-ban piretroid hatóanyagok szerepelnek!) a kloronikotinilek/neonikotinoidok egy új hatásmechanizmussal bíró csoportot alkotnak. Hatáskifejtésük helye az ingerület-átvitelben teljesen eltér a piretroidokétól, ezért a Biscaya jól beilleszthetõ a repcekártevõk elleni hatásos védekezést szolgáló rezisztencia-menedzsmentbe.

A BISCAYA hatása egyaránt kiváló, akár táplálékfelvétellel, akár érintkezéssel kerül a rovar szervezetébe. A repce mellett széles körû védelmet nyújt a rovarok ellen kukoricában és napraforgóban is. Egyik legfontosabb tulajdonsága ugyanakkor, hogy a beporzást végzõ rovarokra, mint a méhek és poszméhek, nem veszélyes, ezért a termék virágzás során is alkalmazható. Fény- és hõstabilitása nagyon jó, így a lehetõ legjobb hatás és leghosszabb hatástartam érdekében még magas hõmérsékleten is biztosított a növényi szövetek általi felvétel.Magyarországi körülmények között a BISCAYA kifejezetten alkalmas a repce (repcefénybogár, repcebecõ-ormányos); és a kukorica virágzáskor (amerikai kukoricabogár imágó) fellépõ kártevõk elleni védelemre. A napraforgóban alkalmazott inszekticidek esetében alapvetõ követelmény, hogy a rejtõzködõ életmódú rovarokra is hassanak. A BISCAYA hatóanyaga felszívódik a kijuttatás után, így a levél fonákján és a virágzat szélein megbúvó levéltetû kolóniákra is hat.

Széles hatásspektrumának és a hagyományos rovarölõ szerektõl eltérõ hatásmódjának köszönhetõen a BISCAYA közvetlenül hat a termésbiztonságra, és segít elkerülni a kártevõk okozta veszteségeket a repcében, napraforgóban és a kukoricában.Csorba Csaba

Bayer CropScience