MENÜ

Kukorica gyomirtása az igényekhez igazodva

Oldalszám: 32
2014.03.21.

A gyomirtó szerek elsõdleges választási szempontja a gyomspektrum, melynek során a minél szélesebb annál jobb elv érvényesül. Fontos tényezõ a rendelkezésre álló gépkapacitás – hiszen az idõzítés behatárolt (preemergens, korai posztemergens, vagy posztemergens kezelés).

 A speciális problémák (évelõ gyomok jelenléte) további szûkítõ tényezõ, ugyanígy mint a vetõmag elõállításban szükséges nagyfokú szelektivitás. Az idõjárás és a csapadékeloszlás mint leginkább szerencsefaktor játszik szerepet ebben a soktényezõs egyenletben – bár az elõrejelzés használatával sok kudarctól megkímélhetjük magunkat.2009-tõl új információval bõvült a Syngenta honlapja! Az idõjárás és a várható csapadék elõrejelzése a www.syngenta.hu oldalon az Agrometeorológiára klikkelve található (ehhez regisztrálni szükséges, ami azonban egy gyors folyamat) – beütve a helyszínt – információt kap a következõ 5 nap várható idõjárásáról. Az alkalmazás technikai fülre kattintva pedig arról kap tájékoztatást hogy alkalmas-e az idõ a permetezésre. (Az ország bármely pontjára kaphat információt – természetesen a meteorológiai állomás távolsága a kiválasztott helyszíntõl jelezve van.)

A Syngenta ajánlata a különbözõ igényekhez igazodva:1. Lumax

Termésbiztonság mindenek felett

 


 A Lumax három hatóanyag gyári keveréke (mezotrion+s-metolaklór+terbutilazin) a széles hatásspektrumon felül, teljes szezonra kiterjedõ hatástartamot biztosít, és felhasználható pre (vetés után kelés elõtt), illetve korai posztemergens kezelésként.

A korai gyomkikapcsolás minden esetben megtérül a magasabb termésátlagban, a preemergens és a korai posztemergens alkalmazás pedig lehetõséget ad a kijuttatás tervezéséhez.

A Lumax kiváló szelektivitása révén a ke-zelés idõzítését a gyomok fenológiájához kell igazítani. Az egyszikûek 1–3 leveles állapota, a kétszikûek 2–4 leveles állapota a javasolt kijuttatási idõpont.

Hatásspektruma: kiterjed az egyéves egy- és kétszikû gyomokra beleértve a kölest is.

Dózisa: 4,5 l/ha, pre. és korai poszt kezelés formájában. Korai poszt kezeléskor 0,1 l/ha Extravon hozzáadása szükséges. Magas, 3% fölötti szervesanyag tartalmú talajokon preemergens kezelés esetén az 5 l/ha kijuttatása szükséges.

Legfontosabb ismérve: termésbiztonság.2. Calaris

Egyszerû megoldás bonyolult problémákra 


 A Calaris a 2009-es év újdonsága. Két hatóanyag gyári keveréke, (mezotrion+terbutilazin) hosszú hatástartam a kétszikû gyomok ellen, kiváló szelektivitás, és nagyon gyors hatás jellemzi. A készítmény a kukoricára nézve teljesen szelektív, nem a kukorica hanem a gyomok fejlettsége az irányadó – az egyszikû gyomok 3–5 leveles állapotában kell a Calaris kezelést végrehajtani, a kétszikû gyomok még 6 leveles állapotban is érzékenyek a készítményre.

A Calaris megoldást kínál azon területek gyomirtására, ahol a hagyományos kukorica magról kelõ kétszikû gyomnövényei (disznóparéj- és libatop-félék) mellett nehezen irtható kétszikûek, mint például parlagfû, árvakelésû napraforgó, selyemmályva, csattanó maszlag, varjúmák, szerbtövis, vadkender, keserûfû-félék, fekete csucsor, vadrezeda, illetve magról kelõ egyszikûek közül kakaslábfû és muhar fajok fordulnak elõ.

Hatásspektruma kiterjed az egyéves egy- és kétszikû gyomokra.

Dózis: 1,5–2 l/ha + 0,1 l/ha Extravon nedvesítõ szer. A magasabb dózist az erõsebb egyszikû fertõzés esetén indokolt használni. A legáltalánosabban javasolt dózis a 2 l/ha, erõs egyszikû fertõzés esetén 3–4 kg/ha ammónium-nitrát vagy 2,0 l/ha Pallos hozzáadásával tudjuk jelentõsen a levélen keresztüli hatást fokozni.

Legfontosabb ismérve: gyorsaság.3. Casper + Milagro gyûjtõcsomag

Bombabiztos megoldás

 


 A Casper két hatóanyag, a proszulfuron és a dikamba gyári keveréke. A két hatóanyag kettõs hatásmechanizmusának köszönhetõen a hatáskifejtés gyors. Azokon a területeken ajánljuk használni ahol a magról kelõ kétszikû gyomok mellett az évelõk – mezei acat, apró szulák, sövényszulák – is elõfordulnak. A Casper kétszikû gyomok ellen ható készítmény, a gyomirtási spektrumának kiegészítése érdekében gyûjtõcsomagban is forgalomba kerül Milagro-val egyben.

Casper + Milagro gyûjtõcsomag

Gyûjtõcsomag tartalma: 2,5 kg Casper + 8×1 l Milagro + 2×0,5 l Extravon.

Kijutatás idõzítése: a készítményt a takarmánykukorica 3–6 leveles, a magról kelõ kétszikû gyomnövények 2–6 leveles, a mezei acat tõlevélrózsás, az apró- és sövényszulák 10–20 cm-es, rizómáról hajtó fenyércirok 10–20 cm-es fejlettségekor, a köles gyökérváltása elõtt 1–2, maximum 3 leveles fejlettségéig, a kakaslábfû 1–3 leveles állapotában kell kijuttatni. Egy- és kétszikû fertõzés esetén az irányadó itt is az egyszikûek fejlettsége!

Hatásspektruma: egyéves és évelõ egy- és kétszikû gyomok.

Dózisa: Casper 0,3 kg/ha + Milagro 0,1 l/ha + 0,1 l/ha Extravon. Egy csomag 8 ha kukorica kezelésére elegendõ.

Legfontosabb ismérve: évelõ gyomok ellen is hatékony.

 

Vereczkey Katalin, Syngenta Kft.