MENÜ

A fungicid használat optimalizálása a búzában

Oldalszám: 19
2014.03.18.

Az optimalizálás nem elsõsorban a növényvédelmi kiadások minél nagyobb, még elviselhetõ csökkentését jelenti, hanem azt, hogy a beavatkozások a lehetõ legnagyobb hasznot hozzák. Gyakran kell azonban a két szempontot úgy egyeztetni, hogy a legfontosabb célokat még, ha kompromisszumokkal is, de el tudjuk érni.

 Eddig elsõsorban a kalászfuzárium felõl közelítettük meg a problémát. Most szélesebb kitekintésben elemezzük a helyzetet. Mivel a növényvédelmi költségek akár az összköltség harmadát is elérhetik, ezen belül az intenzívebb gazdaságokban szokásos két fungicidkezelés akár 30000 Ft-ba is kerülhet, nem mindegy, hogy ezek hogyan alakulnak.Az optimalizálás már a vetéssorrend kialakításával kezdõdik. A fuzárium fogékonyabb fajtákat lehetõleg ne vessük kukorica után, vagy ha mégis erre kényszerülünk, korábbi kukoricahibrideket vessünk, hogy a szármaradványokat teljesen be tudjuk dolgozni és fekete legyen vetéshez a talaj felszíne. A fogékonyabbakat a jobb elõvetemények után tegyük. Ha kalászos az elõvetemény, a levélfoltossággal szemben érzékenyebb fajtákat lehetõleg kerüljük. Ha erre a mûveletre rászánjuk az idõt, akár milliókat is megtakaríthatunk kockázat nélkül.Az optimalizálás a fajtaválasztással kezdõdik, de ez évre már az õsszel eldõlt. Ha bármely ok miatt fogékony fajtát választunk, az már nagyrészt kódolja a szükséges fungicidkezeléseket. Ha a fajta a korán jelentkezõ levélfoltosságokra, ez Septoria tritici-t és Drechslera tritici-repentis-t jelent leginkább, vagy lisztharmatra fogékony, az az évek jelentõs részében szükségessé teszi a korai levélvédelmet. Az egyes fajták adatait a cégek fajtaismertetõ prospektusaiban meg lehet találni. Az azonban biztos, hogy pl. a szegedi GK Kalász sikerének egyik fontos összetevõje a levélbetegségekkel szembeni jó ellenállóképesség. Ezeket a problémákat számos szer tudja megfelelõ hatékonysággal kezelni, nem feltétlenül kell a legdrágább kombinációkat alkalmazni. Ezekbõl van elegendõ a piacon, nem kell elõre biztosítani a szükséges készletet. Elegendõ a táblák állapotát figyelemmel kísérni. Az ökölszabály szerint ha a levelek kb. 20%-os felületénél van fertõzõdés, akkor itt az ideje a permetezésnek, ennek híján virágzásra a levélfelület jelentõs része már igen súlyos károsodást szenvedhet.A kalászvédelemnél kevesebb a megfontolnivaló. A még ellenállóbb fajták sem annyira jók, hogy virágzás után egy hetes esõt meg ne szenvednének. Ezért a kalászvédelemmel nem célszerû takarékoskodni, túl nagy a kockázat. Ezt megelõzõ jelleggel végezzük virágzáskor és célszerû a szükséges vegyszert idõben megrendelni, mert aki késõn ébred, az már aranyért sem kap hatékony fungicidet. A kalászfuzárium ellen használt szerek közül kukorica után érdemes a nagyobb tebukonazol és protiokonazol tartalmúakat használni, és ajánlható még a metkonazol is. Bár nem ajánlják a gyártók, a kalászvédelemben a Nativo is igen jó hatással alkalmazható. Ha tényleg szükséghelyzet van, így több szer is szóba jöhet, valamelyiket csak lehet kapni. Ide sorolható a Folicur Solo is, amelynek van engedélye gabonában. Ha ellenállóbb a fajta, a Juwel TT, Alert és a Falcon nagyobb adagja is jól vagy kiválóan használható. Ezen szerek mindegyike jól fogja a rozsdákat és a kései levélfoltosságokat is, tehát a fuzárium járvány elmaradása esetén sem felesleges a beavatkozás. Ha a virágzás után 3-4 héttel valamennyi rozsdafertõzés még kialakul, az már adataink szerint gazdasági kárt nem szokott okozni.A hagyományos technológiák gyenge hatása a kalászfuzáriummal szemben közismert. Az egyik legfontosabb ok a kalászok gyenge fedettsége a nagyjából függõleges irányú, levélzet védelmére kifejlesztett permetezési technológiánál. Az elsõ ábra jól mutatja a Turbo FloodJet fúvókák sokkal nagyobb fedettséget okozó munkáját, mint a hagyományos TeeJet XR esetében (1. ábra). Meglepetést inkább a Turbo FloodJet fúvókák hátoldali lényegesen kisebb fedettsége okozta.

 


 A kísérletben elvégeztük a vízérzékeny (kékre színezõdõ) papírcsíkok permetléfedettségének vizsgálatát is számítógépes image analízissel. Az eredmények a 2007 és 2008-as kísérlet átlagadatait mutatják (2. ábra).

 


 

 

A legnagyobb átlagfedettséget a Turbo FloodJet mutatta 37%-kal, egyébként a legnagyobb fuzárium ellenes hatást is ezzel kaptuk. Ez a kalász mind a négy oldalán szignifikánsan nagyobb volt. Mivel a Turbo Floodjet fúvókák munkája a kalászszint felett 30 cm körül ideális, egyenetlen talajon a keret gyakran belever az állományba, ezért vagy egy kb. 20 cm hosszú függõleges toldalékra szereljük a szórófejet és tartjuk a keretet 40-50 cm magasan, vagy pedig a Turbo TeeJet Duo szórófejet használjuk, amely ugyan gyengébb a Turbo FloodJet munkájánál, de még mindig szignifikánsan jobb a TeeJet XR fúvókák munkájánál.Ha fungicidenként vizsgáljuk a képet, a három éves adatok szerint a Turbo FloodJet fúvókák egyharmaddal növelték a fungicidek hatékonyságát, de igen jelentõs szóródással. Átlag feletti javulást láttunk a Prosaro, Nativo, Tango Star, Prospect és Falcon esetében, míg a többinél ez a technológia kisebb növekedést indukált (3. ábra).

 


 

 Természetesen a fõ kérdés az, hogy ezen túl mi történik a toxintartalommal. A táblázat a kombájnos nagyüzemi minták deoxynivalenol (DON) tartalmát mutatja 2007-ben, ez igen hasonlít a 2006-os adatokra.

A 2008-as DON adatok igen hasonlóak (4. ábra), de még ilyen alacsony DON tartalomnál is szignifikáns csökkenést kaptunk, a tendenciák igen hasonlítanak a 2007-es adatokhoz, a legjobb fungicideknél 65–80 %-os toxincsökkenést találtunk.

 


 

 

Ez jól megközelíti a kisparcellás kísérletekben kapott eredményeket, és a fungicidsorrend is igen hasonló, az összefüggések a két kísérleti rendszer adatai között r=0,80 felett vannak.

 


 ÖsszefoglalvaMa már több olyan technológia is létezik, amely a betegségek elleni védekezés a kalászfuzáriumot is beleértve, a szükséges hatékonysággal el tudja végezni. A komplex betegségvédelemnél nagyon fontos a különbözõ betegségekkel szembeni fajtarezisztencia, a talajmûvelés és elõvetemény kedvezõ hatásainak kihasználása. Ezzel kockázat nélkül jelentõs összegeket takaríthatunk meg. A közepes fuzárium járványokat már átlagos szerekkel is jól lehet kontrollálni, de súlyos járvány nagy valószínûsége esetén csak a leghatékonyabb szerek mutatnak hasonló hatást, de a legfogékonyabb fajtakategóriában a toxintartalom határérték felett maradhat. Ez a védelem azonban arra elég lehet, hogy egy további tisztítási folyamat során már piacképes terméket állítsunk elõ. A legnagyobb pazarlás, ha kevéssé hatásos terméket használunk gyenge minõségû technológiával.(A szerzõk köszönetet mondanak az NKTH OMFB-00313/2006 sz. pályázatnak a kísérleti munka támogatásához.)Mesterházy Ákos, Lehoczki-Krsjak Szabolcs, Kótai Csaba

Gabonakutató közhasznú Kft., Szeged