MENÜ

Gráf József maradt az agrártárca irányítója

Oldalszám: 41
2014.03.18.

Gráf József a Gyurcsány-kormány földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztere maradt az új összetételû Bajnai-kormány agrártárcájának irányítója is. A régi-új földmûvelésügyi miniszter kinevezését támogatta az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága is a miniszterjelölt április közepén tartott meghallgatásán. Gráf József az országgyûlési képviselõk elõtt ismertette egyéves válságkezelõ programját.

 Az FVM vezetõje az egyéves válságkezelõ program kulcselemének nevezte az agrárágazat finanszírozhatóságának fenntartását és biztosítását. Emellett jelentõs eredménynek tartotta azt is, hogy az ágazattól a válságkezelés költségeihez való hozzájárulás címén csak 33 milliárd forintot vonnak el a korábban tervezett 57 milliárd forinttal szemben.A mezõgazdaság tevékenységének finanszírozhatósága érdekében az FVM a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) együttmûködve hitelprogramot dolgozott ki. Ennek keretében összesen 60 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdálkodók finanszírozásának megkönnyítésére.A hitelprogramok közül Gráf József külön is kiemelte a búza forgóeszközhitelt, továbbá a termelõi szervezetek (TÉSZ-ek) számára elkülönített forgóeszközhitelt valamint a fejlesztéseket támogató hitelprogramot.Gráf József hangsúlyosan szólt az Új Magyarország Vidékfejlesztési programról is, amelynek segítségével számos fejlesztési cél valósítható meg a gépberuházásoktól az állattartó telepek modernizálásán keresztül a falusi turizmus fejlesztésén át a vidéki örökség megõrzéséig. A fejlesztési célok finanszírozásának támogatására – a miniszteri meghallgatás idõpontjáig – több, mint 100 milliárd forintot fizetett már ki a gazdálkodóknak a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Ebben az évben az MVH még további mintegy 150 milliárd forint forrást bocsát a gazdálkodók rendelkezésére, jövõre pedig ez az összeg várhatóan eléri majd a 160 milliárd forintot.Gráf József beszélt arról is, hogy a területalapú támogatások mértéke az idén nem csökken, sõt a múlt évihez képest valamelyest nõ. Tavaly ugyanis az 1 hektárra jutó támogatás összege 42.106 forint volt, míg az idén ez 43.000 forintra emelkedett.Az agrártárca vezetõje a meghallgatáson utalt arra is, hogy az Út a Munkához program keretében az agrárágazatban hozzávetõlegesen 3-5 ezer új munkavállalót lehet majd alkalmazni szezonális munkára. További 5-10 ezer munkahely jöhet létre a miniszter szerint az ágazathoz kapcsolódó közmunkaprogramok nyomán is. Mindennek kapcsán Gráf József ágazati célként jelölte meg az úgynevezett munkaintenzív alágazatok, például a zöldség- és gyümölcstermesztés valamint az állattenyésztés gyorsabb fejlesztését.Rámutatott ugyanakkor, hogy a jelenlegi gazdasági válság a mezõgazdaságot a többi ágazatnál kevésbé sújtja, mivel ezen a területen nem lehet nagy visszaeséssel számolni sem bel- sem külföldön. Gráf József ezt azzal támasztotta alá, hogy tavaly az ágazat exportteljesítménye elérte az 5,7 milliárd eurót, és ebbõl 1,9 milliárd euró volt a többlet. Úgy vélte: ez a trend az idén is folytatódhat, legalábbis ezt mutatják az elsõ 3 hónap adatai. A magyar mezõgazdasági cikkekre és élelmiszerekre ugyanis van fizetõképes kereslet mind az országhatárokon belül, mind pedig azokon kívül. Ezért szerinte az ágazatot nem visszafogni, hanem fejleszteni kell.