MENÜ

Minõségi fû- és lucernaszenázs készítése korszerûen Pioneer oltóanyagokkal

Oldalszám: 85
2014.03.20.

Pioneer növényfaj specifikus oltóanyagok a termelõk szolgálatában

 A sikeres fû- és lucernaszenázs készítésének két legfontosabb feltétele a fonnyasztás és az erjedési folyamat biológiai szabályozása.

1. FonnyasztásSzükségességének megértéséhez tisztázni kell néhány fogalmat:

a. relatív cukortartalom (C),

b. fehérjetartalom,

c. pufferkapacitás (PK),

d. cukor/pufferkapacitás hányadosa C/PK.
a. Egy növény relatív cukortartalma (C), más néven cukor koncentrációja fontos tényezõ mivel az erjedés alapvetõ feltétele a megfelelõ mennyiségû könnyen erjeszthetõ szénhidrát. Belátható hogy olyan növényeknél ahol ez az optimális betakarításkori fenofázisban alacsony – mint a lucernánál a virágzás kezdetén – a nedvességtartalom egy részének elpárologtatásával, tehát fonnyasztással növelhetõ.

A lucerna cukortartalma virágzás kezdetén – az egyébként optimális betakarítási fenofázisban – 45–50 g/kg szárazanyag. Ez önmagában is az „igen nehezen silózható” kategóriába sorolja a lucernát. Ahhoz hogy egy takarmány „könnyen silózható” legyen, cukortartalmának el kell érnie, illetve meghaladni a 100 g/kg szárazanyag mennyiséget (1. táblázat).b. A cukortartalom mellett a takarmány savanyodása attól is függ, hogy mennyi bázikus anyagot, vagyis fehérjét tartalmaz, amelybõl az erjedés során ammónia képzõdik. A lucerna a takarmány szárazanyagára számítva 200–250 g/kg

nyersfehérjét tartalmaz, ami miatt szintén igen nehéz silózni. Könnyen silózhatók a 100 g/kg szárazanyag tartalmú takarmányok (1. táblázat).

 


 

A silózhatóság tehát alapvetõen a takarmány fehérje–cukor arányától függ. Azok a takarmánynövények silózhatók jól, melyek cukortartalma nagyobb, mint fehérjetartalma.

Ha a fehérje–cukor arány 1:0,5 alá csökken akkor mindenképpen fonnyasztani szükséges!c. A fehérjébõl az erjedés során képzõdött ammónia közömbösíti a képzõdõ szerves savak egy részét. Azt a milligrammokban kifejezett tejsavmennyiséget, amely az adott takarmány szárazanyagának 1 g-jához kell annak érdekében, hogy annak kémhatását a szükséges 4-es pH-ig eltolja, nevezzük pufferkapacitásnak (PK).

Ez az érték pillangósoknál 70–80 (kukoricánál 35–40, fûféléknél 45–55).d. Az erjedés során a lehetséges pH csökkenés mértékét a takarmány összes fermentálható szénhidrát tartalma (C) és a pufferkapacitás (PK) együttesen határozza meg. Ezért az erjeszthetõség megítélésénél a két tulajdonság arányát, hányadosát kell figyelembe venni.

A C/PK arány lucernánál 0,6–0,9 közötti (kukoricánál 5–8 körüli). Ahhoz hogy egy takarmány jól erjedjen a C/PK-nak 2,5 vagy annál nagyobbnak kell lennie.Az erjedés várható lefolyásának megítéléséhez két paraméter ismerete szükséges:

• a C/PK hányados, ami a lehetséges pH érték eltolódását fejezi ki,

• a szárazanyag tartalom, ami meghatározza, hogy meddig kell a takarmány pH-ját eltolni a savanyú irányba, hogy tárolható (stabil) szilázst nyerjünk, azaz a pH változás szükséges mértékét fejezi ki.A silózási technológia feladata tehát többek között, hogy a lehetséges pH változás mértékét – ami a nehezen erjeszthetõ takarmánynövényeknél (lucerna) nem kielégítõ – a pH változás szükséges mértékével összhangba hozza.

Az összefüggés alapján megállapítható, hogy minél kisebb a takarmány C/PK-a vagyis minél kisebb a cukortartalma és minél nagyobb a fehérjetartalma annál nagyobb szárazanyag mellett várható az erjedés kedvezõ irányú lefolyása.

Lucernánál a 0,6–0,9 C/PK mellé 40–45% körüli szárazanyag tartalom szükséges. Ez természetesen csak fonnyasztással érhetõ el. (Kukoricánál a 5–8-as C/PK mellé minimum 30%-os szárazanyag tartalom szükséges. Ez természetesen fonnyasztás nélkül is biztosítható.) (2. táblázat)

 


 

 

2. Az erjedési folyamat biológiai irányításaMinden erjesztett takarmány készítése egy természetes konzerválás. A konzerválószer a tejsav, amelyet tejsavbaktériumok állítanak elõ a szilázs alapanyag szénhidrátjából. A természet szigorú törvényei szerint a fû- és lucernaszenázs készítése során is mindhárom tényezõ minimumban lehet.

Jó esetben a silózás számára minden rendelkezésre áll ellenben egy technológiai elem természetes körülmények között mindenképpen minimumban marad.

Ez az optimális „induló” tejsavtermelõ baktérium létszám. A silókukoricán található természetes mikroorganizmus-tömegnek csak 1%-a tejsavtermelõ baktérium és ennek csupán 8%-a a tejsavas erjedésben generális szerepet játszó Lactobacillus plantarum. Ahhoz hogy egy szilázs jól erjedjen, legalább 100 000 élõ, növényfaj specifikus tejsavtermelõ baktériumra van szükség 1 gramm silózandó takarmányon. Természetes körülmények között ennek csupán 1–20%-a áll rendelkezésre.

Az optimális erjedéshez szükséges mik-

roszervezetet csak oltóanyagokkal lehetséges biztosítani. Az optimális tejsavbaktérium számának biztosítása elvén alapuló erjesztett takarmány beoltását nevezzük az erjedési folyamat biológiai szabályozásának.A PIONEER oltóanyagok alkalmazásával biztosított a megfelelõ baktérium és annak koncentrációja.11H50 lucerna szenázs oltóanyagFermentációval elõállított liofilizált Lacto-bacillus plantarum és Streptococcus faeci-

um lucerna növényen található tejsavtermelõ baktériumfajok törzseinek keverékét tartalmazza.Elõnyei:

• optimális szerves sav mennyiség és arány (1. ábra),

• jobb emészthetõség (2. ábra),

• nagyobb tejtermelés (3. ábra).

 


 

 

11G22 kombi fû és teljes gabonanövény oltóanyagAz oltóanyag Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium és Lactobacillus buchneri fû és gabonanövényeken található tejsavtermelõ baktériumok szelektált törzseit tartalmazza, melyek használatával optimalizálható az erjedési folyamat a növények silózása/erjesztése során. A Lactobacillus buchneri tejsavtermelõ baktérium illózsírsavak széles spektrumát termeli, melyek lényegesen csökkentik a szilázs fermentációja során a káros élesztõ és penész fajok elszaporodását, melyek a szilázs romlását elõidézik. A szilázs romlását elõidézõ organizmusok szignifikáns csökkenése növeli az aerobic stabilitást, vagyis csökken a szilázs megbontás utáni melegedése és csökkennek az aerobic veszteségek a megbontott szilázs felületén még oxigén bejutása esetén is.Elõnyei:

• javítja a szilázs minõségét biztosítva az optimális tejsav:ecetsav arányt (4. ábra),

• növeli az állatok teljesítményét (5. ábra),

• csökkenti az utóerjedést (6. ábra).

 


 

 

Dr. Knódel János

termékmenedzser, Kelet-Európa