MENÜ

Hárman a magyar gabona sikeréért

Oldalszám:
2014.03.18.

A gombaölõ szereknek a korszerû, integrált szemléletû védekezési programokban nagy szerepük van a termés mennyiségének és minõségének kialakításában.

A védekezésekhez olyan több hatóanyagú készítményeket célszerû felhasználni, amelyek a gombabetegségek széles köre ellen védenek. Az eltérõ hatásmódú hatóanyagok használata a rezisztencia kialakulásának veszélyét is csökkenti.

A betegségek lefolyása idõben eltérõ, így a védekezések idejének meghatározása mindig kompromisszum. Nagy termést és jó minõséget legalább kétszeri gombaölõ szeres kezeléssel lehet elérni. A lombozat védelmét célzó kezelést akkor kell elvégezni, amikor a már jelenlévõ kórokozók még nem szaporodtak fel, de a védekezési idõ nem elõzi meg túlságosan a késõbb várható fertõzéseket sem. Õszi búzában ez az idõpont általában az intenzív növekedés ideje, azaz a három szárcsomós állapot és a zászlóslevél kiterülése közötti idõszak. Az ekkor végzett kezeléssel megelõzzük a kórokozók felszaporodását az alsó leveleken, kikapcsoljuk a zászlós levél fõ fertõzési forrását, ugyanakkor több hétre preventív védelmet biztosítunk. Így a második kezeléssel meg tudjuk várni a virágzást, ami a levélbetegségek és a fuzáriózis elleni hatékony védekezés és a minõség szempontjából fontos idõszak.

A gyakorlatban elõfordul, hogy a levélbetegségek kikalászolásig nem jelentkeznek, így alacsonyabb intenzitási szinten a kalászolást követõen végzik az egyetlen gombaölõ kezelést. Magasabb, minõségre törekvõ termelési szinten azonban mindig két állományvédelmet tervezzünk!

Árpánál a hálózatos foltosságra koncentrált programszerû védekezés esetén a szárbaindulás kezdete az optimális kezelési idõpont.

A Bayer CropScience a különbözõ szintû védekezési programokhoz három fungicid készítményt kínál: Falcon, Nativo és Prosaro.

A Falcon univerzális gombaölõ szer. Rugalmasságának köszönhetõen bármely termelési szinten, bármely programban gazdaságosan és eredményesen alkalmazható. Sikerét a teljes körû védelmet biztosító hatásspektrumának, kiváló hatékonyságának, megbízhatóságának és kedvezõ hektárköltségének köszönheti. A Falcon három egymástól eltérõ hatású hatóanyagot tartalmaz, amelyek mindegyike külön-külön is rendkívül hatékony. A három hatóanyag közötti szinergizmus gyors felszívódást, egyenletes eloszlást, és valamennyi kórokozó ellen teljes védelmet nyújt a gabona minden fejlõdési stádiumában. A már kialakult betegséget is képes megállítani. Levélbetegségekkel szembeni hatástartama 4 hét. Kalászfuzáriózis ellen 10 napos megelõzõ és 4 napos gyógyító hatással rendelkezik.

A Falcon dózisa levélbetegségek ellen 0,4–0,6 l/ha (lisztharmat és rozsda ellen 0,4 l/ha, pirenofórás és szeptóriás betegségek ellen 0,6 l/ha a javasolt dózis). Kalászfuzáriózis ellen 0,6–0,8 l/ha Falcon kijuttatása javasolt. A 0,6 l/ha feletti dózisokat azonban csak nagy fertõzési veszély esetén (esõs idõjárás, kukorica elõvetemény stb.) kell alkalmazni.

A Nativo a Bayer kalászos strobilurin készítménye komplett megoldás. Alkalmazása az elsõ kezelés idõpontjában javasolt. Hatékony valamennyi jelentõs levélbetegség, így a lisztharmat, a vörösrozsda, a sárgarozsda, a szeptóriás és pirenofórás levélfoltosság ellen. A legjobb hatékonyságot és leghosszabb hatástartamot úgy érjük el, ha a betegségek elsõ tüneteinek a zászlóslevél alatti elsõ és második levélen való megjelenésekor permetezünk. Ekkor ugyanis érvényesül a készítmény kiváló gyógyító hatása és a teljes hatástartam aktív lesz. Tebukonazol tartalmának köszönhetõen a leveleken látens módon szaporodó és felfelé terjedõ fuzárium ellen is hatékony, így a kalászfuzáriózis elleni eredményes védekezéshez is hozzájárulhat.

A Nativo levélzöldítõ és termésnövelõ tulajdonsággal is rendelkezik. A strobilurinok a növény asszimilációjának és más folyamatainak pozitív befolyásolásával hatnak a termésképzésre és a termés minõségére. Kísérletek sora igazolja, hogy a Nativo-val kezelt növények anyagcseréje felgyorsul, az asszimiláták szemekbe való beépülése fokozódik. Ha a termeléstechnológia más elemeit (tápanyag-utánpótlás, fajta, talajmûvelés) ezzel összhangba hozzuk, úgy a Nativo alkalmazásával jelentõsen nõhet a termés mennyisége és javulhat annak minõsége.

A Nativo alkalmazása mindenkinek javasolt, akinek célja a magasabb és jobb minõségû termés elérése. A kijuttatást a levélbetegségek elleni védekezés idején, a zászlóslevél stádiumban javasoljuk, kiegészítve a gabona virágzásakor végzett Falcon, vagy Prosaro kezeléssel. Amennyiben csak egy védekezésre van lehetõség és a levélbetegségek nem támadnak erõteljesen, a Nativo-t a kalászolás végén juttassuk ki. A Nativo felhasználási ideje rugalmasabb, mint a hagyományos strobilurin kombinációké, mivel benne a triazol komponens gyógyító hatása teljes mértékben érvényesül. A dózis 1 l/ha.

A Prosaro – bár minden betegség ellen kiváló – a Fusarium specialista, hiszen a leghatékonyabb Fusarium elleni készítmények egyike. Ezt 2008-ban pl. Békés megyében a gyakorlatban is bizonyította. Alkalmazása elsõsorban az õszi búzát intenzívebb szinten termesztõk részére ajánlott virágzáskori kezelésre. A Prosaro új hatóanyagának, a protiokonazolnak köszönhetõen a fuzáriózis elleni védekezés új mérföldkövévé válhat. Alkalmazásával a gyakorlatban eddig elképzelhetetlenül magas hatásszintet érhetünk el a kalászfuzáriózis ellen. A két hatóanyag együttmûködése rugalmasabb kijuttatási idõt tesz lehetõvé, a jó hatékonyságot adó védekezési periódus ideje hosszabb.

A Prosaro gyakorlatilag bármely betegség ellen és bármely idõpontban eredményesen bevethetõ a kora tavaszi szártõbetegségek elleni kezeléstõl a virágzáskori célzott kezelésig. Dózisa 0,75 l/ha és 1 l/ha között szabadon megválasztható.

Felhasználását a gyakorlat számára mégis ott javasoljuk, ahol a Prosaro tudása megelõzi más készítményekét: a minõségi búzatermesztésben, a fuzáriózis elleni célzott, virágzáskori kezelésre. A Prosaro kezelés a legjobb kalászfuzáriózis elleni védelmet nyújtja, és emellett biztosan véd a tenyészidõ végén támadó levél- és egyéb kalászbetegségek ellen is. A dózis megválasztása a fertõzési kockázat szintjétõl függ: fuzárium fertõzésre hajlamosító idõszakban feltétlenül az 1 l/ha dózist alkalmazzuk.

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy használják a Bayer kalászos védelmi technológiáját. Készítményeink segítségével mindenki sikereket érhet el, legyen szó bármely gabona kultúráról, az ország bármely régiójáról, bármely intenzitási szintrõl vagy betegségrõl.

Farády László

Bayer CropScience